Hurdalsjøen Hotell

Foto: Radosław Drożdżewski

Regjeringsplattformen

Den politiske plattformen til vår kommende regjering inneholder flere lovnader som NFUs medlemmer bør verdsette.

Foruten at regjeringen Jonas Gahr Støre vil inkorporere CRPD til norsk lov, finner en følgende andre punkter som gir håp om en bedre fremtid for NFUs medlemmer:

 • Styrke elevenes rett til tipassede læremiddel og hjelpemiddel tilpasset elevens funksjonsnivå
 • En tillitsreform i offentlig virksomhet som handler om å gi ansatte bedre tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester. Reformen skal utarbeides i samarbeid med brukerorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og ledelsen i alle store offentlige virksomheter.
 • Øke kunnskapen om funksjonshemmedes rettigheter blant ansatte i staten og kommunene
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Regjeringen har som mål at ordningen skal sørge for best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det
 • Styrke ordninger som kvalifiseringsprogrammet, arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplass og varig tilrettelagt arbeid (VTA), og gjøre dem tilgjengelig for flere
 • Innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd slik at de som kan jobbe noe gis en jobbgaranti som sikrer reell mulighet til å kombinere arbeid med trygd. NAV får ansvaret for å sikre jobber tilpasset gruppen, samtidig som kommunene får en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb. Ordningen skal fases inn gradvis og starter med de unge. Kommunenes merkostnader skal dekkes.
 • Sørge for at NAV sammen med Oppfølgingstjenesten oppsøker ungdom under 30 år som står utenfor jobb, utdanning eller arbeidstrening.
 • Sikre at ungdom under 30 år som står uten jobb, utdanning eller arbeidstrening raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, og gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere sikre tettere oppfølging av unge. Det skal utarbeides en ny og forbedret ungdomsgaranti.
 • Gjennomføre "Veikart til universelt utformet nærskole" innen 2030 og legge til rette ved å gjeninnføre rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg
 • Jobbe for likestilling og mangfald innenfor alle område i kulturlivet, blant annet gjennom å stille krav til dei som mottar offentlege midler
 • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentene, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling.
 • Etablere kontaktutvalg mellom myndighetene og likestillings- og mangfoldsorganisasjonene
 • Styrke tidlig innsats i skolen, blant annet ved å legge til rette for flere spesialpedagogar og annen spesialkompetanse som kan gi elever rask og ubyråkratisk oppfølging
 • Sette ned et partssamansatt utvalg for å gjennomgå kvalitetsvurderingssystemet (NKVS) i skolen, med sikte på å blant annet redusere omfanget av tester og prøver, og ta initiativ til at kommuner skal gjennomgå rapporterings- og dokumentasjonskrav regelmessig.
 • Arbeide for at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervising på kulturskulen
 • Vektlegge praktiske ferdigheter tydelegere i alle fag, i kompetansemål, vurderings- og eksamensformer, og styrke disse i etter- og videreutdanningstilbudet for lærare
 • Styrke laget rundt eleven og tidleg tverrfaglig innsats med blant annet barne- og ungdomsfaglig kompetanse, miljøarbeidare, miljøterapeuter og styrket skolehelsetjenesten
 • Gradvis innføre gratis SFO for alle førsteklassinger
 • Ta i bruk flere alternative opplæringsarenaer, for eksempel produksjonsskolar, og utvide bruken av praksisbrevordningen til å gjelde alle skoler med yrkesfag.

