Yes we can!

NFU og Karde AS samarbeider om et prosjekt om opplæring for mennesker med utviklingshemning i vanlige gjøremål på nett og mobil. Prosjektet har fått tildelt midler fra ExtraStiftelsen. Målet med prosjektet er at mennesker med utviklingshemning får en bedre livskvalitet og kan delta i samfunnet på lik linje med andre.

Resultatet skal bli en app som viser hvordan man bruker mobiltelefon og PC i dagliglivet, for eksempel hvordan man kjøper bussbilett eller kinobilett med mobilen.

Les mer om prosjektet på Karde sine nettsider.

Faktaark om prosjektet.

Tips noen om siden