Bjug Ringstad

Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid kritisert dagens vergemålsordning. Den samme kritikken kom fra det regjeringsoppnevnte Rettighetsutvalget. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandle rapporten fra Riksrevisjonen. Vi får håpe at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser alvoret i saken og foreslår de nødvendige endringene, skriver Bjug Ringstad, tidligere nestleder og mangeårig tillitsvalgt i NFU.

Den nye vergemålsreformen – nok en ulykke for mennesker med utviklingshemning

Av Bjug Ringstad

I 2013 ble den nye vergemålsloven innført. Ansvaret ble flyttet fra kommunenes overformynderi til egen vergemålsavdelinger hos Fylkesmannen. Loven skulle sikre at Norsk lovverk ble i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Den nye vergemålsloven skulle også få slutt på «snikumyndiggjøringen» som fant sted under den forrige vergemålsloven. Ingen av målsetningene ble oppfylt.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår i artikkel 12 at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med alle andre.  Vergemålslovens § 22 omhandler hvordan en kan ta fra personer under vergemål deres rettslig handleevne. Lovbestemmelsen benyttes heldigvis relativt sjeldent. Verre er det med § 33 som åpner for å bestemme over personer under vergemål, begrunnet i en legeerklæring om manglende samtykkekompetanse. En legeerklæring er ikke en gang et enkeltvedtak som kan påklages. Rettsikkerheten er fraværende.

Nylig kom Riksrevisjonen med en ramsalt kritikk av vergemålsrefomen. Vergemål er en frivillig ordning, men om vergemålet bygger på frivillighet, sjekkes sjelden av fylkesmannen. Fylkesmannen klager på manglende veiledning og saksbehandlingsrutiner fra Statens sivilrettsforvaltning som har det overordnede ansvaret for vergemålsordningen. Vergemålet skal styres av et mandat som spesifiserer områdene hvor verge skal bistå. Riksrevisjonens undersøkelse avdekker at mandatene stort sett er generelle, dvs. at personer under vergemål risikerer å bli overstyrt med hensyn til det meste. Riksrevisjonens rapport påpeker også at verger ikke får den opplæringen som kreves for å kunne utføre oppdraget.

Riksrevisjonen påpekte dessverre ikke ordningen med faste verger. Skal en bistå personer med utviklingshemming i å realisere sin vilje og preferanser, sikre at de får sine rettmessige tjenester på en måte som tjener dem, så må en kjenne dem godt. Spesielt er dette viktig for de med svakt eller manglende talespråk. I slike situasjoner vil faste verger ikke kunne utøve den støtten som var siktemålet med vergemålsordningen. Enkelt verger med ansvaret for 50, 60, ja i ekstreme tilfeller pluss/minus 100 klienter – har ingen mulighet på en forsvarlig måte å ivareta enkeltpersoners rettigheter og behov.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid kritisert dagens vergemålsordning. Den samme kritikken kom fra det regjeringsoppnevnte Rettighetsutvalget. Nå skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite behandle rapporten fra Riksrevisjonen. Vi får håpe at kontroll- og konstitusjonskomiteen ser alvoret i saken og foreslår de nødvendige endringene. Mennesker som har behov for hjelp til å treffe beslutninger, har rett på slik hjelp. I dag er det mange som ikke får denne hjelpen, men som i stedet blir umyndiggjort.

Bjug Ringstad
Norsk Forbund for Utviklingshemmede

(Innlegget var opprinnelig på trykk i Oppland Arbeiderblad den 22.03.2018. Gjengitt med tillatelse fra forfatter)

