Forsiden av regjeringens handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025

Den som hadde ventet noe epokegjørende med regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 vil bli skuffet. Handlingsplanen mangler det helhetlige og likestillingsperspektivet er utelatt.

På forsommeren 2017 kunngjorde tidligere likestillingsminister Solveig Horne at regjeringen hadde vedtatt å sette i gang arbeidet med en helhetlig plan for å likestille funksjonshemmede i samfunnet, så vakte det jubel i de funksjonshemmedes organisasjoner. I dag ble handlingsplanen presentert. Det er vanskelig å se at planen oppfyller regjeringens egen målsetning. Den ligger langt fra organisasjonenes forventninger.

Planen inneholder 85 tiltak som på ingen måte er helhetlige. Planen er en slags rapport om tiltak som pågår i sektordepartementene og som på ett eller annet vis kan ha relevans også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Jeg savner likestillingsperspektivet.

Det er selvsagt bra at Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning jobber med å få bedre individuelt tilpassede mandater i vergemålssaker. Men dette kommer av Riksrevisjonens undersøkelse som viste at regjeringen ikke fulgte opp vergemålsreformen. Nå presenters saken som helhetlig likestillingspolitikk.

Helheten mangler

Mens Justisdepartementet jobber med dem som ufrivillig er underlagt frivillig vergemål, jobbes det i Helse- og omsorgsdepartementet med dem som ufrivillig er underlagt helse- og omsorgstiltak. I Justisdepartementet klør en seg i hodet for å finne ut hvordan personer som har full rettslig handleevne, kan fratas sin samtykkekompetanse. I Helse- og omsorgsdepartementet ligger Tvangslovsutvalgets forslag hvor manglende samtykkekompetanse er foreslått som hovedvilkår for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Begge departementene plikter å følge funksjonshemmedekonvensjonen som sier at også funksjonshemmede har rettslig handleevne på lik linje med andre. Det helhetlige i regjeringens politikk overfor funksjonshemmede, er en ytterst sektorisert helhet med fokus på enkelttiltak som ikke plasseres i en større sammenheng.

Handlingsplanen fungerer som en sekk hvor departementene har samlet alt pågående som kan være til nytte for funksjonshemmede. Mat er viktig for funksjonshemmede. Kanskje det er derfor at Handlingsplan for bedre kosthold inngår i handlingsplanen?

Fra regjeringens nettsider, kan en lese: "Mange eldre er underernært og feilernært. Mange trenger hjelp til å spise. Underernæring og feilernæring kan føre til helseplager og sykdom. Som oppfølging av denne kostholds-planen, vil regjeringen derfor starte arbeidet med en reform som skal bidra til å sikre at eldre får dekket sine grunnleggende behov, blant annet for mat, aktivitet og fellesskap. Reformen skal bli til i samarbeid med dem det angår: Eldre og pårørende, fagfolk og ledere i kommunene, frivillige og forskere."

Selv om vi har en eldreminister som har ansvaret for yngre med funksjonshemming, så trenger en ikke fremstille ernæringspolitikk for eldre som likestillingspolitikk for funksjonshemmede.

Handlingsplan for fysisk aktivitet inngår også i handlingsplanen for likestilling av funksjonshemmede, selv om fysisk aktivitet er viktig for alle, uavhenig av funksjonsnivå.

En diskriminerende likestillingsplan

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020–2025 viser først og fremst at regjeringen nedprioriterer funksjonshemmedefeltet og ignorerer egne målsetninger om å etablere en helhetlig politikk.

Handlingsplanen er diskriminerende. Det er utenkelig at en tilsvarende handlingsplan ville blitt utarbeidet for andre diskrimineringsgrunnlag enn funksjonshemmede. Kvinnebevegelsen ville neppe jublet om slankekur og kostholdsråd ble fremstillt som virkemidler i kvinnekampen.

