Tom Tvedt

Skuffende om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning

– Når stortingsrepresentant Kirsti Begstø (SV) stille helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) et saklig spørsmål om rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning, så hadde jeg forventet et saklig svar, sier forbundsleder Tom Tvedt.

Molde kommune fattet nye enkeltvedtak til 69 innbyggere med utviklingshemning uten brukermedvirkning, med bakgrunn i en rapport og et dataprogram fra konsultentselskapet Rune Devold AS. Elleve klagde på de nye vedtakene. Statsforvalteren ga samtlige elleve medhold i klagen. 

Med denne bakgrunnen stilte stortingsrepresentant Kirsti Bergstø følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren.

– Hvordan kan en sikre rettighetene til de 58 som ikke har evnet å klage eller som frykter ytterligere negative konsekvenser av å klage?

Svaret fra statsråden har nå kommer og forbundsleder Tom Tvedt er langt fra tilfreds med svaret.

– Dette er ikke noe saklig svar. Helse- og omsorgsministeren sier at hun "legger til grunn at kommunene også ved slike områdegjennomganger forholder seg til pasient- og bruker-rettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven for øvrig". Når representanten Kirsti Bergstø stille spørsmål med om lovverket er fulgt, så er det ikke noe akseptabelt svar å legge til grunn at lovverket blir fulgt.

– Når elleve av elleve klager fikk medhold av Statsforvalteren og kommunale sakspapirer forteller at kommunen ikke utøvde brukermedvirkning, men benyttet dataprogrammet Buddha for å beregne tjenestebehovet, så bør det være opplagt at en ikke kan legge til grunn at lovverket er fulgt, sier Tom Tvedt.

Jens Petter Gitlesen

2 november 2021