Tom Tvedt

Koronakomisjonen tar ikke poenget

Besøksforbudet ble innført fordi Helse- og omsorgsdepartementet gjennom mange år har forsøkt å viske ut skillet mellom private hjem og institusjonsomsorg.

I dag kom koronakomisjonen med sine vurderinger. VG avdekte at flere tusen personer med utviklingshemning ulovlig ble underlagt besøksforbud. Koronakomisjonen hevder at forholdet kunne vært unngått dersom kommunikasjonen fra Helsedirektoratet hadde vært klarer og kommunene hadde benyttet jurister i saksbehandlingen.

Selvsagt kunne Helsedirektoratet vært klarer, men direktoratet uttalte seg temmelig klart:

«Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er å anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. Verge»

Selv om en ikke er jurist, så bør uttalelsen fra Helsedirektoratet være forståelig, spesielt for sektorledere i kommunene.

Koronakomisjonen fanget ikke opp årsaken. Den ligger nemlig i Helse- og omsorgsdepartementet som gjennom minst to tiår har forsøkt å viske ut skillet mellom institusjonsomsorg og private hjem. I dag uttrykkes mellomformen som «boliger med heldøgns omsorg» eller «omsorgsboliger». Helse- og omsorgsdepartementet har lykkes med å forvirre kommunene såpass mye at de ikke klarer evner å skille mellom helseinstitusjoner og utviklingshemmedes private hjem.

Vi får håpe at Helse- og omsorgsdepartementet startet jobben med å rydde opp i forholdene.

Tom Tvedt

14 april 2021

  • 2022-06-17 Your writing is excellent, so allow me to share a little of myself. Do you like to play games? The challenge brought among us is a multiplayer escape game. Your goal is to identify the impostors, eliminate them, and complete quests around the map. Anonymt
  • 2022-06-01 This is a game based on the popular film Squid Game. The most well-known of the games inspired by this game is kogama squid CalanthaJobs
  • 2022-03-10 Interesting shares are updated here. Sharing with you slope game this is a trending 3D online game that brings great moments of relaxation. sarahroxon
  • 2022-01-09 We have an ongoing list of customers who want to join us. Mumbai Escort Service Female Mumbai Escorts Ayushi
  • 2021-06-28 Thanks for all your work. You did it so amazing. You worked really hard and were straightforward. We anticipate seeing your new beliefs. ae casino Nicolas Sargent
  • 2021-04-14 Nå var det NFU og ikke VG som brakte sakene om besøksstans først på banen for tidligere forbundsleder hadde flere bloggartikler om tema. I en av dem kom det frem at kontakten NFU hadde i saken var med tjenesteleder for bo- og habiliteringssenter i Molde. Det er så vidt jeg vet definert og regulert som institusjon. Steinar Wangen
  • 2021-04-14 Det var veldig tøft og bli stenkt ute fra omsorgsboligen i Hurdal kommune. Fikk ikke besøke min sønn i sin leilighet på to tre måneder. Helt tragisk synes jeg... Anne Kampelien

Tips noen om siden