Svein Rune Johannessen

Erfaren og nyvalgt

Svein-Rune Johannessen har vært aktiv i NFU-sammenheng i over 20 år. Som nyvalgt 1. varamedlem til landsstyret, vil han bidra med en solid erfaring både fra NFU og fra kommunepolitikken.

- Hvorfor stilte du som kandidat til landsstyret?
Vår førstefødte datter Ingrid ble født i september 1989. Min første reaksjon var å søke mer kunnskap. Var ikke spesielt bekymret for at hun hadde Down Syndrom, noe som kanskje hadde sin årsak i at jeg vokste opp med nabogutt som hadde samme diagnose. Få uker etter at Ingrid var født meldte jeg meg inn i NFU og allerede våren 1990 tok jeg på meg tillitsverv i lokallaget i Skedsmo, hvor vi da bodde.

Jeg erkjente også ganske fort at politisk engasjement og påvirkning er et svært viktig verktøy for å bedre levekårene for utviklingshemmede og deres familier. Valget stod mellom KrF og Ap. I og med at politikk dreier seg om å øve innflytelse, påvirkning og makt så var det Ap jeg meldte meg inn i våren 1990, noe jeg ikke har angret på.

I 1996 flyttet vi til Ålesund, hvor både kona og jeg er født og oppvokst. Her var jeg åtte år lokallagsleder i Ålesund og parallelt fire år fylkesleder i Møre og Romsdal, fram til våren 2007. Deretter har jeg ikke hatt tillitsverv i NFU, men har hele tiden jobbet politisk for levekårene til våre familier. Er inne i min femte periode i bystyret og fjerde periode i formannskapet i Ålesund. Ser og erfarer at det nok er lettere gjennom politisk arbeid å få til gode ordninger for utviklingshemmede, enn utelukkende å jobbe interessepolitisk. Men for all del begge deler er kjempeviktig – ikke minst så er god dialog mellom NFU og de politiske partiene nødvendig. NFU har en avgjørende viktig oppgave med å jobbe for rettigheter og drive politisk lobbyvirksomhet. Har nå igjen takket ja til å bli tillitsvalgt i NFU.

- Hva tror eller håper du at du kan bidra med i landsstyrets arbeid?

Jeg håper og tror at med min erfaring og bakgrunn så kan jeg bidra innen flere interessepolitiske områder. Individuelle tilrettelagte tjenester og boliger, som ikke er en del av større «omsorgsghettoer» er noe jeg er spesielt opptatt av. Det er ikke akseptabelt at flere og flere kommuner nå bygger store boligkomplekser hvor svært mange utviklingshemmede, psykiatri, rus, eldre og andre grupper med behov for tilrettelagte tjenester samlokaliseres i samme leilighetsbygg. Som fylkessekretær og mangeårig folkevalgt i Ap kan jeg også forhåpentligvis gjennom nettverket mitt øve innflytelse for å opplyse, informere og påvirke politiske beslutningstagere til å fatte gode vedtak basert på kunnskap, slik at samfunnsutviklingen for utviklingshemmede går i riktig retning.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

Tips noen om siden