Foto av fattige

Fattiglovene følges fortsatt i Sarpsborg

Omsorgstjenestene har sitt opphav i fattiglovene. Sosialetaten springer ut fra Fattigvesenet. Sarpsborg kommune synes ikke å ha fått med seg endringene.

Fattigloven fra 1863 omfattet fattige løsarbeidere, tiggere, foreldreløse barn, sinnssyke, gamle, syke, vanføre, enker med barn, ugifte kvinner med barn og forlatte koner med barn. Fattigvesenet skulle også gi støtte til pasienter på sykehus og sinnssykeasyl. Hjelpen var i stor grad penger, mat og tak over hodet.

Det er lett å se linjene fra fattiglovene i Sarpsborg kommunes forslag til formannskapssak PS 115/20 «Høringsutkast kommunedelplan for kapasitet og struktur i heldøgnsomsorgen 2021-2033».

Fattige er riktig nok byttet ut med "mennesker med heldøgns omsorg". Men personkretsene er svært sammenfallende og omfatter eldre, mennesker med demenslidelser, rusproblemer, psykiske lidelser, utviklingshemning, omfattende fysiske funksjonshemninger, mindreårige asylsøkere, barn og unge med utviklingshemming, autisme og/eller ADHD, barn med somatiske funksjonsnedsettelser, bostedsløse og personer som ikke kan skaffe seg bolig på grunn av helsemessige eller sosiale problemer eller økonomi.

Vedlegg 1 er selve kommunedelplanen for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen. Språkbruken blir klargjort: «I denne planen brukes begrepet heldøgnstilbud om tilbud om helse og omsorgstjenester gitt utenfor hjemmet, ved institusjoner som sykehjem samt i særskilt tilrettelagte leiligheter i heldøgnsbemannet bofellesskap». Ikke noe i kommunedelplanen viser til folks private hjem eller betydningen av et godt sted å bo.

Innledningsvis listes opp noen føringer for planen, men formålet med omsorgstjenestene, det å sikre personer med bistandsbehov et aktivt og meningsfullt liv, er uteglemt. Barnekonvensjonen, funksjonshemmedekonvensjonen og likestillings- og diskrimineringsloven er verken nevnt eller fulgt. Det samme gjelder målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning og rundskrivet Boligsosialt arbeid - bistand til å mestre boforhold fra tidligere kommunalminister Erna Solberg. Heller ikke Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, er funnet verdig å inngå i Sarpsborg kommunes plan for bosetting av personer som er avhengig av omsorgstjenester.

Planen holder i stor grad fokus på befolkningsfremskrivning, teknisk beskrivelse av eksisterende bygg og arealer, "antall plasser", antall ansatte, antall årsverk, byggeår, diagnosegruppe og ansattes kompetanse. Forhold som barnets beste, selvbestemmelse og likestilling er ikke omtalt.

Planen er helt sikkert utarbeidet i de beste hensikter. Det er heller ingen grun til å tro at Sarpsborg er en versting på feltet. Utkastet til plan viser først og fremst tankegodset fra fattiglovene lever i beste velgående. Gammel vane er vond å vende. Fortsatt er tankerammen "dem som er under offentlig forsorg".

