Rapport fra samarbeidsprosjekt med helsetilsynet om konsekvenser av korona-pandemien

I september samarbeidet NFU og flere andre organisasjoner med Helsetilsynet om en undersøkelse om konsekvenser av endringer i tjenestetilbud under korona-pandemien. Nå er rapporten fra undersøkelsen klar.

Tips noen om siden