Laila Pedersen og datter

Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO

NFU Rogaland fylkeslag har bedt Fylkesmannen i Rogaland føre tilsyn med Stavanger kommunes krav om egenbetaling for barn med funksjonsnedsettelser i SFO.

Stavanger kommune tilbyr skolefritidsordning (SFO) for alle elever på 1.-4. klassetrinn og for elever med nedsatt funksjonsevne til og med 10. trinn. Det krevesegenandel fra foreldrene for elever på alle klassetrinn. Denne praksisen er ulovlig, heter det i brevet fra NFU Rogaland fylkeslag til Fylkesmannen i Rogaland.

NFU Rogaland fylkeslag hevder videre at "Det finnes ikke rettslig grunnlag for å kunne kreve betaling for avlastning før og etter skoletid for elever på 8.-10. klassetrinn. Når Stavanger kommune kaller avlastningstilbudet SFO, og krever egenandel for disse elevene, driver de en ulovlig praksis".

NFU Rogaland fylkeslag ber også Fylkesmannen vurdere egenbetalingen for SFO fra og med 5. til og med 7. årstrinn. Ingen av Nabokommunene krever betaling for SFO på diss årstrinnene. Kravet om betaling rammer utelukkende foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

Les henstillingen om tilsyn fra Fylkesmannen

Les også andre omtaler om saken:

Jens Petter Gitlesen

6 desember 2017

Tips noen om siden