Tore Hagebakken

Alle må ha tilgang til betalings- og informasjonstjenester på nettet

Tore Hagebakken (Ap) forventer at regjeringen vil få til ordninger som gjør at alle kan handle, motta og sende informasjon via nettet og ikke utestenges på grunn av manglende BankID.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken stilte spørsmål om hva regjeringen ville gjøre for å sikre alle tilgang til bestalings- og informasjonstjenester på nettet, også de som blir nektet BankID. Vi spør stortingsrepresentanten om hvordan det kunne ha seg at en stortingsrepresentant fra tidligere Oppland engasjerer seg.

– Jeg er med i en gruppe i Arbeiderpartiet som jobber spesielt med funksjonshemmedefeltet og har i mange år hatt god forbindelse med NFU. Jeg var ikke klar over at en del personer med utviklingshemning og andre grupper i praksis var utestengt fra viktige nettjenester pga. manlende BankID. Jeg leste om saken i Avisen Oslo. Det gjaldt barn som fikk problemer med å bestille billetter på t-banen. Samtidig fikk jeg høre at NFU hadde tatt opp saken opp med regjeringen i 2015, det gjaldt både selvangivelse, vedtak under NAV, betaling via nettet, tilgang til Helsenorge.no og mye mer, forteller stortingsrepresentanten.

– Det fremstår som utrolig at noen grupper ikke kan besøke Helsenorge.no og få svar på om koronatesten var positiv eller negativ. Det å handle, sende og motta informasjon via nettet er såpass vanlig at det er utenkelig å kunne fungere uten. Det må selvsagt la seg gjøre å få orden på disse forholdene slik at ingen skal være utestengt fra nettbruk. England melde seg ut av EU i løpet av fire år. NFU tok opp saken med BankID for nærmere seks år siden. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne forbyr diskriminering og krever likestilling og tilrettelegging. En bør forvente en løsning temmelig raskt.

Hvorfor tror du det har tatt såpass lang tid å få til en løsning?

– BankID er en privat løsning som også staten har valgt å benytte seg av. Staten kan ikke uten videre styre private eller deres produkter. Her er det mange tjenester, departementer og direktorater som er involvert. Det er utfordrende å jobbe på tvers av departementer. Men dette er ingen unnskyldning. Statsapparatet kan også handle raskt og effektivt, men da trengs et sterkt fokus på saken. Det er mange grupper i samfunnet som krever mye. En kan risikere at de med svakest stemme kommer i skyggen. Dette er veldig alvorlig.

Hva vil du gjøre for å følge opp saken?

– Nå får vi først se hva regjeringen svarer at de vil gjøre. Jeg både håper og tror at regjeringen ganske raskt vil foreslå løsninger. Er det behov for lovendringer, så vil nok Stortinget støtte slike forslag. Det er ikke bare Arbeiderpartiet som er bekymret over situasjonen. Jeg forventer at alle ønsker raskt å finne en god løsning, sier stortingsrepresentanten fra Oppland.

Jens Petter Gitlesen

27 januar 2021

Tips noen om siden