Hele regjeringsplattformen kan lastes ned her

Jens Petter Gitlesen

13 oktober 2021

 • 2023-03-23 It as impressive that you are getting ideas from this article as well as from our dialogue made here.Major thanks for the post.Much thanks again.I love this post, very useful for siding 메이저놀이터순위 메이저놀이터순위
 • 2023-03-23 Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!| 승인전화없는토토사이트 승인전화없는토토사이트
 • 2023-03-23 It’s remarkable to go to see this site and reading the views of all friends on the topic of this paragraph, while I am also..zealous of getting familiarity. 엠카지노 최신도메인 엠카지노 최신도메인
 • 2023-03-23 A betting site list to play online sports betting in Turkey here, visit immediately. seo service UK seo service UK
 • 2023-03-15 Thanks for sharing this informative blog. Assignment Help services offer a range of benefits, including access to subject matter experts who have extensive knowledge and experience in their respective fields. It’s important to note that not all Assignment Help services are created equal. Some may offer subpar work or fail to meet deadlines. William Buyer
 • 2023-03-14 I enjoyed reading your blog post. Your blog has nice information, I got good ideas from this amazing blog. I am always searching for this type of blog post. I hope I will see it again. If you need assignment help contact us. Assignment Help
 • 2023-03-09 Love is an intense feeling of deep affection and cares for someone else, isn't it? Here read this blog to discover your love language. You can also take a quiz. describe your love by taking the quiz. shaila
 • 2023-03-01 Your post has an amazing piece of content. We work with businesses of all sizes, from start-ups to large corporations, and our goal is to help our clients succeed in an ever-evolving digital landscape. Our services include web design and development, digital marketing, branding, and graphic design, software development, CRM Solutions, virtual staffing, Call Center and Telemarketing, e-commerce development, technical support services, conversion rate optimization, and team augmentation services. tylerwilliam
 • 2023-02-10 Your post content is being interested by a lot of people, I am very impressed with your post. I hope to receive more good articles. T Birds Jackets Andrew Mark
 • 2023-02-07 Assessment help services offer valuable support to students who are struggling with their coursework. These services offer personalised support, helping students with individual weaknesses and helping them develop important skills for their future careers. Assessment help services are a crucial resource for students to succeed in their education. Assessment Help
 • 2023-02-03 This is really a great website, i suggest you to post articles to attract visitors attention. Your website is really a great source of information.Yellowstone S05 John Dutton White Jacket Mike Rooney
 • 2023-01-19

  Give your new bride a warm welcome with our wedding night room decoration, we have beautiful flower decoration, balloon decoration, candle and fairy light decoration ready for 1st night room decoration. You can also check our birthday decoration, anniversary decoration, baby shower decoration at the best price in India 

  Puja Sarkar
 • 2023-01-17

  Welcome the bundle of joy with our Welcome baby decoration, naming ceremony decoration, cradle ceremony decoration and Annaprashan decoration for the new born. Not only our decorations are of premium quality but they are budget friendly too. So check our website  for more beautiful decoration.

