Nytt landsstyre, nye ressurser

Alette Reinholdt har vært en drivkraft i NFU Bærum lokallag. Både som mor og gjennom sin jobb, får hun et godt innblikk i utfordringene som mennesker med utviklingshemning kan stå overfor. Vi skal være glade for at Alette Reinholdt nå også vil bidra som landsstyremedlem.

- Hvorfor stilte du som kandidat til landsstyret?

Fordi jeg ønsker å jobbe for et samfunn for alle, noe vi ikke har i dag. Funksjonshemmede generelt og utviklingshemmede spesielt blir utsatt for diskriminering på de fleste livsområder. Opprinnelig ble jeg engasjert i livssituasjonen til personer med utviklingshemming da vi fikk en datter med store og sammensatte funksjonshemminger for 32 år siden. Etter hvert har jeg engasjert meg i NFU lokalt, og de siste årene på fylkesnivå. NFU som organisasjon og som pådriver for arbeidet med å oppnå menneskerettigheter og likestilling, er mer viktig enn noensinne. Jeg er glad for å få muligheten til å delta i det viktige arbeidet gjennom landsstyret.

- Hva tror eller håper du at du kan bidra med i landsstyrets arbeid?

Gjennom studier og i arbeidslivet har jeg opparbeidet meg teoretisk bakgrunn og kunnskap om funksjonshemmingsfeltet, som jeg håper kan komme til nytte i landsstyret. I NFU lokalt, har vi jobbet mye interessepolitisk for å påvirke politikere og administrasjon. Jeg jobber med BPA i det daglige, og ønsker å jobbe for at andre typer tjenester skal være like individuelt utformet og ha et likestillingsfokus som grunnlag. «Boligen» som sjef i manges liv må legges død. Jeg har et stort engasjement, og blir provosert over hvor lite som blir iverksatt av effektive virkemidler for å bedre livssituasjonen for personer med utviklingshemming.

I landsstyret sitter det mange dyktige personer med kunnskap og erfaringer fra ulike felt, og jeg håper og tror vi kan bli et godt team som kan utfylle hverandre. Håpet er at NFU skal vokse og bli en enda sterkere organisasjon i alle ledd, og at vi får rekruttert og involvert flere unge og personer med utviklingshemming selv i det viktige arbeidet.

Jens Petter Gitlesen

8 april 2021

  • 2023-03-15 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 카지노사이트 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 카지노사이트
  • 2023-01-25 I've been trying to learn Norvegian for so long ankara avukat and your website helped a lot, really. hezekiel
  • 2023-01-24 We are the chatter of volunteers and we are launching a new initiative in our community. Your website has provided us with valuable information to work with. You have completed an impressive process and our whole town may be grateful to you. 플레이포커 MONEYSANGSANG
  • 2023-01-24 Way cool! Some very valid points! Thank you for writing this article and the rest of the website is very good. 메이저토토사이트 TOTOBLOGS
  • 2023-01-24 An interesting debate is certainly worthwhile.I think we should write more about this problem. However, ordinary people may not talk about such topics.Next time! Thank you very much. 스포츠토토사이트 TOTOMAX
  • 2022-11-28 add seo
  • 2022-08-06 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about casino online ?? Please!! casino online
  • 2021-05-12 Thanks for all your efforts that you have put in this. Very interesting info. บาคาร่าออนไลน์ Gabriella

Tips noen om siden