Jens Petter Gitlesen

25 november 2020

 • 2024-06-14 Thanks for this awesome post. I really enjoyed reading it and I hope to read more of your content. It’s inspirational. comprar Compra Vozačka dozvola B Kupiti Med Rijbewijs Kupiti 2 Conducao Шофьорска книжка 2 Шофьорска книжка This is awesome. This is so mind blowing and full of useful content. I wish to read more about this. Thanks https://obtenerunalicenciadeconducir.com https://comprar-carta-de-conducao.com https://kupiti-vozacku-dozvolu.com https://kupitivozniskodovoljenje.com https://buynclexlicenseonline.com https://real-document.com https://xn-----7kchclsdcaugr8afcd9cqkh2f.com https://comprar-carta-de-conducao-registrada.com https://xn--80aaaallamnbdphbcj6aceiiak1ak0amz8b1hqf.com https://xn--80aanaglkcbc4aiaktqmpy2f6d.com https://comprar-carta-de-conducao.com Licencia de conducir b
 • 2024-06-05 Yeezy Slides
  Yeezy Supply Shipping
  Yeezy Foam Runner
  Yeezy Slides
  Yeezy Shoes
  Yeezy
  Yeezy Supply
  Yeezy Supply
  Yeezy Foam Runner
  Yeezy Shoes
  Yeezy Supply
  Yeezy Slides
  Yeezy Slides
  Yeezy
  Yeezy Slides Website
  Yeezy
  Yeezy Shoes
  Yeezy
  Yeezy Shoes For Women
  Yeezy
  Yeezy Outlet
  Yeezy Supply Website
  Yeezy Store
  Yeezy Supply
  Yeezy Slides
  Yeezy Supply Shipping
  Yeezy Foam Runner
  Yeezy Slides
  Yeezy Shoes
  Yeezy
  Yeezy Supply
  Yeezy Supply
  Yeezy Foam Runner
  Yeezy Shoes
  Yeezy Supply
  Yeezy Slides
  Yeezy Slides
  Yeezy
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyoutlets.com/sitemap.xml
  https://www.yeezystore.org/sitemap.xml
  https://www.yeezysupplywebsite.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyslidess.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyfoamrunner.net/sitemap.xml
  https://www.yeezyslides.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyslidesprice.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyslidess.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezy-shoes.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezysupplyshipping.com/sitemap.xml
  https://www.yeezysofficialwebsite.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-misc.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-post-2022.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-post-2015.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-post-2014.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-post-2013.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-blocks-2016.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-product-2024.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-featured_item-2016.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-category.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-post_tag.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-product_cat.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-featured_item_category.xml
  https://www.yeezyslidess.com/sitemap-page.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-misc.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post-2024.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post-2022.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post-2015.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post-2014.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post-2013.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-blocks-2016.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-product-2024.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-featured_item-2016.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-category.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-post_tag.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-product_cat.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-featured_item_category.xml
  https://www.yeezy-supplys.us.com/sitemap-page.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-misc.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-post-2022.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-post-2015.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-post-2014.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-post-2013.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-blocks-2016.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-product-2024.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-featured_item-2016.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-category.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-post_tag.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-product_cat.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-featured_item_category.xml
  https://www.yeezyshoess.us.com/sitemap-page.xml
  YEEZY
 • 2024-01-04 True Religion Women Jeans Replica Dior Shoes Replica Backpack Replica Belt Replica Visvim Shoes Replica Sandal Replica Ed Hardy Shoes Replica Asics Shoes Replica Roger Shoes Replica Nike Free Shoes Replica Balenciaga Hats Zenith Replica Watches replica louis vuitton polo Replica Loewe Pants Replica Fendi Pants Rolex Replica Watches Franck Muller Replica Watches Replica Cartier Watches Replica Prada Tracksuits Replica Watches Box Anonymt