  Puja Sarkar
 • 2022-12-28 I read your blog it’s really informative for me I also share this article with my friends keep it up sad poetry about love in Hindi thanks for sharing touchingpoetry
 • 2022-12-27 If you want to buy assignments online in Sharjah, or if you need online help with marketing research paper writing or online assignment help for college, you've come to the right place. We offer low-cost academic assignment help Sharjah online as well as expert assistance with academic paper writing. Joseanthony
 • 2022-12-27 I am happy to find this post Very useful for me, as it contains lot of information. I Always prefer to read The Quality and glad I found this thing in you post. Thanks Terrifier 2 online Den Mark
 • 2022-12-27 Your article is extremely helpful exceptionally fascinating subject i am looking that sort of post thank for imparting to us keep it up. jak poderwać dziewczynę Elisa Beth
 • 2022-12-19 keyword BB code: [url=www.example.com]keyword[/url] markdown code: [keyword](www.example.com) Anonymt
 • 2022-12-14 A fantastic piece with a great concept! I appreciate you writing such a useful article. I am very grateful for this useful knowledge. This profile on spacebar counter is quite helpful. This profile, which measures your spacebar clicking, is a quick and simple online test. Jewel Finney
 • 2022-11-23 Being an MBA, it is important to hire data analysis services for dissertation , care of the older person assignment sample ,Nursing Coursework Writing Services to benefit from our bestbest Journal Article Writing Service . More also in case you need nursing evidence based practise writing help , we have a team of professional dissertation writers uk as well as spss dissertation data analysis services uk For reliable and professional nursing care plan assignment writing help, nursing care plan essay writing serviceat affordable rates. Also seek us for nursing pico project writing services,Nursing pico essay writers UK, nursing entrance essay writing service, SPSS data analysis service, care of the older person assignment writing help we offer the best and most professional best nursing writing services,Nursing evidence-based practice writing services,best capstone project writing services,Best Journal Writing Service , I need help to write my discussion board post. Reach us for reliable help at low rates. professional
 • 2022-11-23 Striving to get the nursing dissertation writing services which will help you out with all your academic-related problems? Best nursing essay writing services provides spss data analysis help . We have professionals providing you with cheap nursing assignment help services .best nursing essay writers. These experts are providing these nursing care plan assignment writing help to all the students of different subjects like,data analysis services for dissertation , do my statistics assignment, apa dissertation editing services, Statistics Homework Help , dissertation writing help, cheap nursing writing help custom annotated bibliography online writing service, custom college essay writing service,Nursing evidence-based practice writing services. Write to us today for help. nursingwriters
 • 2022-11-23 If your nursing homework seems hard to write, join academic writers’ hand via write my dissertation for me cheap Help services. Choose the best subject matter experts and skilled writers,SPSS Data analysis help service,nursing care plan assignment help service,Nursing capstone project writing services,DNP capstone project writing service,online nursing essay writing service,Nursing dissertation project help,nursing assignment writing services, nursing essay writing service australia ,non-plagiarised nursing writing help, cheapest nursing admission essay writing service professional
 • 2022-11-23 Hey, nice piece of content shared. Please take advantage of ourDNP capstone project writing service,nursing care plan assignment help ,write my nursing assignment,best nursing coursework writing servicesnursing dissertation writing project ,Nursing evidence based practice writing services,Best Journal Writing Service , nursing entrance essay writing service, personal statement essay writing service, letter of recommendation writing services , statement of purpose essay writing service, position paper writing services ,care of the older person essay writing help,how to write a discussion post and it's favorable to your budget. nursingwriters
 • 2022-11-23 hi,Can you write my discussion board post for me , Nursing pico essay writers UK, nursing writing services ,nursing care plan writing services,Nursing capstone project writing services , nursing paper writing service, we give the best professional
 • 2022-11-23 This blog has a mind-expanding story. Do you need reliable nursing pico project writing services or spss data analysis help,we give quality nursingwriters
 • 2022-11-22 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. bitcoincasino Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. bitcoincasino
 • 2022-11-19 Thank you for sharing it. I think it will be very helpful io games to everyone. It's great if you share many post donna jane
 • 2022-11-15 Nice post. Just finally found fake designer bags you will also try! Sara Ember
 • 2022-11-13 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-11-11 I am absolutely against all this, that's why I'm playing fnf mods right now egddfffer
 • 2022-10-27 I just joined the forum, so I don't know much about it yet. I hope to get advice from the boards, and I'm looking forward to getting to know everyone here. run 3 junmaku
 • 2022-10-12 I always value this post since you created it with a lot of beneficial information for me fnf mods Abilene
 • 2022-10-05 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! Call Jane Coat larry bring
 • 2022-09-29 The shaded squares are used to how to get fiberglass out of skin separate the answers. The answers that go into the white boxes are written across and down, with separate clues for each direction. AhmedMalik
 • 2022-09-23 Marketing Essay Writing Service UK [url=https://mephimmymedia.com/2022/08/01/how-to-overcome-camera-fear-while-online-learning/]Tips & Tricks to Write Assignment in Short Deadline [/url] google "google":http://www.google.com/ [http://www.example.org/ link text] anam
 • 2022-09-23 You are really accurate. I concur with your post; in fact, until a friend suggested I utilise a href="https://www.buyessay.org.uk/mba-essay-help/">MBA Essay Writing Service UK/a>, I was looking for a website to write my marketing essays. Could you perhaps give me any advice? Emilia
 • 2022-09-17 Enabling Government as a Platform (GaaP) is based on three organizing principles: walgreenslistens tomadam21
