Anna M. Solberg

NFUer og KrF politiker

– Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der, er begrunnelsen for at Anna M. Solberg engasjerer seg i politikken.

Anna M. Solberg har gjennom flere år vært aktiv i NFU og har gjort en solid innsats som brukermedvirker. Hennes fokus har i stor grad vært rettet mot barn. Anna ble hedret med Livsvernprisen for sitt arbeid for å sikre livreddende behandling også for barn med alvorlige diagnoser. Nå er Anna M. Solberg 2. kandidat på KrF sin liste til kommunevalget i Sarpsborg. Anna har egenerfaring som hun i dag benytter for å hjelpe andre gravide og nyblitte foreldre til barn med alvorlige tilstander.

– Jeg har nok alltid vært samfunnsengasjert, men for meg startet det ekte engasjementet for åtte år siden - da jeg ventet mitt siste barn, og det ble funnet avvik på fosteret i magen. Det ble mange kamper med helsevesenet om retten til likeverdig behandling. Siden har det blitt nye kamper å kjempe med systemet og kommunen i forhold til rettigheter og inkludering. Slikt blir det engasjement av, og det ene fører det andre med seg. Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der.

Anna er klar på hvorfor hun valgte KrF som sitt parti.

–KrF har alltid stått meg nært - mye pågrunn av god barne og familiepolitikk. KrF er et sentrumsparti som bygger sin politikk rundt tre pilarer; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF arbeider for et samfunn med plass til alle, der alle opplever likeverd i praksis uavhengig av hvem vi er, egenskaper og hvordan vi kan bidra i fellesskapet. Vi trenger et verdi parti som KrF i politikken - både i kommune og nasjonalt.

Jens Petter Gitlesen

4 september 2019

Tips noen om siden