Hanne Bjurstrøm

Reagerer på forslag til prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer sterkt på forslaget til prioriteringer i kommunenes helse- og omsorgstjeneste.

NOU 2018: 16 Det viktigste først, foreslår prioriteringskriterier til bruk i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har levert en krass høringsuttalelse hvor ombudet både uttrykker bekymring for helsegjøring av omsorgstjenesten og at utvalget synes å ignorere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Følgende to sitater fra ombudets høringsuttalelse fanger mye av kritikken:

"Ombudet er kritisk til at helseperspektivet gradvis ser ut til å ha overtatt for det sosialpolitiske perspektivet, etter at sosialtjenesteloven i 2011 ble erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Denne utredningen er et nytt steg i gal retning."

"Regjeringen skriver i sin nye strategi at politikken for funksjonshemmede skal bygges på CRPD og pilarene; selvbestemmelse, medvirkning, deltagelse og inkludering. LDO mener det er bekymringsfullt at hverken CRPD som førende for lovverket, eller de rettighetene funksjonshemmede har ifølge konvensjonen reflekteres i denne utredningen."

Samtliige høringsuttalelser finnes på departementets nettside.

Jens Petter Gitlesen


 

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

23 mai 2019

Tips noen om siden