 • 2022-09-17 Enabling Government as a Platform (GaaP) is based on three organizing principles:[url=https://www.walgreenslistens.me/]walgreenslistens[/url] tomadam21
 • 2022-09-17 Enabling Government as a Platform (GaaP) is based on three organizing principles: https://www.walgreenslistens.me/ tomadam21
 • 2022-09-14 you have built very good article and many useful things for me, that's why I always appreciate this article, play run 3 in your free time, you will become more flexible halexi
 • 2022-09-13 Crossword puzzles are drawn puzzles that are usually in the shape of a square or rectangle. The puzzle is filled with black and white squares. The goal of a crossword puzzle is to fill the white boxes with the answers to a series of questions. Most crosswords include numbers in the white squares so the player can match each question with a specific answer location. The shaded squares are used to separate the answers. The answers that go into the white boxes are written across and down, with separate clues for each direction. The answers will interlock with one another, so correctly answering one question will give you one or more letters that make up part of a different answer. Once you have correctly completed all of the answers, you have "beaten" the puzzle. Some crossword puzzles are quite difficult, and completing them is an achievement you can be proud of! If you become a crossword master, you can even start working on The nytimes crossword Puzzle, which is fiendishly difficult. nytimes
 • 2022-09-12 When I read an article on this topic, casino online the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? casino online
 • 2022-09-02 I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. 토토사이트 zseo
 • 2022-08-26 Very nice post. Can you find the best like wedding limousine service Bridgewater Limousine
 • 2022-08-26 very nice. I am looking for the content writer for my content writing companies dubai ghufran shaikh
 • 2022-08-21 No doubt this is an excellent post I got a lot of knowledge after reading good luck. Theme of blog is excellent there is almost everything to read, Brilliant post. bidvaluable zseo
 • 2022-08-17 I'm writing on this topic these days, baccaratcommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. baccaratcommunity
 • 2022-08-10 Students are the preschool of the country, so they need the attention of the country. The education system is in dire need of reform to accommodate more students. tiny fishing is a healthy game for students to entertain WilliamJane
 • 2022-08-06 I have added and shared your site to my social media accounts to send people back to your site because I am sure they will find it extremely helpful too Mp3 Download zseo
 • 2022-08-04 I'm writing on this topic these days, slotsite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. slotsite
 • 2022-08-03 I've been troubled for several days with this topic. safetoto, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? safetoto
 • 2022-08-02 I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already Cheers Online Marketing Agency in New York zseo
 • 2022-08-02 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about totosite ?? Please!! totosite
 • 2022-07-06 Nice! I'm Jane. I personally really appreciate your article. This is a great website. I will make sure that I stop back again. These are some really great tips! Please feel free to travel my web, https://www.mixbowls.com/ jane
 • 2022-07-06 Racing video games appeared to be a genre on the decline about ten years ago. Arcade racers like Blur and Split/Second weren't selling, brilliant studios were closing, and even popular series like Need for Speed were having trouble regaining their former popularity. It appeared that, save from Mario Kart or Gran Turismo, the era of the expensive racing game and the genre as an engaging draw for the general public was finished. drift boss sosgreatest
 • 2022-06-27 wonderful site does angel numbers really work jack
 • 2022-06-27 always on point story insta jack
 • 2022-06-27 looking good storiesig jack
 • 2022-06-05 Good composed article. It will be steady to any individual who uses it, including me. Continue doing what you are doing – can'r hold up to peruse more posts. side effects of laser hair removal Jones
 • 2022-06-01 drift hunters has accidentally become my favorite game due to my fascination with supercars. In this game I own a lot of personalized cars decorated by myself MilaJobs
 • 2022-05-30 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. buy game tables Utah asdasd
 • 2022-05-27 This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: led floor lamps Jones
 • 2022-05-26 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing blog that understand the value of providing a quality resource for free. pa pardon process Jones
 • 2022-05-24 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. order processing Jones
 • 2022-05-14 I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so rapid. pool tables salt lake city Jones
 • 2022-05-13 Yes, great US Military force. Also, in his post you have given a chance to listen about US Military. I really appreciate your work. Thanks for sharing it. CBD gems Jones
 • 2022-05-12 I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. deer antler velvet supplements Jones
 • 2022-05-09 Try Arknights by Yostar Limited if you're searching for a more JRPG-style game with stylish visuals and graphics. You play as a member of Rhodes Island, a pharmaceutical corporation tasked with investigating and controlling a persistent virus that has left the majority of the region in ruins. Furthermore, you must recruit and train Operators—skilled individuals with a variety of abilities and combat experience who will be critical in determining what caused the illness and whether it can be cured. smash karts jullyjean
 • 2022-05-06 It is brilliant blog. I like the way you express information to us. It is very useful for me. You are doing great job and thanks for sharing. What a wonderful post is it, i am very happy and i appreciate your effort. You are doing great job. Thanks for sharing your blog. Get best Freelance Jobs UAE you visit here site https://smartjob.ae/ Albert smith
 • 2022-04-26 Great post, please keep on sharing amazing article like this! It makes me happy reading your post. women's mid rise jeans Jones
 • 2022-02-23 this is the great blog i have read it and gained a lot of knowledge from university assignment help UAE it this type of blogs should be upload more to increase our knowledge of Establish contact committees between the authorities and the gender equality and diversity organizations. hazel isra

Tips noen om siden