Trine Skei Grande

NFU gratulerer Trine Skei Grande!

NFU gratulerer venstreleder Trine Skei Grande med utnevnelsen til kultur- og likestillingsminister.

Trine Skei Grande har deltatt lenge i rikspolitikken, men er et relativt ubeskrevet blad når det gjelder mennesker med funksjonsnedsettelse. I forrige stortingsperiode, var Sveinung Rotevatn den av venstrerepresentantene som utmerket seg på feltet. Nå er det Trine Skei Grande som har ansvaret for å gjennomføre alle regjeringserklæringens gode målsetninger angående personer med funskjonsnedsettelse generelt og personer med utviklingshemming spesielt.

Kultur- og likestillingsministeren får ansvaret for å videreføre regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Strategien ble lansert den 19. desember 2018 og skal følges opp med en handlingsplan som foreløpig ikke er utarbeidet.

Det å utarbeide en stortingsmelding basert på Rettighetsutvalgets innstilling, ble vedtatt av Stortinget etter forslag fra Olaug Bollestad (KrF). Trine Skei Grande vil ha det politiske ansvaret for den meldingen.

Om Trine Skei Grande ikke har markert seg spesielt sterkt når det gjelder likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så har hun vært langt mer aktiv når det gjelder kjønn, etnistitet og seksuell legning som diskrimineringsgrunnlag. Venstre er kjent for å være "lærerpartiet" og skole er et annet felt som vår nye kultur- og likestillingsminister har markert seg på. For tiden arbeides det i kunnskapsdepartementet med å utarbeide en stortingsmelding om tilbudet til elever som har behov for spesiell tilrettelegging og støtte. Noe av det første vår nye kultur- og likestillingsminister bør gjøre, er å sikre at også skolepolitikken bygger på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til nå har skole og opplæring i liten grad vært oppfattet som et levekårsfelt på samme måte som f.eks. arbeid. Likestilling av elever med funksjonsnedsettelse bør bli mer enn dagens løse fraser i skolens formålsparagraf.

NFU ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med vår nye kultur- og likestillingsminister.

Jens Petter Gitlesen

22 januar 2019