9 april 2018

 • 2022-01-18 wiremesh m8 Wiremesh adalah jaring-jaring persegi yang terbuat dari besi. Wiremesh berfungsi sebagai pengganti besi beton bertulang. Wiremesh dibuat dengan mesin las bertegangan tinggi, sehingga setiap titik potongnya dapat merekat dengan kuat. Ukuran wiremesh biasanya didasarkan pada diameter tulangan beton yang digunakan, seperti M6, M8, M10, M12, dan seterusnya. Anonymt
 • 2022-01-17 https://crackedos.com/easeus-mobimover-crack/ EaseUS MobiMover Crack is the most recent item with stunning and quick file sharing and moving attributes. All in all, this program is fit to copy and move information from one gadget to another. Anonymt
 • 2022-01-17 https://keystool.com/securecrt-crack-download/ SecureCRT Patch Key has effective relation with GUI-based interface. Further, it is well supported for all customers. As well as, with the use of this product, you can copy your program without stretch. Further, it has a simple interface for SHH, telnet, and some other conversations thus, Anonymt
 • 2022-01-17 https://crackedmod.com/dll-suite-cracked/ Thus, it allows you to see the list of faulty files Moreover, the DLL suite Keygen does not allow you to chose a small number of registers. T Anonymt
 • 2022-01-17 https://boxcracked.com/z3x-samsung-tool-pro-2020-cracked-full-download-here/ This high-quality application can be found to this app straight in the site vital qualities of the goods. Therefore, it redeems you’re some Samsung mobiles with zero demand. Z3X Samsung instrument Loader will. Anonymt
 • 2022-01-17 https://autocracking.com/vray-6-july-2021-new-version-cracked/ This way, making work smarter, not more difficult by minding those that have your essential moment. It includes the trendiest light, sealing, and tools which can be needed to generate expert vision. Anonymt
 • 2022-01-17 https://activatorskey.com/autodesk-revit-crack/ Autodesk Revit Serial Number So you are unable to design the map before the construction of the building. Then this app can help you fully and give the shape to your thinking to the real shape. Anonymt
 • 2022-01-17 https://crackedpro.org/magix-music-maker-crack-with-keygen/ Magix Music Maker Crack is an expert music authoring software. This grants users the set of fundamental tools for reporting, creating, and bestowing music. Toward music artists, this is the fittest selection. Magix Music Maker Crack
 • 2022-01-13 Loaris Trojan Remover Crack Loaris Trojan Remover Crack is an efficacious software for deeply cleansing your computer from malware, Viruses, and many more spiteful threats. That can destroy your system functions. Loaris is a mighty tool for raising every sort of malware and viruses. Loaris Trojan Remover Crack
 • 2022-01-13 Tenorshare 4uKey Crack Tenorshare 4uKey Crack software lets unlock all the locked all devices. Therefore, this tool uses to unlock all the forget pass easily. As you use the digit and secure the pass. If you forget the password then here is the solution for you. Mostly for this solution that goes out and makes the mobile shops and then. Tenorshare 4uKey Crack
 • 2022-01-13 ESET NOD32 Antivirus Crack ESET NOD32 Antivirus Crack’s newest variant is your award-winning antivirus plan that’s made for Windows end-users to supply. While them stability in each of respects. It’s not necessary to get it. Down load the program on our internet site with no price tag. ESET NOD32 Antivirus Crack
 • 2022-01-13 EaseUS MobiMover Pro Crack EaseUS MobiMover Pro Cracked It is one of the best software that use to shift one device from another. It let you make and get a search from the data that are there. And it let you get out source files from any type of work. EaseUS MobiMover Pro Crack
 • 2022-01-13 Snagit Crack Snagit Crack is an efficient tool to help users with their screen recording. On the other hand, this app enables the users to capture the screen of their desktop and provides the best quality screen recording videos. Snagit Crack
 • 2022-01-13 Avira Internet Security Crack Avira Internet Security Crack is a superb easy and fast protection tool and it helps in safely work on the devices to make them secure in actual time. All in all, the program is capable of fighting numerous online threats and dangers. Avira Internet Security Crack
 • 2022-01-13 Sidify Music Converter crack Sidify Music Converter crack is the best tool that easily converts Spotify music to other formats. It be feasible to extract MP3 files out of Spotify’s new music? Or is there some means to get into Spot