Stop skilt

Reinstitusjonalisering

Besøksforbudene som ble innført overfor mennesker med utviklingshemming, er et resultat av eldrepolitikken og ignorering av politikken overfor mennesker med utviklingshemming.

Nedleggelsen av institusjonsomsorgen og oppbyggingen av de kommunale tjenestene for mennesker med utviklingshemming, var Sosialdepartementets ansvar. Normalisering var nøkkelordet. Ot.prp. nr. 49 (1987-1988) fastslår f.eks på side 25.

«... en person med psykisk utviklingshemming som trenger bistand til å skaffe seg bolig, er en selvstendig person som bør få bistand på linje med andre vanskeligstilte boligsøkere i kommunen. Den enkelte må får status og rettigheter som eier/leier av sin bolig, ikke som innlosjert klient»

videre:

«Bo-kollektiv i vanlig betydning er en livsform som stiller store krav til beboerne. Det er ingen grunn til å tro at mennesker med psykisk utviklingshemming har spesielle forutsetninger for en slik livsform»

De politiske målsetningene ble presisert gjennom Husbankens rundskriv HB-1212 og HB-1255. Boligprosjekter med flere enn fem beboere og institusjonspregede boligprosjekter, ble ikke gitt tilskudd. En kunne i visse tilfeller få dispensasjon fra kravene. Dispensasjonssøknadene ble behandlet på statssekretærnivå.

Demensomsorg for barn

Men Husbankens virkemidler i reformperioden ble avsluttet omtrent med St meld nr 50 (1996–97) Trygghet – respekt – kvalitet. «Handlingsplan for eldreomsorgen». Omsorgsboligene ble innført i 1994 som et tiltak innen eldreomsorgen. Med bortfallet av reformvirkemidlene og styrkingen av eldreomsorgen, forsvant alt som handlet om inkludering og normalisering. I stedet ble det snakk om pleie.

Nedleggelsen av Sosialdepartementet førte også til at de delene av embetsverket som jobbet med politikken overfor utviklingshemmede ble splittet og svekket før de forsvant helt. Helse- og omsorgsdepartementet fikk ansvaret for omsorgstjenestene og hadde naturlig nok fokus på helse.

Det var ille, men ble verre med St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Her ble omsorgstjenestene redusert til eldreomsorg, demensomsorg og helsehjelp:

«Undersøkelser viser at det er svakheter i helsetjenestetilbudet og den medisinske oppfølgingen av brukere av omsorgstjenester. Dette gjelder både pasienter i sykehjem og brukere av de hjemmebaserte tjenestene, herunder beboere i omsorgsboliger.»

St.meld. nr. 25 (2005-2006) ble fulgt opp av Demensplan 2015 som ble videreført i Demensplan 2020. Jeg tviler på om noen av politikerne som var med på dette var klar over at de innførte en demenspolitikk som også omfattet barn. Demensplanen dekker nemlig mennesker med demens og kognitiv svikt.

Boligpolitikken ble motsatt av intensjonene i reformen. Omsorgsboligene ble institusjonspregede og stadig større. Mange ble både større og mer institusjonspregede enn de "vernede boligene" som ble etablert fra midten av 1970-årene under HVPU. Tjenestene ble knyttet til boligen og helseperspektivet dominerte over det sosialfaglige.

Fra sosialfaglig- til helsefaglig perspektiv

Helsevesenet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) ble nedlagt fordi det var både skadelig og uetisk. Utviklingshemming er ikke en helseplage som kan behandles. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming skal gjøre dem i stand til å delta i dagliglivets gjøremål, dvs. besøke venner, gå på kino, utøve hobbyer, ha meningsfull dagaktivitet og få den nødvendige hjelpen til praktiske gjøremål i hjemmet.

Den sosialfaglige biten druknet i fokuset på eldreomsorg, demens og helsetjenester. Innføringen av helse- og omsorgstjenesteloven bidro til et enda sterkere helsefokus.

Helsefokuset er vesens forskjellig fra det sosialfaglige fokuset. Riktig diagnostisering og behandling av helseplager, avgjøres av ekspertene. Når det gjelder hvordan en velger å leve livet, aktiviteter en ønsker og ikke ønsker å delta på, hva en ønsker bistand til og hva en ikke ønsker bistand til, så er det tjenemottaker som er eksperten. Faglig forsvarlighet er et nyttig begrep når det gjelder behandling, sårstell og medisinering. Når det gjelder det å leve aktive liv og meningsfulle liv, får selv Statens helsetilsyn problemer med å definere den faglige forsvarligheten.

Lovverket innbyr til institusjonstenking

Boligpolitikken overfor vanskeligstilte i boligmarkedet sorterer under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bofellesskapene finansieres med Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet.

I 2016 kom § 3-2a inn i helse- og omsorgstjenesteloven:

§ 3-2 a.Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Kommunen skal gi forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

[Kongen gir forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.]​

Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene etter andre ledd er oppfylt. Kommunen skal føre ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsopphold etter andre ledd.

Departementet har innlemmet mennesker med utviklingshemming i eldrepolitikken, latt omsorgstjenesten bli en helsetjeneste, godtatt reinstitusjonalisering og bidrett til å tildekke skillet mellom private hjem og institusjonsomsorg. Når denne praksisen har vedvart i 23 år, så er det på sett og vis naturlig at kommunene betrakter utviklingshemmedes private hjem som institusjoner og innfører besøksforbud hjemlet i smittevernlovens § 4-1.

