Samfunn for alle nr. 3 2019

Samfunn for alle beklager

I Samfunn for alle, nr. 3, 2019, kom vi i skade for å kreditere feil fotograf for flere av bildene i vår omtale av filmen «Min datter Emilie». NFU beklager feilen overfor Nina Viola Sundstedt og Frode Hølleland som ikke ble kreditert bildene som de har tatt.

Ved en feiltakelse ble alle bildene i vår omtale av filmen «Min datter Emilie» kreditert Kristoffer Carlin som har tatt mange men ikke alle bildene.

Nina Viola Sundstedt skal krediteres bladets forsidebilde og bildene på side 18 og 21:

Forside, SFA nr. 3, 2019

 

 Nina Viola Sundstedt skal krediteres bildt på side 18:

Bilde SFA nr. 3 2019, side 18

Nina Viola Sundstedt skal krediteres bildet på side 21:

Bilde SFA nr. 3 2019, side 21

Frode Hølleland skal krediteres bildene på side 19: