Fra venstre: Anne Gamme, Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd. Styreleder Bjørn Arild Gram.  Generalsekretær Hedvig Ekberg. Direktør Lasse Hansen. Forbundsleder Tom Tvedt

NFU i møte med KS

NFUs forbundsleder Tom Tvedt og styreleder i KS Bjørn Arild Gram hadde avtalt et møte for å knytte kontakter og lufte samarbeidsfelter. Mennesker med utviklingshemning bor i kommunene og er svært avhengig av kommunenes tjenester. Forholdene ligger vel til rette for flere samarbeidsområder.

Tilstede på møtet var KS direktør Lasse Hansen, Fagleder myndighetskontakt Helse og velferd Anne Gramm, NFUs generalsekretær Hedvig Ekberg i tillegg til styrelder i KS Bjørn Arild Gram og NFUs forbundsleder Tom Tvedt.

I følge Hedvig Ekberg gikk en gjennom flere temaområder, blant annet nærskoleretten, boligpolitikk, tilskuddet til ressurskrevende brukere, arbeidstiltak og varig tilrettelagt arbeid, FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Muligheten for eventuelle felles tiltak ble også luftet.

– Både KS og NFU jobber med mange av de samme tema, men fra ulike vinkler. Det er opplagt at det ligger et stort potensiale for både KS og NFU i et tettere samarbeid og flere rådslagninger, sier Hedvig Ekberg.

– Møtet var en konstruktiv og nyttig første kontakt, sier Tom Tvedt.

– Jeg har tro på at vi skal få til et fastere og tettere samarbeide. På flere felter har både NFU og KS felles interesser, men selv på områder hvor vi ikke har felles syn, kan det være nyttig å etablere en større forståelse for hverandres ståsted og årsakene til eventuelt ulikt syn, sier NFUs forbundsleder.

I dialogen med KS kan Tom Tvedts erfaring som ordfører og fylkesordfører komme godt med. Det skader heller ikke at forbundslederen har lang erfaring med KS.

Jens Petter Gitlesen

24 august 2021

Tips noen om siden