Penger

Høy husleie og lav trygd – hva mener partiene`?

NFU spurte partiene om hva de ville gjøre for med økonomien til mennesker med utviklingshemning. Her er svarene.

Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden. 

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Arbeiderpartiet har gjentatte ganger bedt regjeringen komme til Stortinget med en sak som viser uforutsette konsekvenser av at uføretrygden ble gjort om til en brutto ytelse som man skal betale skatt av. Det gjorde at inntekten på papiret ble høyere, selv om utbetalt beløp var omtrent det samme som før. Mange mistet retten til bostøtte. Arbeiderpartiet har fremmet forslag om bedringer i bostøtten.

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

FrP ønsker at uføre skal ha en minsteytelse som det går an å leve av, og at inntektsveksten skal være på linje med alderspensjoner. Har man restarbeidsevne, skal det lønne seg å arbeide.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Siden 2013 har det blitt gitt rundt 22 milliarder kroner i bostøtte. Regjeringen vil at flere skal få bostøtte og økte derfor bostøtteordningen til over 3 milliarder kroner totalt i 2021.

Men det er mange år siden man gikk igjennom reglene til bostøtten. Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan bostøtten skal bli best mulig. De vil se på bostøtten sammen med blant annet sosialhjelp, kommunal bostøtte og uføretrygd, og hvordan de fungerer sammen. Denne gruppen vil også se på om det er mulig å få inn endringer i strømprisene i bostøtten.

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

KrF er opptatt av at alle skal kunne leve verdige og gode liv, og ser utfordringen som det snakkes om her. Vi har vært opptatt av å styrke Husbankens ordninger som skal sikre at flere boliger er universelt utformet. Det betyr både å forbedre eksisterende boliger, men også å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Slik vil det være flere aktuelle boliger å leie billigere.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG vil øke støtten til de med minst penger i samfunnet, og redusere forskjellene mellom de som har minst og de som har mest. Vi vil øke uføretrygden slik at ingen har problemer med å dekke sine viktige behov, og sørge for en bedre ordning med bostøtte til de som er uføre. Vi vil også at de med lavest inntekt skal betale mindre i skatt. Til slutt har MDG foreslått å prøve en ordning med borgerlønn, som vil si at alle borgere i Norge får utbetalt en bestemt sum penger av staten, uansett om de er uføre eller ikke. Dette er for å sørge for at alle har nok penger.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

 • Øke bostøtte, garantier og finansiering slik at alle med nedsatt funksjonsevne gis mulighet til å eie egen bolig ved å ha tilgang til disse ordningene uansett hvor de bor i landet og lokalt kostnadsnivå.

 • Sikre en anstendig minimumsinntekt, også for mennesker med funksjonsnedsettelse

 

rødt logo høyde 50.jpg

Rødt vil rette opp de trygdekuttene som er gjennomført de siste årene for arbeidsløse, uføre og syke. 1 G må gjeninnføres som friinntektsgrense for uføre. Vi vil reversere skatteøkningen for uføre fra 2015. Uføretrygd skal skattes på lik linje med pensjon. Vi mener at de uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Stønadene skal økes fra 66 til 80 prosent opp til 3 G av pensjonsgivende inntekt. Med disse tiltakene vil en som er uføretrygdet få betydelig mer disponibel inntekt etter at faste utgifter som husleie er betalt.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Å leve på uføretrygd er ikke lukrativt. Vi vil gi organisasjonene forhandlingsrett i trygdeoppgjøret. Trygdeoppgjøret skal framover igjen legges fram for Stortinget slik at de ulike stortingspartiene selv må vurdere om de vil øke eksempelvis uføretrygd. Senterpartiet vil også styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre med lav inntekt, blant annet ved å vurdere inntektsgrensene.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

SV mener at uføretrygden man får må være så høy at man kan leve et godt liv. Uføre som har barn og unge uføre skal gis mer støtte enn i dag. SV vil at de som tapte på endringene i uførereformen skal få en kompensasjon.

Barnetillegget skal tilbake til samme nivå som før den borgerlige regjeringen kuttet i tillegget og tok mange tusen kroner fra uføre foreldre. 

I dag er ordningen med bostøtte for uføre veldig urettferdig. SV har foreslått at uføre skal få bostøtte slik det var før. SV vil styrke både bostøtta og andre ordninger slik at flere kan kjøpe og eie sitt eget hjem.  