Jens Petter Gitlesen

12 oktober 2020

 • 2023-02-06 Merci beaucoup de partager cela avec nous tous, vous reconnaissez vraiment de quoi vous parlez ! Mon épouse et moi sommes tombés ici sur un autre site Web et avons pensé que je pourrais ainsi vérifier les choses. J'aime ce que je vois donc je ne fais que te suivre. Réjouissez-vous de regarder votre page Web pour la deuxième fois. Visitez aussi mon blog : anunturi.braila-portal anunturi
 • 2023-02-06 Hello my friend! I want to say that this article is amazing, great written and come with approximately all important infos. Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was truly informative. Your site is very helpful. Take a look at my web blog : anabolicsteroidforums anabolicsteroidforums
 • 2023-02-06 Ciao, ho recentemente aperto un blog, le informazioni che fornisci su questo site mi ha aiutato moltissimo. Come possessore di un sito Web, penso che il contenuto qui sia molto buono. Grazie per tutto il tuo tempo e lavoro. Sentiti libero di navigare sul mio blog : yourquote yourquote
 • 2023-02-06 Hi to every body, it’s my first go to see of this web site; I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security problems with my latest blog and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions? Look at my blog : penname penname
 • 2023-02-06 It sort of feels too complicated and very huge for me. I am taking a look forward for your subsequent submit, I’ll attempt to get the hold of it!metroflog I may subscribe. Thanks. metroflog
 • 2023-01-31 Exceptional article, also if you need any help related to the aim training online. There's a lot of skill and patience needed for aiming in Apex Legends, so check out how you can improve your shot. Please visit and share your thoughts. John
 • 2023-01-30 There are different difficulties in each mode that will help you get better if you want to play against more skilled opponents or if you just want to have more fun contexto. In addition, when playing versus another player, there are unique challenges accessible. gemmaly
 • 2023-01-18 Sincere thanks for providing this excellent blog. I hope you keep adding to your thought-sharing. I also advised you to play the online game d8 roll dice. This tool is fun to use and is totally free. Hansen
 • 2023-01-01 If you are looking for the latest collection of women wedding dresses online in Pakistan? So, come to Highwayfashions online and get a huge collection of wedding dresses at low prices. Order your favorite wedding dresses online in all over Pakistan. Highway fashions
 • 2022-10-26 Open your heart to those less fortunate. I hope everyone will be taken care of and have fun with basketball stars like any other child. LindaSteven
 • 2022-10-13 Excellent work. Of all the things, I love the way you made a strong intro. Superbly executed! black cafe racer jacket mens john larry
 • 2022-10-01 Topics like these deserve recognition and are worth writing about. Please do articles topics on other topics of the sort, as well! emily in Paris outfits Andrew Smith
 • 2022-09-14 This amazing website is one that I have just recently discovered. The little luck you have here truly astounds me. There are so many people behind such a fantastic blog! fnf mods Abilene
 • 2022-09-13 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! totosite totosite
 • 2022-08-30 The papers are also available on the stumble guys, New Delhi. The papers are also available at all exams centres across India. cinenerdle allbertluu
 • 2022-08-29 What I felt while weaver game reading this article is that you've done a lot of among us challenges and realized a lot of things. I have to learn such a great attitude, but I'll try rusian
 • 2022-08-24 You can experience the feeling of playing basketball stars with the famous and shining basketball star. Let's play and see where you can go light star
 • 2022-08-12 The assignment submission period was over and I was nervous, keo nha cai and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. Keo nha cai
 • 2022-06-09 It is not difficult to collect useful information, and therefore I decided to find such an assistant as paper writers online which will do my work for me, where any written work is done at a small price competently and quickly EveHoddle
 • 2021-08-28
  Nike Air Jordan

  Jordan Shoes

  Jordans Shoes

  Yeezy 350 V2

  Adidas Yeezy

  Yeezy

  Yeezy 700

  Yeezy

  Nike Outlet

  Yeezy Shoes

  UNC Jordan 1

  Jordan 13

  Jordan AJ 1

  Yeezy Foam Runner

  Nike Outlet

  Nike Outlet

  AJ1

  Yeezy Supply

  Yeezy Zebra

  Jordan 1 Low

  Air Jordans

  Pandora Charms

  Adidas UK

  Nike Store

  Adidas Yeezy Official Website

  Yeezy 350

  Jordan 1

  Nike Outlet

  YEEZY SUPPLY

  Pandora Charms

  Nike Shoes

  Nike Outlet

  Pandora Outlet

  Jordan Shoes

  Air Jordan 4

  Pandora Jewelry

  Pandora Rings

  Pandora Bracelets

  Adidas Yeezy

  Yeezy

  Pandora Charms

  Nike Outlet

  Adidas Yeezy

  Air Max 720

  Nike Air Max 270

  Air Jordan 11

  Air Force 1

  Air Jordan 1

  Nike Jordans

  Jordan 1s

  Pandora UK

  Nike Jordan 1

  Jordan 1

  Yeezy Slides

  Nike Air VaporMax

  Nike Vapormax Flyknit

  Air Jordan 1 Mid

  Adidas yeezy

  Yeezy Shoes

  Adidas Yeezy

  Yeezy 350

  Nike Shoes

  Nike Outlet

  Yeezy

  NFL Shop Official Online Store

  Nike UK

  Yeezy

  Yeezy 350
  Размер шрифта:
 • 2020-10-13 Gitlesen har i 11 år spredt udokumenterte rykter om at utviklingshemmede brukere av kommunale tjenester bor på institusjoner. Dette har regjeringen og fagmyndigheter lyttet til og dermed innført besøksforbud. Steinar Wangen
 • 2020-10-13 Amen! Tore E. Olsen

Tips noen om siden