Kommunale utleieboliger: Husleie til besvær

Denne saken gjelder spesielt for Oslo, men er dessverre etter hvert like aktuell for hele landet.

På Ivar Johansens blogg kan man lese om at han har fått mange henvendelser fra beboere i kommunale utleieboliger som forteller om at de har gått fra ca. en tredjedel av sine inntekter i bokostnader til en ny situasjon med to tredjedel i bokostnader.

Tips noen om siden