CRPD

KrF og Venstre avgjør om CRPD skal inkorporeres

Justiskomiteens innstilling om å inkorporere CRPD i norsk lov, gir ikke svar på noen spørsmål. Saken vil bli avgjort i Stortinget den 9. mars. KrF og Venstre vil avgjøre utfallet.

KrF og Venstre kan avgjøre om CRPD inkorporeres i norsk lov. Følger partiene egne synspunkter, så blir CRPD inkorporert i menneskerettighetsloven. Er partienes behov for å innynde seg storebror Høyre, så blir CRPD ikke inkorporert.

SV representantene Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Nicholas Wilkinson, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Kari Elisabeth Kaski og Freddy André Øvstegård foreslo:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett."

Nå er saken behandlet i Justiskomiteen, uten at det brakte mer klarhet i Stortingsflertallets syn. Forslagene som ble fremsatt i komiteen var:

  1. Fra SV og Ap sine representanter:
    "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven."
  2. Fra Senterpartiets representant:
    "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, og å foreta en systematisk gjennomgang av norsk lovverk for å identifisere hvor det eventuelt er behov for å gjøre endringer."
  3. Høyre og Frp stemte mot begge forslagene.

Ingen av forslagene fikk flertall i Justiskomiteen. Imidlertid er verken Rødt, MDG, KrF eller Venstre representert i komiteen.

De to forslagene fra de rødgrønne partiene er såpass like at de helt sikkert vil enes om ett av forslagene. Tilføyelsen fra Senterpartiet er også overflødig. Når regjeringen eventuelt kommer tilbake til Stortinget med forslag til innkorporering, så vil en slik proposisjon inneholde omtale av lovverk som bør endres. Det er snakk om tvangslovgivning og vergemålsloven.

Rødt og MDG har sagt at de støtter forslaget om inkorporering. Sammen med SV, Ap og Sp, er dette 81 representanter. For å få flertall, kreves 85 stemmer. Forslaget krevet altså at minst fire representanter fra KrF og Venstre stemmer for inkorporering.

Jens Petter Gitlesen

24 februar 2021