Stortinget

Demokrati, valg og politiske partier

En ny nettside gir informasjon om hvorfor vi bør stemme, hvordan en stemmer og hva partiene mener. Informasjonen er på lettlest, med tale, symboler og med tegn.

Prosjektet er et samarbeid mellom NFU, Signo og Karde. Nettsiden inneholder mye informasjon.

Klikk deg inn på nettsidene Jeg vil stemme, så kan du å lære mer om demokrati, valg, politikk og partiene.

Jens Petter Gitlesen

26 august 2021

  • 2022-05-25 Thank you for sharing this data. I really enjoy what you've written on your blog. You've shared a very useful and entertaining blog post with the public. wordle game sara167
  • 2022-02-12 A proposal simply denotes a best dissertation writing services with a table of contents, which includes subjects and subtopics that will be discussed later in the paper. This quick summary will assist readers who are unfamiliar with the topic in properly navigating through the article and reading it to reflect on their prior knowledge of the subject. Niko
  • 2021-12-24 Veldig nyttig informasjon for meg. Takk for at du delte! mapquest directions linds
  • 2021-10-22 ​Really I appreciate the effort you made to share the knowledge. The topic here I found was really effective to the topic which I was researching for a long time. board games board

Tips noen om siden