Stord kommunevåpen

Ingen kan nekte beboere i bofellesskap besøk

NFU får mange henvendelser om personer med utviklingshemming som nektes besøk. Stord kommune har hengt oppslag om besøksforbud på døren. Kommunene har ingen hjemmel til å nekte besøk, selv om det kan være svært fornuftig å få til avtaler som begrense antall besøkende.

Smittevernloven gir ingen hjemmel for å innføre besøksforbud i folks hjem. Riktig nok har Helsedirektoratet kommet med en fornuftig anbefaling:

"Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger mv. som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og evt. verge."

Flere kommuner, inkludert Stord kommune, gir blaffen i manglende lovhjemler, dialog og samarbeid. Kommunelegen synes å anvende sitt eget manglende skjønn. Fortvilede beboere ringer NFUs lokallag og ber om hjelp. Like fortvilede pårørende gjør det samme.

Det hører med til historien at utviklingshemming i seg selv ikke i noen undersøkelser fremstår som en risikofaktor mht. komplikasjoner med koronasmitte. Helsedirektoratet anbefaler personer som mistenker seg smittet å holde seg isolert i egen husholdning og de andre husstandmedlemmene skal være i karantene.

Det er grenser for hvor trakasserende kommuneleger kan være og hvor lenge kommuneleger har lov til å diskriminere mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

En bør forsøke å etterleve Helsedirektoratets anbefalinger om å få til en god dialog slik at smittefaren. En slik god dialig starter man ikke med to ukers selvtekt og ignoranse!

Stord kommune bør snart lære seg lovverket og følge Helsedirektoratets anbefalinger. Andre kommuner bør passe seg for ikke å havne i samme situasjonen som Stord. Kommunelegen skal bidra til å sikre folkehelsen. Kommunelegen på Stord bidrar til å svekke den.

Jens Petter Gitlesen

25 mars 2020

  • 2023-05-22 turning inserts http://laborers.blog.jp/ http://good-deed.blog.jp/ http://salegoods.blog.jp/ http://yyds.blog.jp/ carbide china http://carbideinserts.blog.jp/ http://easytouse.blog.jp/ http://all-best.ldblog.jp/ cast iron inserts Anonymt
  • 2023-05-19 This is excellent article, thank you for the share! This is what I am looking for, hope in future you will continue sharing such an superb work. XO Kitty Anthony Keyvan Leather Coat Andrew Mark
  • 2023-05-13 Thanks for sharing informative post. It is one of the best site that I have visited. Hope you will share more quality blog posts thank you. Tom Cruise Leather Jacket Top Gun Mike Rooney
  • 2022-07-27 Thank you for sharing. mobile truck engine repair Abagail
  • 2020-03-27 Ok- så hva gjør tilhengerne av besøk for beboerne når de blir smittet og må holdes i karantene i egne leiligheter i uker i strekk? Og hvem skal bo der med dem og hjelpe dem 24/7.? Hva skjer om de blir flyttet til sykehus?- hvordan oppleves det for beboeren? Hvordan vil de reagere på pleiere i gule drakter, visir og munnbind? Det et galskap!! å åpne for besøk! Dette er en meget utsatt gruppe, og blir en smittet i bofelleskapet blir alle smittet- inkludert de som jobber der- som må i karantene i egne hjem. Det er tøft for alle det som foregår nå- men vi må alle ofre mye sammen og samtidig- også for hver enkelts beste. La oss konsentrere oss om å få denne tiden så kort som mulig. Utviklingshemmede har som gruppe en enormt stor andel tilleggsykdommer (" underliggende sykdommer"), og få muligheter til å samarbeide om behandling når sykdommen slår til- vi MÅ forebygge- nettopp forde vi setter dem høyt. P

Tips noen om siden