 • 2024-01-04 Replica Miu Miu Handbags Replica Knitwear Replica Mini Bags Replica Converse Shoes Replica Business Bags Replica Adidas Kids Shoes Replica Dolce & Gabbana Belt Replica Dsquared Belt Replica Dirk Bikkembergs Belt Replica Louis Vuitton Belt Replica Longines Watches replica gucci sandals replica louis vuitton sneakers Panerai Replica Watches Replica Prada Jeans Replica Blancpain Watches Replica Hublot Watches Chopard Replica Watches Replica Loewe Pants Richard Mille Replica Watches Anonymt
 • 2023-12-25 Awesome content, I love your post and will love to read more. Thanks https://kupitivozniskodovoljenje.com https://comprar-carta-de-conducao.com https://xn--80aanaglkcbc4aiaktqmpy2f6d.com https://acquistaunaverapatentediguida.com https://licencia-expressa.com https://comprarlicenciadeconducirenlinea.com/ https://medicalexamsforsale.com https://kupiti-vozacku-dozvolu.com https://real-document.com https://medicalexamsforsale.com Jiopsa
 • 2023-12-01 I enjoyed the conversational tone of the article. It feels like the author is speaking directly to the reader, creating a more personal connection. connections unlimited
 • 2023-11-30 Jewelgalore showcases the finest jewelry in Pakistan . Explore their collection to find exquisite pieces that elevate your style and celebrate the craftsmanship of the region. Jewel Galore
 • 2023-11-30 Trust Shalamar Hospital for comprehensive digestive care with the best gastroenterologist in Lahore . With a focus on precision and compassion, we address a wide range of gastrointestinal concerns to improve your well-being. Shalamar Hospital
 • 2023-11-30 Secure your path to a medical career with Osh University, where admission in MBBS opens doors to excellence. Join a community of aspiring medical professionals, guided by expert faculty, and embark on a transformative journey. Osh University
 • 2023-11-23 Your blog consistently delivers top-notch content that keeps me coming back for more! Your insights into clicks per second are top-notch, offering a valuable perspective on user engagement. Jonathan D Allen
 • 2023-11-22 Right here in Delhi, we provide a huge array of Aerocity Call Girls to our clients. You can call us and inquire about the different kinds of sex services and their charges. The costs start from 5000 Rs for a single session and hire as profile upgrades. Be sure to check out our Model Call Girls for some of the most stunning faces. Rohan
 • 2023-11-15 I have bookmarked you blog page to read more from you. 神奈川県 外壁塗装 laIBA
 • 2023-11-15 Seriously this valuable help is incredible it really helped me and even my children, thanks! 札幌市 インビザライン Anonymt
 • 2023-11-14 Yfter all thats enounced and done I m curious to obtain word the number of peoples truly realise mcdougal has merely revealed. Many thanks. PhenQ Anonymt
 • 2023-11-01 stainless kitchen sinks serves me better and they are stain resistant too,, Movie2Free.TV Anonymt
 • 2023-10-31 My partner and I stumbled over here different web address and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward PHENQ Anonymt
 • 2023-10-31 Very interesting info!Perfect just what I was looking for!. “Everybody likes to go their own way–to choose their own time and manner of devotion.” by Jane Austen.. Jungle Beast Pro Anonymt
 • 2023-10-31 I am having a weird drawback I cannot appear to be able to link to your rss feed. i am using google reader Fyi. sight care Anonymt
 • 2023-10-30 I just love to read new topics from you blog.,’,.- Kangtoto Anonymt
 • 2023-10-29 I enjoy this website, will certainly arrive back. Make sure you carry on writing high quality posts. professional services bookkeeping Anonymt
 • 2023-10-29 I went over this site and I believe you have a lot of excellent info , saved to favorites (:. 神奈川県 外壁塗装 Anonymt
 • 2023-10-28 Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work. mobile Anonymt
 • 2023-10-28 Nice post. I study one thing tougher on completely different blogs everyday. It should always be stimulating to learn content from different writers and observe a little one thing from their store. I’d choose to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link in your internet blog. Thanks for sharing. pound of weed for sale Anonymt
 • 2023-10-25 Awesome read , I am going to spend more time learning about this subject marvel Anonymt
 • 2023-10-25 I know this is extremely boring and you are skipping to succeeding comment, however I just needed to throw you a big thanks you cleared up some things for me! ผักกินดอกมีอะไรบ้าง Anonymt
 • 2023-10-25 I enjoy reading it. I fundamental to learn more on this subject.. Thanks for the sake theme this marvellous post.. Anyway, I am gonna subscribe to your silage and I wish you post again soon. วิธี เล่น don t starv Anonymt
 • 2023-10-25 Now i am really fresh to wordpress blogs. however what you post on this site is absolutely very good and very beneficial. I believe it would help me in the future. Thanks for the excellent work. สาระน่ารู้ เรื่องใกล้ตัว Anonymt
 • 2023-10-25 I have been reading out some of your articles and i must say nice stuff. I will definitely bookmark your blog. การ์ตูน ซู เปอร์ แมน Anonymt
 • 2023-10-25 Hmmm, I am not therefore ‘ consider every little thing the following, but you do offer a important information with this make a difference. I’ll instruct me personally plus revisit at a later date. เลี้ยงกระต่ายในคอนโด Anonymt
 • 2023-10-25 Appreciate it for this post, I am a big big fan of this internet site would like to continue updated. เกมออนไลน์ pc คนเล่นเยอะ Anonymt
 • 2023-10-25 Thank you for an additional great post. Exactly where else could anybody get that kind of facts in this kind of a ideal way of writing? I have a presentation next week, and I’m around the appear for this kind of data. ต้นไม้สวยงาม Anonymt
 • 2023-10-25 cheers for the actual article i have recently been on the lookout with regard to this kind of advice on the net for sum time right now so many thanks true to love เรื่องย่อ Anonymt
 • 2023-10-24 Your article has proven useful to me. It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. สระผสมภาษาอังกฤษ Anonymt
 • 2023-10-22 Can I say what relief to get somebody who in fact knows what theyre dealing with online. You certainly know how to bring a challenge to light and produce it critical. More people need to see this and fully grasp this side with the story. I cant think youre not more well-known because you undoubtedly develop the gift. THE BILLIONAIRE BRAIN WAVE laIBA
 • 2023-10-22 The the very next time I read a blog, Hopefully which it doesnt disappoint me approximately this one. I am talking about, I know it was my choice to read, but I just thought youd have some thing fascinating to convey. All I hear is usually a couple of whining about something you could fix should you werent too busy looking for attention. Jungle Beast Pro laIBA
 • 2023-10-22 Impressive document! I personally experienced any learning. I’m hoping to see increased from your site. In my opinion , you can have impressive wisdom and in addition visual acuity. I’m now really contented utilizing this guidance. Buy weed online USA laiba
 • 2023-10-18 I will immediately snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe. Thanks. sightcare laiba
 • 2023-10-14 Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog look easy. The whole look of your website is wonderful, well the content material! smm panel followers laiba
 • 2023-10-14 buy ketamine online ketamine buy how to buy ketamine online buy spravato online where to buy ketamine online how to buy ketamine online ketamine for sale buy ketamine hcl crystal powder online buy ketamine Powder online where can i buy a tesla pi phone tesla model pi phone pre order tesla model pi phone jason
 • 2023-10-07 Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Thanks! ชกมวยไทย Anonymt
 • 2023-10-03 I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it friend sightcare reviews Anonymt
 • 2023-10-03 You should join in a tournament first of the greatest blogs on the web. I will recommend this web site! Bone Head Extracts Disposable laiba
 • 2023-10-03 Excellent post, thank you a lot for sharing. Do you have an RSS feed I can subscribe to? TONIC GREENS REVIEWS laiba
 • 2023-10-03 Great site, determined several something totally new! Subscribed RSS for later, aspire to see more updates exactly like it. sightcare reviews SEO
 • 2023-10-03 Awesome content, I love your post and will love to read more. Thanks https://kupitivozniskodovoljenje.com https://xn--80aanaglkcbc4aiaktqmpy2f6d.com https://acquistaunaverapatentediguida.com https://licencia-expressa.com https://comprarlicenciadeconducirenlinea.com/ https://medicalexamsforsale.com https://kupiti-vozacku-dozvolu.com https://comprar-carta-de-conducao.com https://real-document.com https://comprarlicenciadeconducirenlinea.com/ Licencia de conducir
 • 2023-10-02 hey good site i will definaely come back and see again. sightcare laiba
 • 2023-10-02 Another wonderful publish on running a blog! Thanks so much to take time to share a person information and wisdom along with other writers. ideas for remodeling small bathrooms SEO
 • 2023-10-02 As a result you’ll require ultra powerful online enterprise ideas to keep operating in getting into matters right your incredible web-based work. MLM Escort in Dubai SEO
 • 2023-10-01 Bloghopping is really my forte and i like to visit blogs, PDF to Mind Map Converter SEO
 • 2023-10-01 Hello my family member! I wish to say that this post is amazing, great written and come with approximately all vital infos. I would like to see extra posts like this . unogg slot SEO
 • 2023-10-01 You have a very nice layout for your blog, i want it to use on my site too .  xenical kaufen SEO
 • 2023-09-30 conclusion that you are absolutely right but a few require to be barbershop terbaik di bali seo
 • 2023-09-27 Hello, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, could test this¡K IE still is the marketplace leader and a huge portion of other people will miss your magnificent writing because of this problem. sight care seo
 • 2023-09-24 Some genuinely interesting details you have written. Assisted me a lot, just what I was looking for : D. REDBOOST laiba
 • 2023-09-23 I like this web site very much, Its a really nice post to read and get info . iblbet SEO
