Anna M. Solberg

NFUer og KrF politiker

– Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der, er begrunnelsen for at Anna M. Solberg engasjerer seg i politikken.

Anna M. Solberg har gjennom flere år vært aktiv i NFU og har gjort en solid innsats som brukermedvirker. Hennes fokus har i stor grad vært rettet mot barn. Anna ble hedret med Livsvernprisen for sitt arbeid for å sikre livreddende behandling også for barn med alvorlige diagnoser. Nå er Anna M. Solberg 2. kandidat på KrF sin liste til kommunevalget i Sarpsborg. Anna har egenerfaring som hun i dag benytter for å hjelpe andre gravide og nyblitte foreldre til barn med alvorlige tilstander.

– Jeg har nok alltid vært samfunnsengasjert, men for meg startet det ekte engasjementet for åtte år siden - da jeg ventet mitt siste barn, og det ble funnet avvik på fosteret i magen. Det ble mange kamper med helsevesenet om retten til likeverdig behandling. Siden har det blitt nye kamper å kjempe med systemet og kommunen i forhold til rettigheter og inkludering. Slikt blir det engasjement av, og det ene fører det andre med seg. Mitt inntrykk er at mange politikere ikke kjenner godt nok til hvilke utfordringer mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres pårørende står i. Jeg håper at jeg med min erfaring kan bidra noe der.

Anna er klar på hvorfor hun valgte KrF som sitt parti.

–KrF har alltid stått meg nært - mye pågrunn av god barne og familiepolitikk. KrF er et sentrumsparti som bygger sin politikk rundt tre pilarer; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF arbeider for et samfunn med plass til alle, der alle opplever likeverd i praksis uavhengig av hvem vi er, egenskaper og hvordan vi kan bidra i fellesskapet. Vi trenger et verdi parti som KrF i politikken - både i kommune og nasjonalt.

Jens Petter Gitlesen

4 september 2019

  • 2023-05-22 carbide rod blade tungsten guide rod glock carbide rod manufacturers parting tool inserts special inserts tungsten derby weights grooving inserts manufacturers konrad carbide rod turning inserts carbide welding rods Anonymt
  • 2023-05-03 Pay To Take My Online Class Lessons from a popular online classroom support site. If you have problems with your professional and educational life, we take online class. Thomas
  • 2023-04-21 This article is good, I read such an article last time, which was Bangalore escorts, which I liked very much, you can also see this once. Russian Escorts in Bangalore || Housewife Bangalore Escorts Service || Real Escorts Photos in Bangalore Riyachadha
  • 2023-04-21 We run the most trusted Escort Agency. H they just want to give a broad satisfied smile on the face of our customers. The specialty of our call girls is to be in their respective fields. Escorts Service in Bangalore Riyachadha
  • 2023-04-12 Anna M. Solberg is a member of the Norwegian Association for Persons with Disabilities (NFU) and a Christian Democratic Party (KrF) politician. She has been active in the NFU for several years and has focused on cut the rope issues related to children with disabilities. Anna was honored with the Life Protection Prize for her work in ensuring life-saving treatment for children with serious conditions. She is currently the second candidate on KrF's list for the Sarpsborg municipality election. rosydam
  • 2023-02-23 Good, this is a really great info blog, read this you will love it too. Chennai Call Girl Service have seen that in today s time the demand for housewife is increasing; even the boy likes the Bhabhi more that s why everyone demanding bold bhabhi and gorgeous housewife for sex night. The couple has extra experience with a married person and the performances will also do that which you will not be able to forget. So independent call girls in Chennai have lots of Bhabhi who are involved in our business with us. Call now and get your lovely wife for today Chennai Call Girls || Chennai Call Girl || poojapandit
  • 2020-10-18 Anonymt
  • 2020-10-18 Mrsxuj http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2019-09-04 Ja, dette blir vel bra! Fokus på at byråkratene sliter ut de pårørende slik at restarbeidsevnen blir sterkt redusert med tanke på de som trenger en mest. Det er dårlig samfunnsøkonomi det! Lykke til! Tore E. Olsen

Tips noen om siden