Jens Petter Gitlesen

3 desember 2019

 • 2023-01-25 VÄLKOMMEN TILL STORA ILLUMINATI BROTHERHOOD TEMPLE 666 OBS: DET FINNS INGA MÄNNISKOROFFER OCH ILLUMINATI BEGER INTE OM REGISTRERINGSAVGIFT AKTA:: ILLUMINATI KOMMUNIKERA INTE GENOM WHATSAPP 666illuminatiagent666@gmail.com Är du en affärsman eller -kvinna, artist, politisk eller musiker, vill du bli rik, berömd eller mäktig i livet, gå med i Illuminatis brödraskapskult idag och få omedelbar rik summa pengar på en vecka, och en gratis hem .var som helst där du väljer att bo i den här världen och även få 6 000 000 US-dollar för att börja ett nytt liv. FÖRDELAR GÄNS TILL NYA MEDLEMMAR SOM GÅR MED I ILLUMINATI. 1. En kontant belöning på USD 6 000 000 USD 2. En ny snygg drömbil värd 50 000 USD USD 3. Ett drömhus köpt i det land du själv väljer 4. En V.I.P-behandling på alla flygplatser i världen Du måste vara minst 20 år gammal innan du kan kontakta våra partners vi accepterar studenter 666illuminatiagent666@gmail.com AGENT 666
 • 2023-01-13 Chinyere offers their customers an amazing range of Pakistani casual shirts. Get tops for women in Pakistan today. Only the best casual tops for girls online are available from Chinyere. Chinyere brings only the best casual dresses for their customers, always reaching for high standards. Chinyere
 • 2023-01-07 Velkommen til Illuminati World Of Riches Fame and Power. Å bringe de fattige, de talentfulle til storhetens rampelys, bli kjent i virksomheten din, politisk rase, stige til toppen i alt. Medlemmene våre presenteres med et liv med grenseløs rikdom og kunnskap, og de er rike og berømte, mektige og blir også beskyttet av Illuminati.🔺 Illuminati opererer forskjellige aspekter til fordel for alle generasjoner. Svar JA eller kontakt stormesteren Bryan +4915755475862 hvis du er interessert i å være en del av Illuminati.🔺 James
 • 2023-01-06 It will create a government that is accessible and inclusive, and that will provide everyone with the necessary resources to live a decent life. The plan will also aim to improve the economy so that wordle game everyone can have a good life, and to ensure that everyone has access to education and health care. lanikane
 • 2022-12-30 Whether your transmission is making strange noises or it’s simply not working at all, we can help. commercial truck repair Vangie
 • 2022-12-16 I really like the information you share. Thanks to that, I know many more interesting drift boss and useful things. Aurora Harris
 • 2022-12-16 CONTACT Mr noah robert call +2349061156438 0r the Grand master +4915217824272, Hello everyone I am from California i am here to give a testimony on how I join the illuminati brotherhood, I was trying to join this organization for so many years now,I was scammed by fake agent in south Africa,I was down,I could not feed my self and my family anymore and I tried to make money by all miss but all invail, I was afraid to contact any illuminati agent because they have eat my money,One day I come across a post of someone giving a testimony, thanking a man call Mr noah robert of being helping him to join the illuminati brotherhood, then I look at the man email and the phone number that was written there, it was a nigeria number I decided to contact the person that was given the testimony and i called him and I communicated with him on phone calls before he started telling me his own story about when he wanted to join, he told me everything to do, then I made up my mind and called the agent Mr noahrobert he help me and he told me everything to do and also directed me to the Grand maste , and I was initiated, surprisely I was given my benefit of being a new member of the great illuminati brotherhood I was so happy, For those of you trying to join this organization this is your opportunity for you to join, email him (noahrobert890@gmail.com ) CONTACT MR noah robert +2349061156438 Or the gand master +4915217824272 Calvin wallace
 • 2022-12-16 CONTACT Mr noah robert call +2349061156438 0r the Grand master +4915217824272, Hello everyone I am from California i am here to give a testimony on how I join the illuminati brotherhood, I was trying to join this organization for so many years now,I was scammed by fake agent in south Africa,I was down,I could not feed my self and my family anymore and I tried to make money by all miss but all invail, I was afraid to contact any illuminati agent because they have eat my money,One day I come across a post of someone giving a testimony, thanking a man call Mr noah robert of being helping him to join the illuminati brotherhood, then I look at the man email and the phone number that was written there, it was a nigeria number I decided to contact the person that was given the testimony and i called him and I communicated with him on phone calls before he started telling me his own story about when he wanted to join, he told me everything to do, then I made up my mind and called the agent Mr noahrobert he help me and he told me everything to do and also directed me to the Grand maste , and I was initiated, surprisely I was given my benefit of being a new member of the great illuminati brotherhood I was so happy, For those of you trying to join this organization this is your opportunity for you to join, email him (noahrobert890@gmail.com ) CONTACT MR noah robert +2349061156438 Or the gand master +4915217824272 Calvin wallace
 • 2022-12-13 DETTE ER DEN OFFISIELLE KUNNGJØRING AV LYS I VERDEN MERK: MENNESKELIGE FORKLARINGER ER IKKE INKLUDERT Du kan nå tempelrepresentanten via WhatsApp: + 905344501179 Er du en forretningsmann, politiker, musiker, student? Du vil bli rik, berømt, mektig i livet, bli med i Illuminati-brorskapskulturen i dag og bli rik umiddelbart. 1 million dollar i uken og et gratis hus. Uansett hvor du velger å bo i denne verden, og til og med tjene en lønn på $50 000 000 i måneden... Fordeler for nye medlemmer som er Illuminati-medlemmer. Et hus i hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil på 1 500 000 USD. En sjanse til å møte de beste rike mennene i verden. Du må være minst 25 år gammel for å kontakte våre partnere Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com eller kontakte dette reelle nummeret WhatsApp: +905344501179 Carlos jean
 • 2022-12-13 DETTE ER DEN OFFISIELLE KUNNGJØRING AV LYS I VERDEN MERK: MENNESKELIGE FORKLARINGER ER IKKE INKLUDERT Du kan nå tempelrepresentanten via WhatsApp: + 905344501179 Er du en forretningsmann, politiker, musiker, student? Du vil bli rik, berømt, mektig i livet, bli med i Illuminati-brorskapskulturen i dag og bli rik umiddelbart. 1 million dollar i uken og et gratis hus. Uansett hvor du velger å bo i denne verden, og til og med tjene en lønn på $50 000 000 i måneden... Fordeler for nye medlemmer som er Illuminati-medlemmer. Et hus i hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil på 1 500 000 USD. En sjanse til å møte de beste rike mennene i verden. Du må være minst 25 år gammel for å kontakte våre partnere Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com eller kontakte dette reelle nummeret WhatsApp: +905344501179 James derrick
 • 2022-12-13 DETTE ER DEN OFFISIELLE KUNNGJØRING AV LYS I VERDEN MERK: MENNESKELIGE FORKLARINGER ER IKKE INKLUDERT Du kan nå tempelrepresentanten via WhatsApp: + 905344501179 Er du en forretningsmann, politiker, musiker, student? Du vil bli rik, berømt, mektig i livet, bli med i Illuminati-brorskapskulturen i dag og bli rik umiddelbart. 1 million dollar i uken og et gratis hus. Uansett hvor du velger å bo i denne verden, og til og med tjene en lønn på $50 000 000 i måneden... Fordeler for nye medlemmer som er Illuminati-medlemmer. Et hus i hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil på 1 500 000 USD. En sjanse til å møte de beste rike mennene i verden. Du må være minst 25 år gammel for å kontakte våre partnere Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com eller kontakte dette reelle nummeret WhatsApp: +905344501179 James derrick
 • 2022-12-13 DETTE ER DEN OFFISIELLE KUNNGJØRING AV LYS I VERDEN MERK: MENNESKELIGE FORKLARINGER ER IKKE INKLUDERT Du kan nå tempelrepresentanten via WhatsApp: + 905344501179 Er du en forretningsmann, politiker, musiker, student? Du vil bli rik, berømt, mektig i livet, bli med i Illuminati-brorskapskulturen i dag og bli rik umiddelbart. 1 million dollar i uken og et gratis hus. Uansett hvor du velger å bo i denne verden, og til og med tjene en lønn på $50 000 000 i måneden... Fordeler for nye medlemmer som er Illuminati-medlemmer. Et hus i hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil på 1 500 000 USD. En sjanse til å møte de beste rike mennene i verden. Du må være minst 25 år gammel for å kontakte våre partnere Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com eller kontakte dette reelle nummeret WhatsApp: +905344501179 James derrick
 • 2022-12-13 DETTE ER DEN OFFISIELLE KUNNGJØRING AV LYS I VERDEN MERK: MENNESKELIGE FORKLARINGER ER IKKE INKLUDERT Du kan nå tempelrepresentanten via WhatsApp: + 905344501179 Er du en forretningsmann, politiker, musiker, student? Du vil bli rik, berømt, mektig i livet, bli med i Illuminati-brorskapskulturen i dag og bli rik umiddelbart. 1 million dollar i uken og et gratis hus. Uansett hvor du velger å bo i denne verden, og til og med tjene en lønn på $50 000 000 i måneden... Fordeler for nye medlemmer som er Illuminati-medlemmer. Et hus i hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil på 1 500 000 USD. En sjanse til å møte de beste rike mennene i verden. Du må være minst 25 år gammel for å kontakte våre partnere Gmail: illuminatiwordorder1995@gmail.com eller kontakte dette reelle nummeret WhatsApp: +905344501179 James derrick
 • 2022-12-12 Ønsker du å låne og vet ikke hvor du kan få et ekte lån? Vil du starte en bedrift, men du har ingen kapital? Trenger du å søke om lån av en eller annen grunn? Trenger du et julelån? Håpet ditt er endelig her da Elena Nino gir raske og pålitelige lån, tjenesten deres er 100% ekte og garanterer at du får lånet ditt når du søker, ta kontakt på e-post og godkjenn i dag på: elenanino0007@gmail.com Takk og Gud velsigne SELVTILLIT Ingrid Ingrid
 • 2022-12-06 Rimelig lånetilbud UTEN FORUDBETALINGER Hei, Hva er dine økonomiske behov? Vi gir lån fra minimum $2 000,00 til maksimalt $100 000 000,00 og låneperioden er fra 1 til 30 år til en svært nedsatt rente på 2 %. Kontakt oss på e-post: mh33finance@gmail.com Trenger du et bedriftslån? Trenger du et personlig lån? Ønsker du å kjøpe en bil? Ønsker du å refinansiere? Trenger du boliglån? Trenger du stor kapital for å starte et forretningsforslag eller utvidelse? Har du mistet håpet og tror det ikke er noen vei utenom og dine økonomiske byrder fortsetter? Ikke nøl med å kontakte oss for mulig forretningssamarbeid. Kontakt oss via e-post:  mh33finance@gmail.com Hilsen M&H FINANS M&H FINANCE
 • 2022-11-24 Sky Wealth lånefirma, vi gir ut lån til en rente på 0f 3%. God dag sir / mamma. Vi er et privat selskap, og vi tilbyr lån til lave renter for å bestemme beløpet på lånet er mellom 100 millioner låneavsetninger på 1000 Euro lån for forretningsutvikling: kant / virksomhet ekspansjon konkurranseevne. Kontakt e-post: skywealthloanfirm@gmail.com Vi tilbyr en rekke ulike lån * Personlige lån (sikret og usikret) * Bedriftslån (sikret og usikret) * Konsolideringslån Ingen forhåndsgebyrer Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne annonsen. For mer informasjon og forespørsler, send e-post til oss i dag skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com Du kan også nå oss via vår Whatsapp-virksomhetslinje: +1(646)4440366 Du kan også kontakte oss via selskapets hjemmeside: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld Mrs Mary Mason. MARY MASON
