stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen

Vil ha gratis SFO etter 4. klasse

SV har fremmet forslag om gratis SFO-tilbud etter 4. årstrinn. Forslaget vil bidra til et likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov. Forslaget passer godt sammen med regjeringens varslede satsing på barn, familier og mennesker med nedsatt funksjonsevne, slik som omtalt i regjeringsplattformen.

Stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen, begrunner forslaget blant annet med:

Et godt omsorgs- og tilsynstilbud i tilknytning til skoledagen, og som ligger i geografisk nærhet til skolen, er for mange foreldre med funksjonshemmede barn en nødvendig forutsetning for at de kan stå i jobb. Mens en kan forvente at en ordinær 10-åring er i stand til å ha noen timer alene, vil det ikke være forsvarlig å etterlate et barn eller en ungdom med bistandsbehov alene. For noen funksjonshemmede barn og ungdommer vil behovet for et SFO-lignende tilbud vedvare ut hele grunnopplæringen. Når foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må betale for skolefritidsordningen etter 4. årstrinn, så medfører det en betydelig ekstrakostnad som andre foreldre slipper.

NFU takker stortingsrepresentantene Mona Fagerås (SV), Karin Andersen (SV), Freddy André Øvstegård (SV) og Eirik Faret Sakariassen (SV) som fremmet forslaget og håper at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) tar en grundig titt på forslaget og bidrar til at forslaget både blir vedtatt og iverksatt. Forslaget er som hånd i hanske med hensyn til den nye regjeringsplattformen.

Jens Petter Gitlesen

23 januar 2019

Tips noen om siden