Karin Andersen

Ber regjeringen sikre gode vaksineringsrutiner for alle

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) ber regjeringen sørge for at mennesker med utviklingshemning skal kunne vaksineres på en måte som de selv finner akseptabel.

For de fleste med utviklingshemning, vil vaksinasjon være uproblematisk. Men vi vet at det er noen som er svært vare for endringer, nye mennesker eller ukjente situasjoner. Endringer og nye situasjoner kan medføre både frykt og protester blant enkelte. Vi har alle behov for helsetjenesten, oftest flere ganger gjennom livet. Vi bør anstrenger oss for å unngå at noen utvikler frykt overfor helsepersonell eller i verste fall nekter å oppsøke helsepersonell, sier stortingsrepresentanten.
 
–Skal en dra til et ukjent sted, stå i kø med ukjente for så å bli stukket av ukjente med verneutstyr, så kan noen bli redde, nekte eller protestere. Helsedirektoratet har ute på høring en uttalelse om vaksinering med tvang av personer uten samtykkekompetanse. Tvang er sjelden en god løsning og vaksinering med tvang kan skape problemer som vaksinen ikke løser. Med god planlegging og tilrettelegging, kan en unngå tvangsbruk, noe som bør være et overordnet mål i seg selv.
 
–Mange kommuner vil helt sikkert planlegge og legge godt tilrette for å unngå tvangsbruk eller unødige traumer som følge av vaksinasjon. Men med bakgrunn i tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning, så vet vi at situasjonen ikke er like god over alt alltid. Det at vaksinene settes, er kommunens ansvar, men staten har et ansvar for at kommunen oppfyller sitt ansvar. Vi skal være glade for helsetjenesten og vi skal verdsette dem som jobber der. Vaksinen skal være en hjelp for at samfunnet kommer tilbake til normalen. Slike verdier bør flest mulig sitte igjen med, også mennesker med utviklingshemning, avslutter stortingsrepresentant Karin Andersen.
 
 
1 februar 2021

Tips noen om siden