Karin Andersen

Hyller Vågåvergene og krever lovendring

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) hyller vergene i Vågåsaken og krever lovendringer.

Karin Andersen (SV), leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomite, har gjennom alle år markert seg med sitt iherdige arbeid for å sikre mennesker med utviklingshemming likestilling og gode livsvilkår. SV-representanten reagerer kraftig på situasjonen som avdekkes gjennom Vågåsaken. Stortingsrepresentanten er klinkende klar:

– Saken i Vågå viser at loven ikke er god nok.

Stortingsrepresentanten er like klar i sine begrunnelser for lovendring:

- Utviklingshemmede har den samme retten som andre til å bo hvor de vil, selv om de er avhengige av et tjenestetilbud som er mer omfattende enn for andre. Dette er utgangspunktet og selve intensjonen i lovverket. Saken i Vågå viser at loven ikke gir nok vern av hjemmet til utviklingshemmede og ikke tar nok hensyn til deres interesser og behov.

– Noe av det som opprører mest er at utviklingshemmede blir idømt saksomkostninger. Hvor skal de ta de pengene fra? Og dette vil jo skremme alle som vil prøve sine rettigheter fra å våge å ta saken til retten.

Hva kan du gjøre med saken?

– Jeg kommer til å ta dette opp med regjeringen og også se på hvordan loven kan endres slik at vernet for utviklingshemmede styrkes.

– Det har vært mange triste saker med verger i det siste, men dette er hvertfall en sak der vergen virkelig opptrer som verge og det er godt å se og fortjener honør.

Har stortingsflertallet samme rettferdighetssans som Karin Andersen, så kan de rundt 85 prosentene av utviklingshemmede som er leietakere i kommunale bofellesskap, gå tryggere tider i møte.

Jens Petter Gitlesen


Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

27 mai 2019

 • 2022-11-29 Because they are universal territorial io and unalienable, moral and human rights are inherent freedoms that exist even in the absence of governments. Legal rights, on the other hand, are privileges that a state or government grants to its citizens in accordance with its laws. jendy
 • 2022-11-04 This is the starting point and the https://gas-stationsnearme.com/shell/ very intention of the legislation. The case in Vågå shows that the law does not provide enough protection for the home of the developmentally disabled and does not take enough account of their interests and needs. AhmedMalik
 • 2022-10-31 Congratulations for creating such excellent material. vex 7 Joshua Watson
 • 2022-10-06 basket random is an awesome sports game where you beat opponents by gaining more points at each match. Throw balls into the opposing team’s basket and win! sgtiuuy
 • 2022-09-29

  Both moral and human rights are inherent freedoms that exist even in the absence of governments since they are universal and unalienable. On the other hand, legal rights are privileges that a state or governments grant to its inhabitants in accordance with its laws.

  Launch TerraGenesis PC on your Computer

  Deez Nuts
 • 2022-09-29

  So it is clear that moral rightness and legal rightness are fundamentally different concepts. There are defensible behaviors that are morally right but legally wrong, there are defensible actions that are morally right but legally wrong, and there are also more or less significant areas of law where the two are congruent.
  https://www.emulatorpc.com/virtual-families-3/

  Joe Mama
 • 2022-09-08 As I am looking at your writing, baccaratcommunity I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccaratcommunity
 • 2022-08-10 Thanks for sharing. Geometry Dash Unblocked is a game of controlling a cube through thousands of obstacles. There are many levels here. Are you ready to join the game? chinhchian
 • 2020-10-18 BDdWVm http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden