NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har lansert sider om kommunikasjon

Her ligger det informasjon om hjelpemidler og tilrettelegging for mennesker med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Tips noen om siden