Stortingsrepresentantene Torsteid Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap)

Stortingsrepresentantene Torsteid Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap)

Flere vernepleiere?

Stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Tore Hagebakken (Ap) foreslår å øke vernepleierutdanningen med 100 studieplasser. Støtter Frp forslaget, så blir det vedtatt.

Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) er andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen som har det overordnede ansvaret for hele utdanningssektoren. Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) er medlem av Helse- og omsorgskomiteen som har det overordnede ansvaret for omsorgstjenestene.

– Det er Utdannings- og forskningskomiteen som sitter med nøkkelen når det klages på vernepleier mangel, sier Torstein Tvedt Solberg.

– Det er omsorgstjenesten som vil nyte godt av flere vernepleiere, sier Tore Hagebakken.

Fellesorganisasjonen (FO) som organiserer vernepleierne, har i lang tid jobbet for å øke utdanningskapasiteten.

- Mange kommuner sliter med rekrutteringen, og vernepleiere har kompetanse som gjør dem attraktive på mange felt og i mange brukergrupper. Vi må øke antallet utdannede vernepleiere kraftig for å dekke behovet, sier Marit Selfors Isaksen som leder profesjonsrådet for vernepleierne i FO.

Men det å foreslå flere studieplasser er noe helt annet enn å vedta flere studieplasser. Er forslaget opposisjonspolitikk?

– 100 studieplasser per år, blir en vesentlig økning i antallet vernepleiere over noen år. Når forslaget heller ikke sprenger budsjettrammene, så regner vi med at både Frp og de andre opposisjonspartiene vil støtte forslaget, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

– Selv om 100 ekstra plasser ikke dekker behovet mener vi det signaliserer at Arbeiderpartiet er opptatt av at kompetansen i tjenesten til utviklingshemmede må økes, og det er en anerkjennelse av denne gruppens behov for økt kvalitet i tjenestene, sier Marit Selfors Isaksen

FO har kartlagt kompetanse i kommunale tjenester til personer med utviklingshemming i rapporten «Ingen tid å miste». Undersøkelsen viser at kun 10,7 prosent av ansatte tjenestene er vernepleiere.

NFU takker Torstein Tvedt Solberg og Tore Hagebakken og så krysser vi fingrene for at de andre partiene støtter opp om forslaget.

Jens Petter Gitlesen

10 november 2020

  • 2023-03-14 Jeg tror dette er en riktig avgjørelse, sykepleie er en veldig viktig bransje, flere og flere trenger omsorg, spesielt eldre, smile dating test de klarer ikke å ta vare på seg selv så du trenger hjelp fra noen andre og det er ingen ringere enn pleiepersonalet Anonymt
  • 2023-01-28 I'm writing on this topic these days, baccaratcommunity, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. baccaratcommunity
  • 2022-11-28 Be completely sure everything is confidential! Each order is kept private, and communication always stays anonymous writing process. Download and remove your copy from the database if you want to. Vittobarns
  • 2022-11-04 The mainstream Right-wing UMP https://banksnear-me.com/pnc-bank-near-me/ meanwhile has been tearing itself apart since former Prime Minister François Fillon declared that the FN should not be treated as a pariah in electoral run. AhmedMalik
  • 2022-08-11 Thanks for your post. Transform into a stickman, fight against difficulties or defeat enemies, get your own rewards and sometimes have to protect the world. Come to Stickman Boost to experience all the things that in reality you are capable of not being able to do. sandal
  • 2022-08-11 Thanks for your post. Transform into a stickman, fight against difficulties or defeat enemies, get your own rewards and sometimes have to protect the world. Come to Stickman Boost to experience all the things that in reality you are capable of not being able to do. sandal

Tips noen om siden