Ordfører Tom Henning Slethei

Ros til Sola kommune

Solaordfører Tom Henning Slethei fortjener ros. På eget intiativ inviterte ordføreren til møte. På vegne av kommunen, kom ordføreren med unnskyldning overfor dem som urettmessig var satt under besøksforbud.

Ordfører er lei seg for at Sola kommune i en periode i vår, i likhet med mange andre kommuner, praktiserte en for streng besøkspraksis. Kommunedirektøren er tydelig på at kommunen manglet lovhjemmel for dette og at nedstengningen hadde potensiale til å bli uheldig og ekstra vanskelig for de berørte og deres pårørende.

Kommunedirektøren har i tidligere svar gitt bakgrunnen for de vurderingene som ble gjort. Koronasituasjonen i vår var svært uoversiktlig og krevende. Tiltakene som ble gjort ble gjort i beste mening ut fra tilgjengelig informasjon og risikovurderinger.

Med den kunnskapen vi har i dag, vil vi selvsagt ikke gjennomføre en lik praksis hvis det kommer til en ny nedstenging av Norge. Det vil nok også sentrale helsemyndigheter være opptatte av.

Ordfører beklager at det ble praktisert en for streng besøkspraksis i vår og vil sammen med kommunedirektøren sikre at vi lærer fra denne hendelsen.

Tom Henning Slethei

Ordfører i Sola kommune

26 september 2020

Tips noen om siden