Illustrasjonsfoto

NRK ønsker din erfaring med videregående skole

NRK ønsker å få pårørendes- og elevers erfaring med spesialundervisning i videregående skole og arbeidstilbudet etter videregående skolegang. Meddel dine erfaringer på NRKs nettbasserte spørreskjemaundersøkelse.

Vi vet at tilbudet om spesialundervisning kan være av tvilsomt kvalitet. Vi vet også at tilbudet i den videregående skolen kan være frikoblet og lite tilpasset tilbudet etter avsluttet skolegang. Yrkesopplæring er en mangelvare og mange elever med utviklingshemming står uten tilbud etter videregående utdanningen.

Undersøkelsen er laget av en reporter i NRK Troms. Svarene vil hovedsakelig brukes i en nettartikkel på nrk.no som ser på videregåendetilbudet til ungdommer med psykiske funksjonshemminger. Det blir trolig laget en radiosak også – kan hende også tv. Journalisten er i kontakt med en familie fra Tromsø som ønsker å stå fram med sin historie.

Dersom noen har spørsmål om undersøkelsen, så kan journalist Marit Garfjeld kontaktes via epostadressen marit.garfjeld@nrk.no.

NFU oppfordrer elever, tidligere elever og pårørende til å besvare spørreskjemaet.

Jens Petter Gitlesen

15 mai 2018

Tips noen om siden