 • 2022-11-24 Sky Wealth lånefirma, vi gir ut lån til en rente på 0f 3%. God dag sir / mamma. Vi er et privat selskap, og vi tilbyr lån til lave renter for å bestemme beløpet på lånet er mellom 100 millioner låneavsetninger på 1000 Euro lån for forretningsutvikling: kant / virksomhet ekspansjon konkurranseevne. Kontakt e-post: skywealthloanfirm@gmail.com Vi tilbyr en rekke ulike lån * Personlige lån (sikret og usikret) * Bedriftslån (sikret og usikret) * Konsolideringslån Ingen forhåndsgebyrer Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne annonsen. For mer informasjon og forespørsler, send e-post til oss i dag skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com Du kan også nå oss via vår Whatsapp-virksomhetslinje: +1(646)4440366 Du kan også kontakte oss via selskapets hjemmeside: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld Mrs Mary Mason. MARY MASON
 • 2022-11-24 Sky Wealth lånefirma, vi gir ut lån til en rente på 0f 3%. God dag sir / mamma. Vi er et privat selskap, og vi tilbyr lån til lave renter for å bestemme beløpet på lånet er mellom 100 millioner låneavsetninger på 1000 Euro lån for forretningsutvikling: kant / virksomhet ekspansjon konkurranseevne. Kontakt e-post: skywealthloanfirm@gmail.com Vi tilbyr en rekke ulike lån * Personlige lån (sikret og usikret) * Bedriftslån (sikret og usikret) * Konsolideringslån Ingen forhåndsgebyrer Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne annonsen. For mer informasjon og forespørsler, send e-post til oss i dag skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com Du kan også nå oss via vår Whatsapp-virksomhetslinje: +1(646)4440366 Du kan også kontakte oss via selskapets hjemmeside: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld Mrs Mary Mason. MARY MASON
 • 2022-11-24 Sky Wealth lånefirma, vi gir ut lån til en rente på 0f 3%. God dag sir / mamma. Vi er et privat selskap, og vi tilbyr lån til lave renter for å bestemme beløpet på lånet er mellom 100 millioner låneavsetninger på 1000 Euro lån for forretningsutvikling: kant / virksomhet ekspansjon konkurranseevne. Kontakt e-post: skywealthloanfirm@gmail.com Vi tilbyr en rekke ulike lån * Personlige lån (sikret og usikret) * Bedriftslån (sikret og usikret) * Konsolideringslån Ingen forhåndsgebyrer Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne annonsen. For mer informasjon og forespørsler, send e-post til oss i dag skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com skywealthloanfirm@gmail.com Du kan også nå oss via vår Whatsapp-virksomhetslinje: +1(646)4440366 Du kan også kontakte oss via selskapets hjemmeside: http://skywealthloanfirm.wixsite.com/webworld Mrs Mary Mason. MARY MASON
 • 2022-11-21 Mottakere DETTE ER EN BELYST OFFISIELL MELDING FOR VERDEN MERK: INGEN MENNESKEOFRE ER INKLUDERT, OG ILLUMINATI BER IKKE OM REGISTRERINGSGEBYR Du kan kontakte tempelagenten via: illuminatitemple5674@gmail.com    eller whatsapp +17042682532 Er du en forretningsmann, eller -kvinne, politiker, musiker? Du ønsker å være rik, berømt, mektig i livet, bli med i kulten til Illuminati-brorskapet i dag og få en rik umiddelbar sum av. $2 000 000 i uken og et gratis hjem. uansett hvor du velger å bo i denne verden og få til og med $100 000 i måneden i lønn ... Fordeler for nye medlemmer som blir Illuminati-medlemmer. 1. Et hjem i et hvilket som helst land du ønsker. 2. En ny drømmebil verdt $ 200 000 USD.23. En mulighet til å møte de beste rike mennene i verden Du må være minst 20 år gammel før du kan kontakte våre partnere E-post:  illuminatitemple5674@gmail.com whatsapp +17042682532 james mcrobert
