Diskrimineringsnemnda

Viktig avgjørelse i Diskrimineringsnemnda

Å innføre spesielle besøksrestriksjoner i bofellesskap er diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne fastslår diskrimineringsnemnda.

Saken gjelder en person med egen leilighet i bofellesskap hvor det ble innført besøksforbud fra 12. mars til 11. mai 2020. Etter dette har han bare hatt adgang til å få besøk fra sine foreldre, og bare når ansatte er til stede i boligen. Søsken ble nektet adgang. Foreldrene fikk komme på besøk to ganger i uken, om de kom hver for seg, eller en gang i uken om de kommer sammen. Begrensningen i besøk var begrunnet i smittevernhensyn. Etter en oppmykning i adgangen til å få besøk i sommer, har vedkommende nå adgang til å få besøk utendørs når personalet er til stede under besøkene.

Nemnda påla bofellesskapet å endre besøksrestriksjonene i samsvar med Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Jens Petter Gitlesen

 

 

11 september 2020

Tips noen om siden