Illustrasjon av fattig

Stavanger produserer fattigdom

Til tross for god økonomi og svært god skatteinngang, så satser Stavanger kommune på å gjøre innbyggere med utviklingshemming fattige.

Historisk var Stavanger en fattig by, helt til flaksen slo til og byen ble Norges oljehovedstad. Om de ufortjent rike lettere ignorerer fattigdom eller om de verdsetter det å drive inn i historien på et rekesmørbrød, kan en sikkert diskutere. Stavanger kommune synes uansett ikke at det er problematisk å skape fattigdom blant innbyggere med utviklingshemming.

Trygdeytelsen Ung ufør gir 18.500 kroner utbetalt per måned. Husleien i nyere kommunale bofellesskap i Stavanger er på 10.400 kroner per måned, inkludert strøm. Det koster kommunen lite å bygge bofellesskap. Kommunen får 45 prosent refusjon fra Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. I tillegg kommer 25 prosent momsrefusjon. En skulle forventet at 65 prosent tilskudd skulle gi en viss avspeiling i husleienivået.

Mange med utviklingshemming er avhengig av bistand til vask og stell i leiligheten. For slikt arbeid krever Stavanger kommune 479 kroner per time, begrenset til 842 kroner per måned. De som er avhengig av kommunalt dagtilbud, må betale 90 kroner dagen i egenandel. Denne egenandelen er trolig ulovlig. Den som har behov for tilsyn, har rett på tilsyn. Uansett er det urimelig. For de 22 hverdagene i måneden, kommer prisen på 1980 kroner per måned. I tillegg kreves 50 kroner dagen i egenbetaling for transport for de som ikke kan benytte Maxi-taxi på grunn av urolige medpassasjerer.

 

Totalt blir utgiftene 14.362 kroner per måned. Da er det 4.178 kroner å benytte til klær, mat i heimen, fritidsaktiviteter og andre vanlig utgifter.

 

I landssammenheng er Stavanger kommune en rik kommune. Skatteinntektene per innbygger var i 2018 31.400 kroner høyere enn landsgjennomsnittet. Til tross for dette, legger kommunen opp til å skape fattige blant utviklingshemmede. Jeg tror innbyggere med utviklingshemming har bedre økonomi i kommuner hvor skatteinntektene per innbygger er 31.400 kroner under landsgjennomsnittet.

 

Ingen forventer at mennesker med utviklingshemming skal ha like god økonomi som ordføreren. Men Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun bør sikre at også innbyggere med utviklingshemming har en økonomi som en kan leve med.

 

Jens Petter Gitlesen

20 januar 2020

Tips noen om siden