 • 2022-11-20 VÄLKOMMEN TILL DET STORA ILLUMINATI-BRODERSKAPET. TEMPLET  666 OBS: DET FINNS INGA MÄNNISKOROFFER OCH ILLUMINATI BEGER INTE ELLER OM REGISTRERINGSAVGIFT:: ILLUMINATI KOMMUNICERA INTE GENNEM WHATSAPP 666illuminatiagent666@gmail.com Är du en affärsman eller -kvinna, artist, politisk, musiker, vill du bli rik, berömd, mäktig i livet, gå med i Illuminatis brödraskapskult idag och få en omedelbar rik summa pengar på en vecka, och en gratis hem .var du än väljer att bo i den här världen och även få 1 000 000 US-dollar för att börja ett nytt liv. FÖRDELAR TILL NYA MEDLEMMAR SOM GÅR MED I ILLUMINATI. 1. En kontant belöning på 1 000 000 USD USD 2. En ny snygg drömbil värd 50 000 USD USD 3. Ett drömhus köpt i det land du själv väljer 4. En V.I.P-behandling på alla flygplatser i världen Du måste vara minst 20 år gammal innan du kan kontakta våra partners  Gå inte med om du är student 666illuminatiagent666@gmail.com eller TELEGRAM +5548991326462 AGENT 7885498
 • 2022-11-18 BEST AND EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET BACK WITH YOUR EX HUSBAND/WIFE THROUGH A POWERFUL LOVE SPELL CASTER CALLED LORD LUKE CONTACT HIM NOW FOR YOUR TESTIMONIES. CONTACT HIM ON WHATSAPP NOW +2349126523034, Email: Lordluketemple@gmail.com, https://www.lordluketemple.com/ Hello everyone, I am Cooper James , Am here to testify of a great and powerful spell caster called Lord Luke, who help me regulate my relationship and solved all the problems that's been going on in my life, I was so confused and devastated when my Husband left me without a word, I needed him back desperately because I loved him so much, So a friend of mine introduced me to this powerful spell caster who had helped her in getting her lover back, so I contacted him and he promise that in less than 24hours he will come back to me. Behold after I did all he asked to my greatest surprise my husband who had refuses to speak with me came back home and asked for forgiveness for all he had made me go through and now we are living happily together, if you have any relationship problem I will advice you contact him for your testimonies. Below are his contact details Email: Lordluketemple@gmail.com WHATSAPP: +2349126523034 https://www.lordluketemple.com/ COOPER JAMES
 • 2022-11-18 BEST AND EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET BACK WITH YOUR EX HUSBAND/WIFE THROUGH A POWERFUL LOVE SPELL CASTER CALLED LORD LUKE CONTACT HIM NOW FOR YOUR TESTIMONIES. CONTACT HIM ON WHATSAPP NOW +2349126523034, Email: Lordluketemple@gmail.com, https://www.lordluketemple.com/ Hello everyone, I am Cooper James , Am here to testify of a great and powerful spell caster called Lord Luke, who help me regulate my relationship and solved all the problems that's been going on in my life, I was so confused and devastated when my Husband left me without a word, I needed him back desperately because I loved him so much, So a friend of mine introduced me to this powerful spell caster who had helped her in getting her lover back, so I contacted him and he promise that in less than 24hours he will come back to me. Behold after I did all he asked to my greatest surprise my husband who had refuses to speak with me came back home and asked for forgiveness for all he had made me go through and now we are living happily together, if you have any relationship problem I will advice you contact him for your testimonies. Below are his contact details Email: Lordluketemple@gmail.com WHATSAPP: +2349126523034 https://www.lordluketemple.com/ COOPER JAMES
 • 2022-11-09 Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedrifter til personlige lån eller lange eller korte løpetider med gunstige renter (2%). Vår låneprosess er veldig rask og pålitelig med garantier. For mer informasjon om våre tjenester, besøk oss på vår e-post; { larrybright424@gmail.com } gi oss beskjed om hvor mye lån du trenger og ønsker varigheten på lånet. Vi håper å høre fra deg. Du kan sende en melding til e-postadressen David
