Diskrimineringsnemnda

Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.

Saken gjelder en person med egen leilighet i bofellesskap hvor det ble innført besøksforbud fra 12. mars til 11. mai 2020. Etter dette har han bare hatt adgang til å få besøk fra sine foreldre, og bare når ansatte er til stede i boligen. Søsken ble nektet adgang. Foreldrene fikk komme på besøk to ganger i uken, om de kom hver for seg, eller en gang i uken om de kommer sammen. Begrensningen i besøk var begrunnet i smittevernhensyn. Etter en oppmykning i adgangen til å få besøk i sommer, har vedkommende nå adgang til å få besøk utendørs når personalet er til stede under besøkene.

Nemnda påla bofellesskapet å endre besøksrestriksjonene i samsvar med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Jens Petter Gitlesen

 

 

11 september 2020

  • 2023-03-22 Well, the authority should abolish this discrimination policy against special people. And provide relief to them even companies like write my admission essay united kingdom offers huge discounts to these people. So why cant the government? Alex Gilbert
  • 2022-08-14 I have been looking for articles on these topics for a long time. baccaratcommunity I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day baccaratcommunity
  • 2022-07-27 They know how to create structures that will stand up over time because they have experience in what works best for different situations. concrete wall Benson

Tips noen om siden