Justisminister Tor Mikkel Wara

Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon

NFU ber justisministeren vurdere Statens sivilrettsforvaltnings rolle

NFU er kritisk til at Statens sivilrettsforvaltning skal ha ansvaret for vergemålsfeltet i den varslede granskningen i kjølvannet av Tolgasaken. NFUs erfaringer med forvaltningsorganet, tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.

NFU sendte i dag følgende brev til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Angående granskning i kjølvannet av Tolgasaken

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) setter pris på regjeringens raske beslutning om granskning i forlengelsen av VGs avsløringene i Tolgasaken. Vi har stor tro på at granskingen kan gi nyttige resultatet både innenfor diagnostisk praksis og med hensyn til statlige tilskuddsordninger. Imidlertid ser vi med bekymring på Statens sivilrettsforvaltnings ansvar på vergemålsfeltet.

Statens sivilrettsforvaltning ligger et steinkast fra fylkesmannens vergemålsavdeling på Hamar. NFU bistår årlig i snaut 100 vergemålssaker, mange av dem er knyttet til vergemål for personer som er fratatt sin samtykkekompetanse eller ikke involvert i prosessen rundt oppnevning av vergemål og verge. De eneste tilfellene vi har registrert at Statens sivilrettsforvaltning har omgjort fylkesmannens vedtak er for to av Tolga-brødrene.

Individets selvbestemmelsesrett har hatt trange kår i Statens sivilrettsforvaltning. Blant de siste sakene hvor vi bisto, var en mann som ønsker å skifte verge. Fylkesmannen i Hedmark imøtekom ikke mannens ønske. I begrunnelsen for avslaget kan en lese:

«Dokumentasjonen og møter med deg viste at du ble vurdert som ikke samtykkekompetent hverken i vergemål, personlige- og økonomiske forhold, helsemessige forhold og inngåelse av juridisk bindende avtaler, - ei heller til å vurdere valg av bosted.»

Personen det gjelder er ikke fratatt sin rettslige handleevne, men har i henhold til Fylkesmannen i Hedmark og Statens sivilrettsforvaltning knapt rett til å bestemme noe selv. Flere eksempler kan gis.

Våre erfaringer med Statens sivilrettsforvaltning gjør oss skeptiske til rollen som organet er tildelt i granskingen. NFU har tidligere bedt Statens sivilrettsforvaltning om å føre tilsyn med vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Statens sivilrettsforvaltning fant alt i skjønneste orden. Våre erfaringer tilsier at Statens sivilrettsforvaltning selv burde vært gransket.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden