Tilsynsrapporten fra LDO

Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller

Bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming setter krav til kompetansen til dem som skal utøve tvangen. Tilsynet fra likestillings- og diskrimineringsombudet viser at lovkravet ikke betyr noe for Fylkesmannen i Hedmark.

I de 32 sakene som Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomgikk, ble det søkt dispensasjon fra utdanningskravet i 31 av sakene. I samtlige saker ble det invilget dispensasjon. Totalt ble det søkt om 483 dispensasjoner i de 31 tilfellene, dvs. i gjennomsnitt 16 ufaglærte fikk dispensasjon per tvangsvedtak. I ett tilfelle, ble det gitt dispensasjon for 36 av 39 tjenesteytere.

Jens Petter Gitlesen

30 august 2019

Tips noen om siden