 

Venstre logo høyde 50.png

Venstre mener det er viktig å ha gode botilbud for personer med psykisk utviklingshemming. Venstre var i sin tid pådriver bak HVPU reformen og er opptatt av at hver enkelt skal oppleve livskvalitet og mestring. Å ha en økonomi som gjør at du kan leve et godt liv er en del av dette. For Venstre er det viktig at botilbudene til psykisk utviklingshemmede ikke blir så dyre at uføretrygden ikke strekker til.

Jens Petter Gitlesen

4 september 2021

 • 2022-06-27 great site angel number numerology jack
 • 2022-06-27 quite good view instagram anonymously jack
 • 2022-06-27 nice website ig stories anonymous jack
 • 2022-04-14 The disability benefit that man receives must be high enough to live a good life. Especially for disabled people who have children and young disabled people receive more support than today. Find a Word hailey nelson
 • 2021-11-25 Ikke ta fra oss uføre trygden det er en grunn til at jeg har uføretrygd det har medisinske orsak til det og jobber i arba inkludering ved siden trygd heller må jeg slutte der. Steinar amundsen
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 메이저사이트추천 Patricia
 • 2021-09-23 The starlit adventures walkthrough is such an amazing game, I've seen it so many times but I never installed it, until one day I did and this is very amazing! Very creative, the story is cute, easy to fight with bosses and the free pass to try the suits when they are necessary to complete the level is amazing. It gets us to experience them before buying them with the in-game earned tokens or a real purchase. See more amazing games here: https://games.lol/play-together/ Anonymt
 • 2021-09-23 The starlit adventures walkthrough is such an amazing game, I've seen it so many times but I never installed it, until one day I did and this is very amazing! Very creative, the story is cute, easy to fight with bosses and the free pass to try the suits when they are necessary to complete the level is amazing. It gets us to experience them before buying them with the in-game earned tokens or a real purchase. See more amazing games here: https://games.lol/play-together/ Lucille Parham
 • 2021-09-12 De som virkelig er syk har knapt penger til medisiner og tannlege, bil, ferie og delta m å se på kulturtulstellninger, sportsarrangementer, kino, gå på kafe og møte likesinnede, ta en middag på en restaurant, feire bursdag og jul m d som d høre til, gi julegaver, gir du ike så får du ike heller... Fra på påskeferie og BOR DU I NORDNORGE FÅR DU ALDRI SOMMER Følelsen,,, som i syden og sørnorge..( For ORRDNINGER M FERIE KOLONI FOR FROSNE NORDNORSKE UNGER FINNES IKKE .) . SE FREM TIL FLERE VARME BAD I EN KULP ELLER I HAVET, Kjøpe nye klær og sko,, ransel og tlf ... Nettbrett eller dataspill,,, etc etc kan de bare glemme ..FOR KULTURHUS OG FERIE er kun for de m anstendig LØNN eller de som har familiemedlemmer som STØTTE DEM ØKONOMISK..... FOR BOSTØTTEN er kun for enslige m barn. Ett ufør par får IKKE BOSTØTTE eller hjelp til noe som helst. For er man to SÅ SKAL MAN BRUKE SAMME SÅPE ETTER AT DEN ANDRE HAR BRUKT DEN.. SAMME SHAMPOO, trur IK den som bruke d kilba vannet som e full av brukt såpe bli så veldig ren akkurat... Samme varmtvann... E jo blitt kaldt når neste man skal bade i samme vannet.... Kor e d duesjvannet dem si man kan bruke av samme. . OKI man har EN HUSLEIE . STRØMREGNING,,en tv og ett abb. ETT GULV. MEN MAN MÅ FORSATT HA TO TLF TO ABB TO SHAMPOO TO SJO TO AV ALT ANNET OG URGIFTENE BLI HØYERE OG HØYERE NÅR MAN E TO SOM . BRUKE VARMVANN... hver sin SHAMPOO.. HVER SIN BUSS BILETT HVER SIN MAT ETC ETC... MEN DU FÅR IK FYSISK HJELP FOR DERE KAN HJELPE HVERANDRE når BEGGE TO E SJUK OG IKKE KLARE MAN BER OM HJELP TIL. HALLO .. Ann wigdis myhre
 • 2021-09-06 Høyre klarte i år å øke bostøtta, men da de også økte uføre trygden litt, havnet flere akkurat over inntektsgrensa/kravet til å få bostøtte. En jeg kjenner havnet etter ny ordning 8 kr. over i uføretrygd, og mistet dermed bostøtte. Heidi Helgesen

Tips noen om siden