Logoen til KrF

Likeverdsreformens havari!

KrF fikk inn likeverdsreformen i Granavolden-erklæringen. Kunnskapsdepartementet foreslår å kutte Statpeds tilbud til barn med multifunksjonshemming og utviklingshemming med 200 millioner kroner per år og heller benytte midlene til forskning og videreutdanning.

"Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk for alle. Derfor lager vi nå en likeverdsreform", kan en lese på regjeringens nettsider.

Kunnskapsdepartementet foreslår i meld.st. 6 (2019-2020) å gå i stikk motsatt retning og varsler kutt i Statpeds tilbud innen sammensatte lærevansker på 200 millioner kroner per år. Tilbudet gjelder først og fremst barn og unge med store funksjonsnedsettelser, dvs. multifunksjonshemming og utviklingshemming. Midlene skal benyttes dels til forskning og dels til videreutdanning i kommunene.

I følge Veikart. Universelt utformet nærskole 2030. Vil det koste rundt 5,5 milliarder kroner å sikre tilgjengelige skolebygg. Penger skulle i følge veikartet bevilges for 2020. Barneombudet har dokumentert at elever med utviklingshemming og andre med spesialundervisning, blir plassert i oppbevaringsgrupper og undervist av ufaglærte. I meld.st. 6 (2019-2020), finner en verken penger for å gjøre skolene tilgjengelige, tiltak for å fjerne oppbevaringsgruppene eller penger til å sikre at alle elevene får opplæring av kvalifisert personell.

Når Trine Skei Grande er blitt kunnskapsminister, får vi håpe at hun tar med seg lærdommen fra likestillingsministerposten og snur. Vi trenger tiltak mot diskriminering og for inkludering.

Få tilbud er av større betydning for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser enn barnehage og skole. Det blir verken likestilling i skolen eller en inkluderende skole ved å kutte 200 millioner kroner i Statpeds tilbud til utviklingshemmede og satse 200 millioner kroner på forskning og etterutdanning.

Jens Petter Gitlesen

28 februar 2020

Tips noen om siden