Bent Høie og Karin Andersen

Du vet bedre Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie viste til kommunenes ansvar og nasjonale målsetninger da stortingsrepresentant Karin Andersens spørsmål om hva regjeringen gjør for å sikre at kommunene tar sit ansvar og følger nasjonale målsetninger i boligbyggingen for mennesker med utviklingshemning.

Stortingsrepresentant Karin Andersen stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie spørsmålet: Hva gjør regjeringen for å sikre at Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem benyttes i samsvar med nasjonale politiske målsetninger, lovverket og våre internasjonale forpliktelser?

Svaret fra helse- og omsorgsministeren var av det skuffende slaget. Bent Høie viste til regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid Bolig for velferd (2014–2020). Videre viste Høie til det kommunale ansvaret for å sørge for forsvarlige og gode helse- og omsorgstjenester til personer som har behov for dette. I tillegg til å ha det overordnede ansvaret for at de kommunale tjenestene ytes i tråd med lov, har kommunen også finansieringsansvaret for tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Statsråden viste også til Husbankens veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg hvor det fremgår det at FN-konvensjonen og barnekonvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal ligge til grunn for vurderinger og løsninger som velges.

Men spørsmålet fra Karin Andersen var nettopp hva regjeringen gjør for å sikre at en følger nasjonale målsetninger som f.eks. regjeringens boligsosiale strategi Bolig for velferd og internasjonale forpliktelser som NFs funksjonshemmedekonvensjon. Da blir det absurd å svare med de samme nasjonale målsetningene og de samme internasjonale forpliktelsene som vitterlig ikke følges. Dette vet embetsverket og dette vet statsråden.

Det blir absurd å vise til kommunens ansvar når spørsmålet går på kommuner som ikke tar sitt ansvar.

I går omtalte jeg utkastet til kommunedelplan for Sarpsborg. Der var verken Bolig for velferd eller FNs funksjonshemmedekonvensjon nevnt. Heller ikke andre målsetninger og forpliktelser. Det er ikke lenge siden Likestillings- og diskrimineringsombudet påpekte at Randaberg kommunes planlaner om stort bofellesskap. Bofellesskapet ble vedtatt bygget av kommunestyret i november. I Fredrikstad kommune jobbes det fortsatt med å gjenåpne institusjonen Furutun som gigantisk barneavlastning. Leserinnlegget i Trønderavisen som Karin Andersen viste til, dreide seg om Gaute som ble tvangsflyttet fra sitt hjem i Steinkjer til en omsorgsfabrikk med 64 beboere. Ikke en gang husleielovens ble fulgt. Slik kan en fortsette å nevne realiserte og planlagte prosjekter som verken følger lover, konvensjoner, strategier eller nasjonale målsetninger. Slik har det vært gjennom hele dette århundre.

Både embetsverket og statsråden både vet og kan bedre.

Jens Petter Gitlesen

25 november 2020

  • 2023-02-27 Do you enjoy playing video games? With the added challenge, LOLbeans io is a game that people of all ages can enjoy and have fun with. Compete against the other participants. Compete in crowded areas and get through chapters with obstacles to win. fall guys
  • 2022-12-08 Thank you for the other great post. Who else could get that kind of information in such an ideal way of writing? There's an announcement next week, and I'm looking for that information. 먹튀검증사이트 majornoriter
  • 2022-12-08 Thank you for sharing such beautiful information. We want you to share more information about it. We love your blog and content. 토토사이트 totoforce
  • 2022-12-01 Billie Eilish - the youngest person and second person ever to win the four main Grammy categories, was born in December 18, 2001, find out more about her net worth on idol net worth Anonymt
  • 2022-11-15 I would really appreciate it if someone can https://www.digitekprinting.com/foam-core-posters this link of a printing company as I am in need of one. A lot of people were mentioning this in a forum and how grateful they were to their services. They said that their customer service was as great as their outputs. seo
  • 2022-09-06 First of all, thank you for your post. safetoto Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ safetoto
  • 2021-09-23 Overall, grow empire: rome online is a fantastic game. There is a lot of gameplay on the map because there are so many armies. It provides you a really strong enemy at the start of the map that you don't have to battle, but you can check on how you're doing every now and again. Now it's time to get down to business. When you level up, you receive three level points, which means you can get a lot of enhancements. You can also enhance your units, which have names based on Roman soldiers, such as Atticus. This punishing: gray raven game is really fantastic! Lucille Parham

Tips noen om siden