Skjermdump Klassekampen

Skjermdump: Klassekampen

Husk funksjonshemmede!

Partiene Rødt, SV, Ap, Sp og MDG vil endre mandatet for og sammensetningen av ekspertutvalget som skal se på konsekvensene av Koronapandemien, skrive Klassekampen.

Ekspertutvalget "Norge mot 2025" skal se på konsekvensene Koronapandemien har med hensyn til økonomi, næringsliv, sysselsetting, grønn omstilling mm. Utvalget er tungt besatt av økonomer og ledere innen bank- og finansnæringen.

De rødgrønne partiene ønsker i følge Klassekampen å utvide ekspertutvalgets mandat til også å omfatte konsekvensene pandemien gir med hensyn til ulikhet. Videre krever de rødgrønne partiene at utvalget endres fra å være et ekspertutvalg, til å bli et partssammensatt utvalg.

Om det blir noen endring i mandatet, så må enten Frp eller regjeringspartiene støtte forslaget. Skulle endringene realiseres, så må en også sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser blir representert både i mandatet og i utvalget. Blant mennesker med funksjonsnedsettelser, finner en mange av dem som er rammet hardest av pandemien.

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2020

Tips noen om siden