 • 2022-11-01 Good day viewers.. I have been trying to win the lottery for some years now but I have not been lucky enough to win a dime. In search of assistance on how I can at least be a winner of any lottery, I found out about Dr Amber who has been helpful with his winning numbers he gets through his spells to help people win the lottery. I got in touch with him to know how I can win the lottery and he told me everything I needed to know and do before the spell can be done for me and I acknowledge it. He prepared the spell for me and gave me the winning numbers to play and instructed me what to do as I played the jackpot lottery. I did as he instructed and after a week, I decided to check if I was lucky enough to be among the winners. I screamed out in Joy immediately I saw my ticket numbers as the winner of $393 million dollars. I’m so grateful and appreciative to Dr Amber for helping me. You can reach him on WA +12096910783 or call +13183065044 or email: amberlottotemple@yahoo.com for any help. Patricia Busking
 • 2022-10-31 Powerful Lost Love spell caster online, That can Bring back your Ex-lover and Restore back your marriage/relationship Whatsapp Doctor Osagbai On +2347051121884Email Him On dr.osagbaisolutiontemple@gmail.com hello everyone, i want to say a big thanks to Dr, Osagbai who brought back my wife after she divorced me two years ago, i love this woman so much because she is the mother of my kids, but I never knew what came over her that made her thinks that i was cheating on her, so she asked for divorce, but i want to give a big appreciations to the great Dr,Osagbai who brought her back to my life, and now myself and my wife and kids are living happily like never before, so i want you people to thank Dr,Osagbai for helping me. If you are having any problem and you are confused , just try Dr,Osagbai. He has the solution to your problem.   tyler smith
 • 2022-10-31   Jeg er Luna fra Australia. Jeg har prøvd i 5 år å bli gravid og trengte hjelp! Jeg har vært hos legen, men fortsatt ingenting. Legen sa at jeg og mannen min har det bra og jeg vet ikke hvor jeg skal henvende meg. Inntil min venn en dag introduserte meg for denne fantastiske trylleformularen Dr.Osagbai som hjalp henne med å få tilbake den tapte mannen sin med kjærlighetsformularer og også gjorde henne gravid, så jeg bestemte meg for å kontakte denne trylleformularen Dr.Osagbai på e-posten hans etter interaksjon med ham instruerte han meg om hva jeg skulle gjøre, etter det skulle jeg ha sex med mannen min eller en mann jeg elsker i denne verden, og jeg gjorde det, i løpet av de neste månedene dro jeg til en sjekk og legen min bekreftet at jeg er gravid i 2 uker med to babyer. Jeg er så glad! takk Dr.Osagbai du er best KRAFTIG STAVELSESTYREVISNING / +2347051121884,EKTE TAPT KJÆRLIGHETSTAVELSER, VOODOO-STAVELSER, PSYKISK OG BLACK MAGIC-EKSPERT I USA/ØSTERRIKE/ITALIA/UK kontakt Dr. Osagbai Via WHATSAPP:+2347051121884
 • 2022-10-24 MEDDELELSE TIL VERDEN BEMÆRK: ILLUMINATI KOMMUNIKERE IKKE VIA WHATSAPP, DER ER INGEN MENNESKER OFRE, OG ILLUMINATI BEDER OGSÅ IKKE OM REGISTRERINGSGEBYRET 666illuminatiagent666@gmail.com Er du en forretningsmand eller -kvinde, politiker, musiker, vil du være rig, berømt, magtfuld i livet, slutte dig til Illuminati Brotherhood Du skal være en æresmand og kendt for at blive respekteret i samfundet. Og dit liv vil blive forvandlet til det bedste i livet. Som nyt medlem vil du blive belønnet med en enorm mængde penge for at starte en ny livsstil, og storhedens lys vil være skjoldet over dig alle dage i dit liv. Du skal være mindst 20 år og derover, før du kan kontakte tempelagenten for at guide dig ind i templet 666illuminatiagent666@gmail.com AGENT
