Foto av Stortinget

Foto: Stortinget

NFU mister gode venner i rikspolitikken

Stortingsvalget betyr at noen representanter forsvinner, mens nye kommer inn. Ved dette valget, mister vi fem som har utmerket seg med å gjøre en god jobb for NFU.

Bent Høie (H)

Bent Høie har fremmet mange saker som er viktige for NFU, både som opposisjonspolitiker under Jens Stoltenbergs andre regjering og som helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. De mest synlige enkelt tiltakene som Bent Høie i stor grad bidro til, var rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse og nedsettelsen av Tvangslovutvalget. Bent Høie tok ikke gjenvalg til Stortinget. Når regjeringen Solberg går av, vil Bent Høie forlate statsrådstaburetten og begynne i sin nye jobb som statsforvalter i Rogaland. NFU er takknemlig for for Bent Høies mangeårige innsats for å sikre mennesker med utviklingshemning en god livssituasjon.

Bent Høie 300.jpg

Bent Høie (Foto: ©Stortingsarkivet)

 

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen har vært en mester i å løfte frem NFUs interesser. Slik var det da SV var i regjering og slik har det vært når SV har vært i opposisjon. Karin Andersen er tildelt NFUs ærespris for sin innsats for å fremme interessene til mennesker med utviklingshemning i nasjonal politikk. Karin Andersen hadde et utjevningsmandat fra Hedmark. Ved årets valg, gikk utjevningsmandatet til Frp. Karin Andersen skal ha takk for sin beundringsverdige innsats gjennom mange år.

Karin Andersen 300.jpg

Karin Andersen (Foto: Stortinget)

 

Kari Kjønaas Kjos (Frp)

Kari Kjønaas Kjos har et sterkt og ekte sosialpolitisk engasjement, noe som NFU har tjent mye på. Som opposisjonspolitiker under regjeringen Jens Stoltenberg, markerte hun seg sterkt i offentligheten. Under regjeringen Solberg, har Kari Kjønaas Kjos vært dyktig til å spille NFUs interesser inn overfor regjeringsmedlemmer og departementer. Etter mange års innsats, er det forståelig at Kari Kjønaas Kjos valgte å gå ut av rikspolikken. Hun skal imidlertid har en stor takk for sin innsats overfor mennesker med utviklingshemning og andre samfunnsgrupper som har utfordringer med å bli tilstrekkelig ivaretatt når statens politikk utformes.

Kari Kjønaas Kjos 300.jpg

Kari Kjønaas Kjos (Foto: Stortinget)

 

Solveig Horne (Frp)

Solveig Horne var statsråden som nedsatte Rettighetsutvalget som kom med NOU 2016: 17 På lik linje. Hun fikk gjennom en ny likestillingslov som likestilte de ulike diskrimineringsgrunnlagene. Solveig Horne bidro godt som korridorpolitiker i arbeidet med å få endret vergemålsreformen. Solveig Horne valgte å ikke ta gjenvalg og NFU mistet en av våre støttespillere. NFU er takknemlig for Solveig Hornes innsats.

Solveig Horne 300.jpg

Solveig Horne (Foto: Stortinget)

 

Tore Hagebakken (Ap)

Tore Hagebakken er en av politikerne som er flink til å ordne enighet i komitearbeid og samle støtte i Stortingets korridorer. I over ti år har Tore Hagebakken jobbet aktivt for å fremme interessene til mennesker med utviklingshemning. Det er forståelig at Tore Hagebakken ønsker å avslutte pendlertilværelsen og vil søke et mindre hektisk liv enn livet som stortingsrepresentant. Tore Hagebakken fikk NFUs ærespris for sin innsats på vårt landsmøte i 2016. NFU takker Tore Hagebakken for innsatsen og ønsker ham lykke til videre.

 

Tore Hagebakken 300.jpg

Tore Hagebakken (Foto: Stortinget)

 

Når det nye Stortinget settes, gleder vi oss til å samarbeide med alle partier og representanter for å nå et likestilt samfunn for alle.

Tom Tvedt

14 september 2021

Tips noen om siden