 • 2023-09-20 You made some first-rate points there. I regarded on the web for the problem and located most individuals will partner with together along with your website. 3mmc simon707
 • 2023-09-18 I like this web site very much, Its a really nice post to read and get info . togel singapore laiba
 • 2023-09-18 SDMT Inserts http://good-deed.blog.jp/ tungsten inserts grooving inserts manufacturers grooving inserts manufacturers tungsten guide insert glock bta drilling tool parting and grooving inserts deep hole drilling inserts common turning inserts carbide china inserts https://carbideinsert.bloggersdelight.dk turning inserts https://millinginserts.mystrikingly.com http://wid.blog.jp/ http://wideworld.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-09-17 I’m having a small problem. I’m unable to subscribe to your rss feed for some reason. I’m using google reader by the way. How to Change Name on Tinder seo
 • 2023-09-17 Oh my goodness! an remarkable article dude. Thank you Nevertheless I am experiencing issue with ur rss . Do not know why Unable to subscribe to it. Is there anybody obtaining identical rss challenge? Any individual who knows kindly respond. Thnkx 戸田公園 パーソナルジム SEO
 • 2023-09-12 Very well written story. It will be valuable to anyone who usess it, including yours truly . Keep up the good work – can’r wait to read more posts. flights SEO
 • 2023-09-12 Great weblog here! Also your web site lots up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol. prince chenzhi SEO
 • 2023-09-12 It can be tough to write about this topic. I think you did an excellent job though! Thanks for this! slot demo SEO
 • 2023-09-10 This web page is known as a walk-by for all of the data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and you’ll positively discover it. vaobong net simon707
 • 2023-09-10 I like this site very much, Its a really nice situation to read and get info . mybalancenow SEO
 • 2023-09-10 I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks بيع وشراء الخدمات المصغرة SEO
 • 2023-09-10 Some truly nice stuff on this site, I love it. official site seo
 • 2023-09-09 paris hilton was busted with cocaine haha servers her right elite London escorts seo
 • 2023-09-09 Spot up with this write-up, I seriously think this site requirements additional consideration. I’ll more likely once again to study additional, many thanks for that information. link gacor infini88 SEO
 • 2023-09-07 Cause of Arthritis… [...]just below, are some totally unrelated sites to ours, however, they are definitely worth checking out[...]… linkbola yousuf
 • 2023-09-05 Hey there, Can I copy this post image and implement it on my personal web log? GLUCOTRUST REVIEWS seo
 • 2023-09-04 You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site! relevant comments seo
 • 2023-09-03 Some genuinely nice and utilitarian info on this web site , likewise I believe the style and design contains superb features. My Car Import seo
 • 2023-09-03 Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.. PROSTADINE seo
 • 2023-08-31 Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. Freddie Mercury Jackets Andrew Mark
 • 2023-08-31 Awesome blog. I have read and thought about what you said. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!Carrie Bradshaw Leather Jacket And Just Like That Mike Rooney
 • 2023-07-18 I will right away grasp your rss as I can not in finding your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me realize so that I could subscribe. Thanks. additional hints seo
 • 2023-07-13 Yeezy
  Yeezys
  Nike Air Vapormax
  Jordan 1
  Air Jordan 1
  Nike Jordan 1
  Jordan 1S
  Jordan 1
  Pandora Charms
  Jordan Shoes
  Nike Jordan 1
  Jordan 1
  Jordan Shoes
  Nike UK
  Yeezy 450
  Jordan Retro 4
  Nike Outlet Store Online Shopping
  YEEZY
  Adidas Yeezy Official Website
  Yeezy 350
  Air Jordan 4
  Yeezy Supply
  Yeezy Foam Runner
  Yeezys Official Site
  YEEZY SLIDES
  Ray Ban Glasses
  Adidas UK
  NFL Shop Official Online Store
  Yeezy Slides
  Adidas Yeezy
  Yeezy 350
  Yeezy
  Yeezy 350
  Yeezy Shoes
  Yeezys
  Ray Ban
  Adidas Yeezy
  Yeezy Shoes
  Yeezy Slides
  Yeezy Shoes
  Yeezy 700
  Adidas Yeezy
  Yeezy
  Air Vapormax
  Nike Jordan 1
  Jordan 1
  Jordan 1
  Jordan 1
  Jordan UK
  Pandora UK
  Jordans Shoes
  Jordan 1
  Jordans 1
  Jordan
  Nike
  Yeezy
  Jordan 4
  Nike Outlet
  YEEZY UK
  Adidas Yeezy
  Yeezy uk
  Jordan 4
  Yeezys Supply
  Yeezy
  Yeezys
  YEEZY
  Ray Bans Sunglasses
  Adidas
  NFL Shop
  Yeezys
  Adidas Yeezys
  Yeezy 350 V2
  Yeezys
  Yeezy Boost 350
  Yeezys Shoes
  Yeezy
  Ray Bans
  Yeezy
  Yeezys
  Adidas Yeezy Slides
  Yeezy
  Yeezy
  Cheap Yeezys
  Yeezy Supply
  Yeezy Shoes
  Yeezy Supply
  Yeezys
  yeezy
 • 2023-07-09 I really enjoy the blog article.Really thank you! Cool. CO2 Laser Cutter Machine CO2 Laser Cutter Machine
 • 2023-07-09 Then after a really long time, a decade perhaps, you can become a captain. thetopplayers Sana
 • 2023-07-06 Perfect work you have done, this site is really cool with excellent information. sportsglimps Sana