 • 2022-10-19 Mijn getuigenis over hoe ik lid werd van de Illuminati. Ik wil mensen kennen die zich bij de grote Illuminati willen aansluiten als een groot lid van de Illuminati, die mij als een groot lid willen. Zijn naam is Lord Felix Morgan. Help me mijn leven terug te krijgen uit de doodsfase. Ontslag na ongeveer 5 jaar en zes maanden. Na verraden te zijn door zoveel leden van de Illuminati. Door de jaren heen was ik hopeloos en financieel op de grond. Maar op een dag kwam ik tijdens het surfen op internet de post tegen van Groot Lid van de Illuminati Lord Felix Morgan en zei dat als je een van de grote Illuminati-leden was, je beroemd, rijk en succesvol in het leven kunt zijn. Ik nam contact met hem op en ik legde hem alles uit en hij raadde de gebruikte registratie aan en ik betaalde voor het grote lid om me op weg te helpen en ik werd ingewijd in de Wereldorde van de Illuminati. Daarna hebben ze me alle richtlijnen gegeven en me laten weten dat nieuwe leden na initiatie worden beloond met een bedrag van $ 1.000.000 in contanten. Met de hulp van Lord Felix Morgan. Ik was volledig ingewijd als een volwaardig lid van de Illuminati. Als je advies is dat je al eerder een oplichter hebt geprobeerd of bent, is het aan mij om je te helpen mee te doen, dus probeer Lord Morgan. Het is je beste kans om te worden wat je wilt in je toekomstige leven. Neem contact met hem op via WhatsApp +2348056051569 of e-mail: Illuminatiofficial565@gmail.com Luis
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-17 God dag Kjære lånesøkere, Trenger du en presserende finansiell kreditt***? * Veldig rask og direkte overføring til bankkontoen din * Tilbakebetaling starter åtte måneder etter at du får pengene på bankkontoen din * Lav rente på 1 % * Langsiktig nedbetaling (1-30 år) Høyde * Fleksibel *** deretter månedlig innbetaling *. Hvor lenge skal det finansieres? Etter innsending av søknaden *** Du kan forvente et foreløpig svar på mindre enn 24 timer finansiering i 72-96 timer etter å ha mottatt informasjonen de trenger fra deg. Hvis du er interessert, kontakt oss via: unisoncreditunion344@gmail.com og fyll ut lånesøknadsskjemaet nedenfor. Lånesøknadsskjema: Fullt navn:................................ Land:..................... Delstat:............. By:............... Kjønn:................ ......... Telefonnummer:........... Lånebeløp :........... Månedlig inntekt:.......... Yrke:................... .... Låneperiode:...................... ................. Formål med lånet:........................ .... ....... Epostadresse:...................... ................ Har du søkt før?................... Vi venter på at ditt hastesøknadsskjema skal fylles ut ok. Send oss ​​en e-post: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Med vennlig hilsen. Mr. UNISON Firmanavn: UNISON CREDIT UNION E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com E-postadresse: unisoncreditunion344@gmail.com Loan Seekers
 • 2022-10-14 DETTA ÄR DITT GYLDNA MÖJLIGHET ATT GÅ MED I DET STORA ILLUMINATI BRODERSKAP AV RIKTIGHET OCH MAKT OBS: ILLUMINATI KOMMUNIKERA INTE GENOM WHATSAPP, DET FINNS INGA MÄNNISKOROFFER OCH ILLUMINATI BEGER INTE OM REGISTRERINGSAVGIFT 666illuminatiagent666@gmail.com Är du en affärsman eller -kvinna, politiker, musiker, vill du bli rik, känd, mäktig i livet, gå med i Illuminati Brotherhood Du ska vara en hedersman och välkänd för att vara respekterad i samhället. Och ditt liv kommer att förvandlas till det bästa i livet. Som ny medlem kommer du att belönas med en enorm summa pengar på summan av 666 000$, en bil och även ett hus i valfritt land för att starta ett nytt Livsstil och storhetens ljus ska vara en sköld över dig alla dina livs dagar. Du måste vara minst 20 år eller äldre innan du kan kontakta tempelagenten för att guida dig in i templet 666illuminatiagent666@gmail.com AGENT
 • 2022-10-14 DETTA ÄR DITT GYLDNA MÖJLIGHET ATT GÅ MED I DET STORA ILLUMINATI BRODERSKAP AV RIKTIGHET OCH MAKT OBS: ILLUMINATI KOMMUNIKERA INTE GENOM WHATSAPP, DET FINNS INGA MÄNNISKOROFFER OCH ILLUMINATI BEGER INTE OM REGISTRERINGSAVGIFT 666illuminatiagent666@gmail.com Är du en affärsman eller -kvinna, politiker, musiker, vill du bli rik, känd, mäktig i livet, gå med i Illuminati Brotherhood Du s