Stein-Ove Strand

Tilrettelagt arbeid uten tilrettelagt transport

Hva skal en med en jobb som en ikke kan komme seg til? Stein-Ove Strand har i årevis mått kjøre sin sønn til den interkommunale tiltaksbedriften. Alle er enige i at sønnen trenger transport, men ingen tar ansvaret for transporten.

Stein-Ove Strand har erfart at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ikke er spesielt tilrettelagt. Gleden var stor da sønnen fikk jobb på OrbitArena, den interkommunale tiltaksbedriften som ligger på Jessheim i Ullensaker kommune. Men begeistringen snudde til fortvilelse da Stein-Ove forsto at sønnen verken kunne komme seg til eller fra jobb. I rundt fire og et halvt år har foreldrene selv måttet kjøre sin sønn drøyt 2 mil til jobb hver morgen, mens det er gitt skyss hjem som en midlertidig ordning. Men, som en midlertidig ordning må dette ordnes fra måned til måned.

Stein-Ove Strand jobber selv halvannen kilometer fra familiens hjem, men turen til jobb har de senere åre blitt til 4.5 mil.

– Vi har fortløpende forsøkt finne en løsning med kommunen. Årene gikk uten at det kom noen løsning. Jeg kontaktet Anniken Huitfeldt som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun kommer fra fylket vårt og har selv vært arbeidsminister. Anniken Huitfeldt stilte spørsmål om saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det viser seg at vi er på et rettstomt felt. Arbeidstakere som er på VTA-tiltak har ingen rett til transport selv om de har behov for transport. Ingen har heller plikt til å yte transport.

Hvordan påvirker situasjonen deg?

– Både jeg og min sønn starter arbeidsdagen samtidig klokken åtte. Men heldigvis har jeg en velvillig arbeidsgiver som forstår situasjonen og lar meg komme for sent de dagene jeg kjører. Arbeidsoppgavene mine er ikke færre, men tidsklemma for å utøve arbeidsoppgavene er blitt mye trangere.

– Det er svært frustrerende å ikke få på plass noen permanent ordning. Vi må mer eller mindre kontinuerlig jobbe opp mot kommunen for å opprettholde tilbudet om transport hjem fra jobb. Vi vet aldri hva som skjer i neste måned. Må jeg kjøre min sønn både til og fra jobb, så blir det ikke lett å utøve min egen jobb.

Stein-Ove forteller at det er ordninger som sørger for transport for ansatte som trenger bistand og ikke kan ta kollektivtransport til de interkommunale VTA bedriftene i deres område. Men i de «rutene» som er satt opp, er det for tiden kun Stein-Oves sønn som faller utenfor.

– Det er langt fra likebehandling når ikke alle med dette behovet gis et tilsvarende tilbud om skyss.

Situasjonen synes mer enn merkelig. NFU vil forfølge saken.

Jens Petter Gitlesen

26 august 2021

  • 2023-02-27 I was looking for another article by chance and found your article slotsite I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. slotsite
  • 2022-10-17 Other blogs I've tried reading through are too complicated and difficult to follow. The articles you've been posting have been excellent; please keep them coming. geometry dash geometry dash
  • 2022-09-29 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. casinosite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? casinosite
  • 2022-09-12 Thanks, team Certsout for preparing real exam dumps. It not only shortened my preparation period but also helped me to get high flying numbers while doing 8 hours job in my office. Highly motivated, and highly recommended to all my colleagues to try Certsout https://www.certsout.com/Microsoft-Practice-Test.html real dumps questions and answers to pass it in maiden attempt. . jemi
  • 2022-08-02 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with baccaratsite !! baccaratsite
  • 2021-12-04 I think that this family should be helped and the burden on the parent should be reduced, it should not be easy to go that far every day, which is a pity. ss euro cup Julian Ponce
  • 2021-11-23 Vedkommende er i VTA, kvalifiserer ikke til TT- kort da hun kan ta offentlig kommunikasjon, men det går ikke offentlig kommunikasjon til VTA, nærmeste er 3 km unna. Hva skal hun gjøre? Forventes det at pårørende kjører hver vei hver dag? Eller må hun avstå fra en høyt ønsket jobb? Vi venter i spenning på kommunens svar Monica Merli
  • 2021-11-08 Very impressive, To start my feedback i would like to congratulate your team for giving us this source of knowledge and we are freely to connect with you too. Please have a sweet day by reading this, 롤링카지노 PierceWelsh
  • 2021-10-10 Hei - jeg opplever eksakt samme sak, ifb med min søster som har jobbet på ulike VTA arbeidsplasser i over 30 år. TIdligere har hun vært i stand til å ta kollektivtrafikk men grunnet også fysiske skader blant annet fib med et benbrudd for ett år siden, er det ikke lenger trygt for henne å ta buss - spesielt ikke på vinterstid. Fikk nettopp avslag fra NAv på arbeids og utdanningsreiser. Kan det være en ide at flere går sammen om å få publisitet om denne problematikken - hjelper lite med VTA plass om man ikke fysisk kan ta seg tid. Alternativet er å sitte alene på omsorgsbolig og se på TV.. Det fremmer ikke akkurat et inkluderende samfunn. ingerbucher@gmail.com (verge for søster m VTA plass) Inger Bucher
  • 2021-10-10 Hei - jeg opplever eksakt samme sak, ifb med min søster som har jobbet på ulike VTA arbeidsplasser i over 30 år. TIdligere har hun vært i stand til å ta kollektivtrafikk men grunnet også fysiske skader blant annet fib med et benbrudd for ett år siden, er det ikke lenger trygt for henne å ta buss - spesielt ikke på vinterstid. Fikk nettopp avslag fra NAv på arbeids og utdanningsreiser. Kan det være en ide at flere går sammen om å få publisitet om denne problematikken - hjelper lite med VTA plass om man ikke fysisk kan ta seg tid. Alternativet er å sitte alene på omsorgsbolig og se på TV.. Det fremmer ikke akkurat et inkluderende samfunn. ingerbucher@gmail.com (verge for søster m VTA plass) Inger Bucher

Tips noen om siden