Ester Skreros

Foto: Tor Erik Schrøder

Kongens fortjenestemedalje til Ester Skreros

Ester Skreros ble fredag 8.november tildelt kongens fortjenestemedalje for sitt engasjement og frivillige arbeid tilknyttet Sound of Happiness i Kristiansand, 31 år etter at Skreros tok initiativ til å etablere tilbudet.

«Den innsatsen som Ester sammen med andre har lagt ned i å skape mening, glede og stolthet er enormt betydningsfull. Det er en stor glede å få overrekke henne denne velfortjente oppmerksomheten», sa Kristiansands ordfører Harald Furre da han overrakte Ester Skreros fortjenestesmedaljen.

I 1988 grunnla Ester Skreros det som i dag er Sound of Happiness. Gjennom et langt liv har Ester Skreros vært tillitsvalgt i NFU både i landsstyret, fylkeslaget og lokallaget. Ester har alltid vektlagt dialog med offentlige myndigheter og søkt å finne konstruktive løsninger på alvorlige utfordringer i tjenesten til mennesker med utviklingshemming. Selv om Ester både er løsningsorientert og dialogsøkende, så gir hun klar beskjed. Hun er ikke redd for å klatre på barrikadene når det trengs. Siste gang jeg husker Ester markerte seg i media og bedrev barrikadeklatring, var da det kom illevarslende meldinger om personer med utviklingshemming som ble innelåst i egen leilighet.

«I årenes løp har hundrevis av medlemmer, familie og venner blitt berørt av den gleden, det engasjementet og stoltheten som formidles fra scenen. Mange gode støttespillere har bidratt, men Sound of Happiness hadde aldri oppstått uten Esters utrettelige kamp for å skape et tilbud til personer med funksjonsnedsettelse», sa styreleder Vidar Mortensen i Sound of Happiness ved overrekkelsen av fortjenestesmedaljen.

Esters engasjement overfor mennesker med utviklingshemming startet da hun ble mor til sin datter med autismediagnosen. Hun innså raskt at tilbud måtte etableres for å heve livskvaliteten til henne og andre med behov. Ester fikk med seg en gruppe frivillige og Sons of Norway, og sammen etablerte de i 1988 det som i dag er kjent som Sound of Happiness.

Viktige verdier i Sound of Happiness, og som Ester har lagt grunnlaget for, er gjensidig respekt og trygghet, samt verdighet for den enkelte gjennom å se mennesket før sitt handicap.

NFU gratulere Ester Skreros med en velfortjent utmerkelse!

Jens Petter Gitlesen

17 november 2019

Tips noen om siden