Bent Høie

Tynn suppe fra Høie

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) spurte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hva regjeringen ville gjøre

"Hva gjør eller planlegger regjeringen å gjøre for å stanse reinstitusjonaliseringen av mennesker med utviklingshemming?" var spørsmålet Tore Hagebakken (Ap) stilte.

I sitt svar, viser helse- og omsorgsministeren til gjeldende politikk, dvs. de rammene som har gjort reinstitusjonaliseringen mulig, en prosess som har vedvart siden siste del av 1990-tallet.

FNs funksjonshemmedekomite uttrykte bekymring over Norges utstrakte institusjonalisering av barn med funksjonsnedsettelser (se General Comments, pkt. 11 og 12). Komiteen anbefalte Norge å etablere en deinstitusjonaliseringsplan: 

"The Committee is concerned about: (a) The lack of an action plan for the deinstitutionalization of persons with disabilities with clear timelines and a budget, and the emphasis on the resettlement of persons with disabilities in shared housing rather than in fully independent living arrangements" (se General Comments, pkt. 31 og 32).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært regjeringens sterkeste kort på funksjonshemmedefeltet. Helse- og omsorgsministeren ser nok selv også at svaret til Tore Hagebakken var uten substans. Vi får håpe det hele var et arbeidsuhell.

Jens Petter Gitlesen

 

 

16 juni 2020

 • 2023-05-22 tungsten carbide inserts http://itime.blog.jp/ tungsten rods from space https://www.vingle.net/estool carbide rod blade grooving inserts manufacturers buy tungsten carbide rods carbide rod stock http://good-deed.blog.jp/ turning inserts Anonymt
 • 2023-03-17 I value your message, and I'm looking forward to hearing what you say. Play with me if you have time at a terrific game I found called redactle. dordle
 • 2023-03-17 I value your message, and I'm looking forward to hearing what you say. Play with me if you have time at a terrific game I found called redactle. dordle
 • 2023-02-10 The not so latest trend in io games. Conquer as much land as possible and try to become biggest of them all. It's not a bowl. io games
 • 2023-02-01 I want to study more about this subject since I find it to be really interesting, but I'm not sure where to start. Thank you for starting this conversation, and I really hope that everyone can help me. Five nights at freddy's Janes
 • 2022-10-27 This topic is incredibly interesting, and I'm interested in learning more about it, but I'm not sure where to look. Thankfully, you created this discussion, and I'm hoping that everyone will be able to assist me. fnaf nichoka
 • 2022-10-04 Dette må stoppes. Vi kan ikke ha mer ødeleggelser av liv nå. Nå er det nok backrooms game bertruom
 • 2022-06-27 would like to know more insta stories online jack
 • 2022-06-27 would love to read more :) ig stories jack
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 zMyrxn http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2020-06-18 Jeg minner om at vi har en statsråd som jobber med Korona og som er på oppsigelse så jeg tror ikke vi skal forvente all verden. Steinar Wangen
 • 2020-06-17 Ja, dette må han umiddelbart ta tak i. Dette må stoppes. Vi kan ikke ha mer ødeleggelser av liv nå. Nå er det nok. Bygg egne hus og ansett assistenter. BPA er frigjøringsverktøyet og vi trenger FAMILIEN som institusjon. Ikke en hau med samling av såkalt «likesinnede» Jeg kjenner få som er mindre likesinnede enn mennesker med kognitivt nedsatt funksjon. Solveig Lohne Ørum
 • 2020-06-16 Hvordan kan NFU representere utviklingshemmede når dem ikke har fått med seg at såkalt avvikling av institusjoner er Fake News? anonymt
 • 2020-06-16 Enig med Anders! Anonymt
 • 2020-06-16 Vi får håpe det var et arbeidsuhell, men jeg syns å ha lagt merke til mørke skyer i horisonten! Håper vinden snur!! Anders Haslestad

Tips noen om siden