Foto: Marion Haslien

NFU etterlyser tiltak overfor barn i risikogruppen

NFU ber helse- og omsorgsministeren om å iverksette egnede tiltak for å ivareta barn og unge med stor risiko for alvorlige utfall hvis de blir smittet av korona.

 

 

Til helse- og omsorgsminister Bent Høie

postmottak@hod.dep.no

 

 

Angående gjenåpning av samfunnet, skolestart og svært sårbare barn

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er bekymret for situasjonen til en liten gruppe barn som trolig er svært sårbare for alvorlige utfall hvis de blir smittet av Covid-19.

Skolen og barnehage er i full gang og stort sett på grønt nivå. Regjeringen varsler at samfunnet skal gjenåpnes. Statistikken forteller at barn er lite utsatt for alvorlige konsekvenser av å bli smittet av Covid-19. Men det finnes noen barn som er såpass sårbare at selv en forkjølelse kan bli for mye når den etterfølger en infeksjon. Statistikken fanger i liten grad opp disse barna. De er få. Når vi har vært forskånet mot sykehusinnleggelser og dødsfall i gruppen, så må en være klar over at både barna og familien har levd svært isolert under pandemien. Barn er tatt ut av skolen når smittetrykket har vært høyt.

Smittetrykket er høyest blant barn og unge. Både statsråden og flere smittevernseksperter har sagt at folk enten blir vaksinert eller så vil de bli smittet. Ingen under 15 år er vaksinert. Det synes heller ikke å være iverksatt spesielle tiltak på skolene som kan bidra til å beskytte elevgruppen. I følge Nakstads uttalelser til VG den 22. august, så ligger det an til 1300 smittede per dag i begynnelsen av september, de fleste barn og unge.

NFU vil be statsråden iverksette egnede tiltak slik at den aktuelle elevgruppen får en trygg og god skolegang.

 

Med vennlig hilsen

Tom Tvedt

23 august 2021

Tips noen om siden