 • 2023-07-04 What i don’t realize is in reality how you’re no longer actually a lot more well-favored than you might be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably when it comes to this topic, made me personally consider it from so many varied angles. Its like women and men are not fascinated unless it’s something to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. At all times deal with it up! thesportsglory seo
 • 2023-06-28 I thought it was heading to become some dull previous publish, however it truly compensated for my time. I’ll publish a hyperlink to this web page on my blog. I am positive my visitors will uncover that extremely helpful. procasinolife seo
 • 2023-06-20 Hello! I’ve been reading your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Kingwood Texas! Just wanted to say keep up the good work! Packers and Movers Jaipur to Chennai yousuf
 • 2023-06-19 I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. I’m fascinated by how well you laid out your material and presented your views. Thank you. The Tech Lock seo
 • 2023-06-19 Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more. Really Great. fastysports laiba
 • 2023-06-18 I’d have to check with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to comment! Sports Anonymt
 • 2023-06-17 Good post. I learn something more difficult on different blogs everyday. It would always be stimulating to read content material from different writers and follow a little one thing from their store. I’d favor to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll offer you a link in your web blog. Thanks for sharing. slot online pragmatic play seoi
 • 2023-06-15 Enjoyed every bit of your blog.Really looking forward to read more. Really Cool. bestpethome seo
 • 2023-06-14 Thank you for having the time to discuss this topic. I truly appreciate it. I’ll stick a link of this entry in my site. justifinancial Anonymt
 • 2023-06-13 Thank you for having the time to discuss this topic. I truly appreciate it. I’ll stick a link of this entry in my site. highhomecreation laiba
 • 2023-06-13 common turning inserts cast iron inserts tungsten rod holder tungsten long rods http://salegoods.blog.jp/ http://say-good.blog.jp/ http://various-styles.doorblog.jp/ carbide rod blanks carbide welding rods indexable drill bit Anonymt
 • 2023-06-03 this move may set a precedent for paper io other game developers to explore the integration of blockchain technology into their own titles. zetisno
 • 2023-06-01 It is no wonder so same things are going wrong in the meantime. Excellent WOrk for leading my team in the right area. click over here now Anonymt
 • 2023-05-26 Equitable human capital formation is needed for inclusive poverty reduction and breaking intergenerational poverty patterns. The completion of education varies according to household characteristics, uno online particularly ethnicity and economic status. Miranda3
 • 2023-05-22 deep hole drilling inserts tungsten derby weights tungsten guide rod glock konrad carbide rod tungsten rod holder Anonymt
 • 2023-01-31 The basic needs for survival are food, drink, and air. Food is essential for any person. What do you think about the food court?https://foodcourtexpert.com/ food court
 • 2023-01-31 The basic needs for survival are food, drink, and air. Food is essential for any person. What do you think about the food court? food court
 • 2023-01-30 Have you played trap the cat? This is a fun and entertaining cat trap game. Use your intelligence to not let the cat hide. asideoften
 • 2022-12-22 BODY404 Launches New, Improved Website for Enhanced Online Shopping Experience body404
 • 2022-12-09 Highly recommend this slime rancher 2 article, I rate it 5 stars for your post. It actually what I'm thinking too. I hope that you will right more things like this topic because I love it. Thank you! orralie
 • 2022-12-08 I found this blog. For what you have suggested to us, I have found some new data in your post, all things considered. The cerebrum is incredibly satisfying and I am all thanks to the astonishing degree of your article. 토토사이트 majornoriter
 • 2022-12-08 Thank you for your post. The article is neatly organized with the information I want, so there are many things to refer to. Add this site to your favorites and visit frequently later. Thank you again.^^ 토토사이트 totoforce
 • 2022-11-28 The poverty laws in Sarpsborg are continued unchanged. This is because the government believes snake io that the poor are too lazy and stupid to be able to improve their lives. The government also believes that the poor are too stupid and lazy to be able to work and contribute to society. This is why the government has been trying to push the poor into the workforce for years, without success. Anonymt
 • 2022-09-29 On the topics you're interested in axis atm near me videos that are in your favorite categories will be organized in categories. AhmedMalik
 • 2022-09-06 I'm writing on this topic these days, casino online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. casino online
 • 2022-08-14 These websites are really needed, you can learn a lot. Calzado Goretex Hombre pol
 • 2022-08-11 Good information! This link suggests the most popular cookie clicker game right now. I believe this will be an excellent way for you to unwind with its vibrant colors and straightforward gameplay. wardrose
 • 2022-08-10

