Senterpartiet logo

Hva mener Senterpartiet?

Senterpartiet er et mellomparti, dvs. mellom høyre og venstrepartiene. Men Senterpartiet samarbeider mest med venstrepartiene.

nettsiden til Senterpartiet møtes en med slagordene "Nær folk" og "Hele Norge". Dette viser til at Senterpartiet vil bygge landet mest mulig nedenfra, der folk bor. Hele Norge, viser til at Senterpartiet er opptatt av å ta vare på distriker og utkanter som har lett for å komme i skyggen av utfordringene som byene står overfor.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Å leve på uføretrygd er ikke lukrativt. Vi vil gi organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret skal framover igjen legges fram for Stortinget slik at de ulike stortingspartiene selv må vurdere om de vil øke eksempelvis uføretrygd. Senterpartiet vil også styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre med lav inntekt, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene.

2.  Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Senterpartiet vil utvide omfanget av ordninger med varige og midlertidige lønnstilskudd til arbeidsgiver. Senterpartiet vil videre gi NAV et tydelig mandat og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp personer på uføretrygd som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet. Vi vil også utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov må styrkes og bli et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse. Samtidig vil Senterpartiet vil arbeide for regulert arbeidsinnvandring til Norge slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i det norske arbeidsmarkedet.

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Alle elever har rett til å gå på sin nærskole. Det gjelder også elever som er utviklingshemmede. Skolen har derfor plikt til å legge til rette slik at elever med utviklingshemming kan gå sammen med sine jevnaldrende i deres nærmiljø og integreres i klassen på lik linje med andre elever. Vi er kjent med at det i praksis ikke er slik alle steder, og at det skjer en segregering i egne klasser eller avdelinger. Det er viktig at elevene med utviklingshemming og deres foreldre/foresatte har innflytelse og reell medvirkning i valg av skoletilbudet og organiseringen av dette. Ingen skal føle seg utestengt fra den ordinære undervisningen, men alle har rett til å tilhøre et fellesskap.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Det er viktig at mennesker med utviklingshemming får de tjenester de har krav på at og at disse tjenestene er tilpasset den enkelte mottaker. Vi vil utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Dette kan samordnes med BPA.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Vi vil blant annet styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med langvarig og stort behov slik at denne blir et reelt verktøy for likestilling og samfunnsdeltakelse.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Senterpartiet vil oppheve vergemålsloven og innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Senterpartiet vil inkorporere FN's konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk lov.

8.  8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov. 

Mange kommuner opplever at kommuneøkonomien er så trang at de ikke har råd til å tilby tilbudene både kommunen og den enkelte ønsker. Dette fører dessverre til at en del kommuner må effektivisere ved å flytte flere sammen på institusjon eller ved å la folk bo på sykehjem og boliger tilrettelagt for eldre selv om dette ikke er det tilbudet den enkelte ønsker. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommuneøkonomien, slik gir vi kommunene muligheten til å tilby gode tjenester nær folk i hele landet.

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

6 september 2021

 • 2023-02-10 tetris is the popular puzzle game that got it all began by appealing to our innate drive to bring order out of chaos. Nanisa
 • 2022-12-30 Borjan is having an online winter sale on brands in Pakistan for men's and women's shoes. Get flat 50% off and flat 30% off on selected items. This is a great opportunity to get your hands on some branded items at a discounted price. So, hurry and shop now before the sale ends! Check out the website of Borjan for more information and to take advantage of this great sale. Borjan
 • 2022-12-30 Chinyere is one of the top clothing brand in Pakistan for the nomadic fashion spirit of now. We specialize in an exclusive collections of casual, semi formal and formal for your wardrobe. Our garments are designed with care and love to incorporate global fashion as well as tradition. Chinyere
 • 2022-12-30 Etisal offers an extensive collection of trousers for girls, with unique designs, comfortable fabrics, and reasonable prices. So hurry up and grab your favorite trouser. Etisal
 • 2022-12-30 When you are looking for a tow truck service, it is important to choose one that is reliable and trustworthy. wrecker service Foana
 • 2022-12-29 It's that time of year again! The end of season sale is now on at the ECS store. Get up to 50% off in stores and online which means big discounts on all your favorite shoes, pump shoes, court shoes, casual shoes, kid's shoes, and bags! Get in quickly and take advantage of these amazing deals before they're gone! Hurry, the sale ends soon! ECS
 • 2022-12-22 Good step you have written of writing content relating to cooperate sense. Better yet good working skills and hope you write more of this soon.Yellowstone rip jacket Mike Rooney
 • 2022-11-02 I've been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about keo nha cai. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated! keo nha cai
 • 2022-10-31 I happened to visit your blog while looking for the data I needed. I just thought it was funny, but reading your other posts, I thought your blog was quite useful. Maybe I'll visit your blog more often. 메이저토토사이트 TOTOBLOGS
 • 2022-10-31 Your opinion is as clear as an awning as a blind spot. It's very impressive. I want to see your posts in the future. When I have enough knowledge of this topic, I want to discuss it with you properly. 스포츠토토사이트 TOTOMAX
 • 2022-10-11 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-09-17 Hello ! I am the one who writes posts on these topics baccaratcommunity I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? baccaratcommunity
 • 2022-09-17 My programmer is trying to convince me to move to .net from keonhacai. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. keonhacai
 • 2022-08-23 Thanks, a really interesting read -- added to bookmarks so will check back for new content and to read other people's comments. Cheers again 하노이 마사지 하노이 마사지
 • 2022-08-04 Of course, your article is good enough, casino online but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. casino online
 • 2022-08-02 The assignment submission period was over and I was nervous, slotsite and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. slotsite
 • 2022-07-27 Our team takes pride in their work and will give your property an attractive natural look by using drought-resistant plants chosen specifically for your soil type. landscape design Janine
 • 2022-07-20 A famous driving game that everyone should play once in their life. Drift Boss is the most addictive driving game I've ever played, control the car at fast speed through the slopes with strong bumps, use coins to buy items to protect you along the way, and use valuable cars so you can stay on the foundation for the long term Cleopatra
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토안전놀이터 Patricia

Tips noen om siden