Lubna Jaffery

Byråd Lubna Jaffery

Positive signaler fra Bergen

Bergen kommune fortjener honnør!

Siden ansvarsreformen og avvikling av institusjonene på 90-tallet, har Bergen bystyre flere ganger vedtatt at alle skulle få egen bolig. Forrige byråd, med finansbyråd Dag Inge Ulstein og helsebyråd Rebekka Ljosland i spissen, foreslo et boligløft for Bergen.

Dag Inge Ulstein

Tidligere finansbyråd i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF) var pådriver for boligplanene som ble vedtatt i Bergen kommune av forrige bystyre. Dag Inge Ulstein er nå utviklingsminister i regjeringen Solberg og har markert seg med en kraftig opptrapping av bistandsmidler rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bystyre i Bergen vedtok i forrige periode at innen 5 år skal 130 nye boliger bygges. Kommunen har lagt fram et forslag for bystyret.

Rebekka Ljosland

Tidligere helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) var pådriver for boligplanen som ble vedtatt av bystyret i Bergen.

NFU er positiv til at byrådet har tatt boligmangelen på alvor og ønsker å løse utfordringen.! Men NFU Bergen lokallag har vært kritiske til manglende brukermedvirkningen i arbeidet. Nå lovet dagens ansvarlige byård, Lubna Jaffery (Ap), å styrke brukermedvirkning videre.

Det nytter å stå på. Gjennom alle år har NFU Bergen lokallag kjempet for å redusere boligkøen. Nå får lokallaget og tidligere lokallagsleder, Kari Elster Moen lønn for strevet.

Av og til skinner sola også vinterstid i Bergen.

Jens Petter Gitlesen

29 februar 2020

Tips noen om siden