  Music can evoke feelings, values, and social issues from a bygone era. For instance, songs by Harriet Tubman can evoke feelings of slavery and her escape from the plantation. Moreover, these songs are not obtrusive to the slave owners and are a good choice for students to decipher the Underground Railroad code. After all, a playlist based on her song selection will be useful in future research.

  a books on brown wooden shelf

  TikTok

  You can create playlists of your favorite videos on TikTok by selecting the categories they fall under. Those categories are usually based on the topics you're interested in. Videos that are in your favorite categories will be organized in categories by their creator. You can buy essay online reddit for free to sort these playlists by popularity, subject, and social media platform. Here are some tips to organize your playlists on TikTok.

  First, you can add videos to existing playlists by choosing the "Add to Playlist" option on the post screen. Then, tap on the Playlist option. You can also select the Playlist option before publishing your video. You can only have one playlist at a time, so you must remove the video from the previous playlist before you can add the new one. This process should be repeated for each video in a playlist.

  Spotify

  If you're a music fan, you've probably been wondering how to turn subjects into playlists on Spotify. If so, you're not alone. A lot of other people are experiencing the same problems. Spotify's algorithm penalizes playlists that are heavily weighted towards one artist or genre. To get around this, make sure your playlist is diverse with Papersowl Review and regularly updated. Make sure to nest your playlists with at least one song within them, and include information about live gigs and merchandise.

  Using a social media platform such as Twitter is another great way to spread your work. Twitter is a great place to promote your playlists, but remember to make sure it is well-oriented, as a screenshot won't do. Try to create an interesting cover for the playlist, and people will likely want to share it with their friends. You can also create a Twitter account to discuss your work. In addition, Twitter lets you write and debate about the subject matter.

  Beatriz
 • 2022-08-10 Thanks for the post. Bloxorz is an online game belonging to puzzle games. hetgian
 • 2022-07-26 My go-to game is definitely quordle game. There is no need to register for this game because it is completely free. Harold Decker
 • 2022-06-27 great read angel numbers for love jack
 • 2022-06-27 looking good insta stories viewer jack
 • 2022-06-27 what an awesome article watch instagram stories jack
 • 2022-04-29 Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more. How to remove collection seoxpert
 • 2022-04-19 I don’t know why I came here at devlearn11. As I thought it could be something good. But it turned out to be mess for me! Anonymt
 • 2022-04-11 To be completely honest with you guys this website called essay writers is a massive hit. Trust me they will never let you be disappointed. Hope you guys will like it! Anonymt
 • 2021-01-30 Amazing Shayari amazing and Interesting to read and learn. Its amazing to find something interesting and cool. Jessica

Tips noen om siden