Stein-Ove Strand

Tilrettelagt arbeid uten tilrettelagt transport

Hva skal en med en jobb som en ikke kan komme seg til? Stein-Ove Strand har i årevis mått kjøre sin sønn til den interkommunale tiltaksbedriften. Alle er enige i at sønnen trenger transport, men ingen tar ansvaret for transporten.

Stein-Ove Strand har erfart at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ikke er spesielt tilrettelagt. Gleden var stor da sønnen fikk jobb på OrbitArena, den interkommunale tiltaksbedriften som ligger på Jessheim i Ullensaker kommune. Men begeistringen snudde til fortvilelse da Stein-Ove forsto at sønnen verken kunne komme seg til eller fra jobb. I rundt fire og et halvt år har foreldrene selv måttet kjøre sin sønn drøyt 2 mil til jobb hver morgen, mens det er gitt skyss hjem som en midlertidig ordning. Men, som en midlertidig ordning må dette ordnes fra måned til måned.

Stein-Ove Strand jobber selv halvannen kilometer fra familiens hjem, men turen til jobb har de senere åre blitt til 4.5 mil.

– Vi har fortløpende forsøkt finne en løsning med kommunen. Årene gikk uten at det kom noen løsning. Jeg kontaktet Anniken Huitfeldt som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hun kommer fra fylket vårt og har selv vært arbeidsminister. Anniken Huitfeldt stilte spørsmål om saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Det viser seg at vi er på et rettstomt felt. Arbeidstakere som er på VTA-tiltak har ingen rett til transport selv om de har behov for transport. Ingen har heller plikt til å yte transport.

Hvordan påvirker situasjonen deg?

– Både jeg og min sønn starter arbeidsdagen samtidig klokken åtte. Men heldigvis har jeg en velvillig arbeidsgiver som forstår situasjonen og lar meg komme for sent de dagene jeg kjører. Arbeidsoppgavene mine er ikke færre, men tidsklemma for å utøve arbeidsoppgavene er blitt mye trangere.

– Det er svært frustrerende å ikke få på plass noen permanent ordning. Vi må mer eller mindre kontinuerlig jobbe opp mot kommunen for å opprettholde tilbudet om transport hjem fra jobb. Vi vet aldri hva som skjer i neste måned. Må jeg kjøre min sønn både til og fra jobb, så blir det ikke lett å utøve min egen jobb.

Stein-Ove forteller at det er ordninger som sørger for transport for ansatte som trenger bistand og ikke kan ta kollektivtransport til de interkommunale VTA bedriftene i deres område. Men i de «rutene» som er satt opp, er det for tiden kun Stein-Oves sønn som faller utenfor.

– Det er langt fra likebehandling når ikke alle med dette behovet gis et tilsvarende tilbud om skyss.

Situasjonen synes mer enn merkelig. NFU vil forfølge saken.

Jens Petter Gitlesen

26 august 2021

Tips noen om siden