Diskrimineringsnemnda

Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.

Saken gjelder en person med egen leilighet i bofellesskap hvor det ble innført besøksforbud fra 12. mars til 11. mai 2020. Etter dette har han bare hatt adgang til å få besøk fra sine foreldre, og bare når ansatte er til stede i boligen. Søsken ble nektet adgang. Foreldrene fikk komme på besøk to ganger i uken, om de kom hver for seg, eller en gang i uken om de kommer sammen. Begrensningen i besøk var begrunnet i smittevernhensyn. Etter en oppmykning i adgangen til å få besøk i sommer, har vedkommende nå adgang til å få besøk utendørs når personalet er til stede under besøkene.

Nemnda påla bofellesskapet å endre besøksrestriksjonene i samsvar med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Jens Petter Gitlesen

 

 

11 september 2020

  • 2022-08-14 I have been looking for articles on these topics for a long time. baccaratcommunity I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day baccaratcommunity
  • 2022-07-27 They know how to create structures that will stand up over time because they have experience in what works best for different situations. concrete wall Benson

Tips noen om siden