Håndvask

Begrens smitten – Håndvask

Vi kan redusere sjansen for å bli smittet ved å vaske hendene.

Håndhygiene

Unngå å berøre ansiktet hender som ikke er vasket. Det kan ha vært smitte på noe en tar på. Berører en ansiktet, kan en bli smittet. Folkehelseinstituttet gir gode råd om hvordan en kan vaske hendene for å unngå å overføre smitte.

 

 

Når bør håndhygiene utføres?

  • Før man lager eller spiser mat
  • Etter toalettbesøk (bleieskift)
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker, for eksempel pusset nesen
  • Etter kontakt med dyr
  • Når man kommer på arbeid, dagsenter, fritidsklubb og andre nye steder
  • Etter å vært på steder hvor mange ferdes slik som butikk, arbeid, skole, buss

 

Rådene er hentet fra Folkehelseinstituttet.

 

Jens Petter Gitlesen

18 august 2020

  • 2022-07-27 You may have heard fencing services are a great way to keep your property safe and secure. picket fence installation Adrian
  • 2020-08-19 Eg liker de ikke men eg stoler på dere gjøre de samme Hilde haaland

Tips noen om siden