Tilsynsrapporten fra LDO

Dispensasjon ble gitt i 31 av 31 tilfeller

Bruk av tvang overfor mennesker med utviklingshemming setter krav til kompetansen til dem som skal utøve tvangen. Tilsynet fra likestillings- og diskrimineringsombudet viser at lovkravet ikke betyr noe for Fylkesmannen i Hedmark.

I de 32 sakene som Likestillings- og diskrimineringsombudet gjennomgikk, ble det søkt dispensasjon fra utdanningskravet i 31 av sakene. I samtlige saker ble det invilget dispensasjon. Totalt ble det søkt om 483 dispensasjoner i de 31 tilfellene, dvs. i gjennomsnitt 16 ufaglærte fikk dispensasjon per tvangsvedtak. I ett tilfelle, ble det gitt dispensasjon for 36 av 39 tjenesteytere.

Jens Petter Gitlesen

30 august 2019

  • 2019-08-31 Akkurat dette er det veldig lett å gjøre noe med. Ansvaret for helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede overføres til staten og finansieres av folketrygden. Da vil man kunne stille utdanningskrav ved ansettelse og krav til etterutdannelse for de som allerede er ansatt men dette er fra enkelte i NFU avvist som et radikalt forslag. Konsekvensen av NFUS så vi i forbindelse med medienes opprulling av Tolga-saken. Steinar Wangen
  • 2019-08-30 Hei. Håper at noen vil bry seg om det som står i denne rapporten. MVH Ragnhild Jens Marius Sæther / jms@dagsavisen.no

Tips noen om siden