Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) (Foto: Stig Weston)

Kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Den 21. mars arrangerte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) åpent møte om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det var bra oppmøte, men fra Stortinget var kun Karin Andersen (SV) å finne blant deltakerne.

Etter møte la stortingsrepresentant Karin Andersen ut følgende på sin facebookside:

- Norge må likestille menneskerettighetene for funksjonshemmede med andre og derfor må CRPD inn i menneskerettsloven på samme måte som barnekonvensjonen og kvinnekonvensjon.

Det kan være av interesse å vite hvorfor SV-representanten engasjerer seg på feltet.

- Vi må engasjere oss mot urett og diskriminering. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er fratatt rettigheter som de fleste av oss tar som en selvfølge. Å leve selvstendig handler ikke om særlige behov, men om å kunne gjøre det samme som andre med noe bistand og når en hører om mennesker som administrativt er fratatt sin selvbestemmelse, så bør varselkokkene ringe. Selvbestemmelse er en grunnleggende verdi i alle demokratiske samfunn og en rettighet som alle politikere ønsker å verne om, da må selvbestemmelse også være viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilsvarende kan en si om andre grunnleggende menneskerettigheter som vern om personlig integritet, tilgjengelighet, retten til samfunnsdeltakelse og mange andre grunnleggende rettigheter.

Du var den eneste stortingsrepresentanten som deltok på møtet som LDO og NIM arrangerte. Er ikke stortingsrepresentantene opptatt av feltet?

- Mange stortingsrepresentanter var nok opptatt på andre kanter, men det er vel dessverre slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne først og fremst inngår i politikernes festtaler. Det synes å være stor politisk enighet om de overordnede målsetningene, men skal en oppnå likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, så må det iverksettes tiltak. De koster penger og da faller disse tiltakene mot andre ting som prioriteres høyere.  

Ser vi tilbake på de siste 15-20 årene, så vil nok mange hevde at lite har skjedd for å sikre likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hvorfor skjer så lite?

- Mennesker med nedsatt funksjonsevne har lite politisk makt, er under underrepresentert i alle våre demokratiske organ, har verken streikevåpen eller andre maktmidler ut over stemmeretten. Nettopp derfor er det viktig at politikerne engasjerer seg og bidrar til både å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne deres grunnleggende rettigheter og å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne også inkluderes i våre politiske organ. Til uken skal Norge høres av FN-komiteen som overvåker statenes etterlevelse av CRPD. Norge sender 24 statsansatte til Genev, så Regjeringen bør være godt forberedt til FN-komiteens med sine anbefalinger til Norge, når den kommer om tre ukers tid. Da må regjeringen følge anbefalingene og presentere en plan for hvordan en skal sikre at kritikken mot Norge rettes opp. Funksjonshemmedes organisasjoner bør også holde trykket oppe på politikeren på FN-komiteens anbefalinger. Faren er at anbefalingene havner i skuffen og blir værende der avslutter stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).

Jens Petter Gitlesen

22 mars 2019

Tips noen om siden