Norges lover

Stortinget behandler vergemålsloven

Stortinget skal behandle vergemålsordningen, etter noe som åpenbart er et intiativ fra faste verger. Siktemålet synes å være å styrke posisjonen til de faste vergene.

Vergemålsordningen er blitt kritisert av FNs funksjonshemmedekomite, Riksrevisjonen, Likestillings- og diskrimineringsombudet samt funksjonshemmedes organisasjoner. Norges institusjon for menneskerettigheter har etterlyst en beslutningsstøtte ordning. Ikke noe av disse føringene og kritikken ligger i saken Stortinget skal behandle.

Saken er som snytt ut av nesen til interesseorganisjonen til de faste vergene som vil ha høyere godtgjørelse og en sterkere posisjon. Den virker mer som et utspill til tarifforhandlinger enn en gjennomgang av vergemålsordningen.

Vergemålsordningen er et paternalistisk system hvor verge bestemmer over den vergetrengende. Skal en gå i retning av en ordning hvor de som trenger hjelp til å bestemme og ikke bli bestemt over, er styrkningen av faste verger feil vei å gå. I saksfremlegger hevdes det at 600 faste verger bistår om lag 30 000 vergehavere. Da sier det seg selv at faste verger umulig verken kan kjenne den enkelte vergehaver. Faste verger kan ikke bistå personer som de ikke kjenner til å realisere sine interesser.

Jens Petter Gitlesen

14 februar 2021

Tips noen om siden