Partiene

Hvem stemmer hva om inkorporering?

Den 23. februar kommer innstillingen om inkorporering av CRPD i norsk lov. Den 9. mars, skal Stortinget fatte vedtak. Politikkens vesen er upredikerbar. Ikke noe er avgjort før avstemningen er over.

Etter hva partiene har uttalt, så vil Rødt, SV, Ap, SP og MDG støtte forslaget om inkorporering av CRPD i menneskerettighetsloven. Stortingsflertallet bestående av Frp, Høyre, Venstre og KrF, har imidlertid ikke kommet med klare lovnader om hvordan de vil stemme.

 • Frp vil mye mulig gå mot en inkorporering. Frp er svært skeptiske til denne typen konvensjoner og overnasjonale forpliktelser.
 • Høyres posisjon er usikker. Partiprogrammet sier ikke noe direkte om inkorporering, men Høyre har tradisjonelt holdt fokus på grunnleggende rettigheter. Fra partiprogrammet som ble vedtatt i 2017, kan en f.eks. lese:

  "De universelle menneskerettighetene skal gjelde for alle, uansett kjønn, religion, etnisitet, nasjonalitet, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Norge skal være en pådriver i å fremme rettigheter knyttet til likestilling og likeverd."

 • Venstre har vært positive til inkorporering når de er i opposisjon. Partiet har inkorporering av CRPD i programutkastet for 2021-2025. Men hvis storebror og regjeringspartner Høyre legger press på Venstre, så kan utfallet bli usikkert.
 • KrF fikk Likeverdsreformen inn i regjeringserklæringen og foreslår inkorporering av CRPD i norsk lov i programutkastet. Det er vanskelig å se for seg viktigere saker for Likeverdsreformen enn å likestille funksjonshemmedekonvensjonen med kvinne-, barne- og rasekonvensjonen. Men, på samme måte som for Venstre, så kan KrF gi etter for et eventuelt press fra Høyre.

Den 23. februar, får vi vite holdningen til Frp og Høyre. Venstre og KrF har ikke medlemmer i Justiskomiteen, men den 9. mars, skal Stortinget stemme over forslaget, så da blir det klart hva KrF og Venstre kommer til å gjøre.

Jens Petter Gitlesen

 

 

21 februar 2021

 • 2023-02-27 With challenging game design and beautiful graphics, vex 3 offers hours of entertainment for players who want to test their skills. fall guys
 • 2022-11-27 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!ThanksI wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. jilislot seo
 • 2022-11-27 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!ThanksI wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. jilislot seo
 • 2022-11-27 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!ThanksI wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. jilislot seo
 • 2022-11-27 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!ThanksI wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. jilislot seo

Tips noen om siden